Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-25) was last changed on 13-Jan-2011 13:47 by Peter Durco  

This page was created on 14-Aug-2010 21:13 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 44 changed one line
Príslovie vyjadruje káravé varovanie voči [nezodpovednému alebo nečestnému konaniu|Search:skbegnezodpovednému00alebo00nečestnému00konaniu], ktorého sa niekto dopúšťa dovtedy, až kým sa mu to ne[vypomstí|Search:skbegvypomstí]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje káravé varovanie voči [nezodpovednému alebo nečestnému konaniu|Search:skbegnezodpovednému00alebo00nečestnému00konaniu], ktorého sa niekto dopúšťa dovtedy, až kým sa mu to ne[vypomstí|Search:skbegvypomstí]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 170 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 13-Jan-2011 13:47 12.167 kB Peter Durco to previous
24 27-Dec-2010 12:37 12.251 kB Brigita Kacjan to previous | to last
23 14-Dec-2010 14:36 12.216 kB Vida Jesenšek to previous | to last
22 08-Nov-2010 14:51 11.953 kB Denis Helic to previous | to last
21 13-Sep-2010 18:50 11.957 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije
«