Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-14) was last changed on 13-Jan-2011 18:10 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 03:19 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 24 changed one line
* [komu] Lemma: [kto]
* [komu|Search:skkomkomu] Lemma: [kto|Search:sklemkto]
At line 26 changed one line
* [česť] Lemma: [česť]
* [česť|Search:skkomčesť] Lemma: [česť|Search:sklemčesť]
At line 28 changed one line
* [tomu] Lemma: [ten]
* [tomu|Search:skkomtomu] Lemma: [ten|Search:sklemten]
At line 33 changed one line
Príslovie vyjadruje uznanlivé konštatovanie, že každému človek, ktorý [vykonal niečo záslužné], má byť preukázaná [patričná úcta] a má byť [patrične ocenený]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje uznanlivé konštatovanie, že každému človek, ktorý [vykonal niečo záslužné|Search:skbegvykonal00niečo00záslužné], má byť preukázaná [patričná úcta|Search:skbegpatričná00úcta] a má byť [patrične ocenený|Search:skbegpatrične00ocenený]. [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 13-Jan-2011 18:10 10.006 kB Peter Durco to previous
13 27-Dec-2010 15:08 10.087 kB Brigita Kacjan to previous | to last
12 14-Dec-2010 14:36 10.049 kB Denis Helic to previous | to last
11 14-Sep-2010 06:47 9.559 kB Peter Durco to previous | to last
10 08-Sep-2010 18:07 9.559 kB Peter Durco to previous | to last
9 23-Aug-2010 16:24 9.565 kB Peter Durco to previous | to last
8 07-Aug-2010 12:54 9.475 kB Peter Durco to previous | to last
7 07-Aug-2010 12:54 9.474 kB Peter Durco to previous | to last
6 07-Aug-2010 12:53 9.469 kB Peter Durco to previous | to last
5 07-Aug-2010 12:53 9.445 kB Peter Durco to previous | to last
4 07-Aug-2010 12:44 5.767 kB Peter Durco to previous | to last
3 07-Aug-2010 12:44 5.759 kB Peter Durco to previous | to last
2 29-Jul-2010 21:10 3.911 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 03:19 3.846 kB Peter Durco to last
«