Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-14) was last changed on 13-Jan-2011 18:10 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 03:19 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 removed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 10 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed 2 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Slovinsky: [Čast komur čast. | Čast komur čast]
* Česky: [Komu čest, tomu čest. | Komu čest, tomu čest] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wem Ehre, dem Ehre."\\ /%
At line 24 changed one line
* [komu] Lemma: [kto]
* [komu|Search:skkomkomu] Lemma: [kto|Search:sklemkto]
At line 26 changed one line
* [česť] Lemma: [česť]
* [česť|Search:skkomčesť] Lemma: [česť|Search:sklemčesť]
At line 28 changed one line
* [tomu] Lemma: [ten]
* [tomu|Search:skkomtomu] Lemma: [ten|Search:sklemten]
At line 33 changed one line
Príslovie vyjadruje uznanlivé konštatovanie, že každému človek, ktorý [vykonal niečo záslužné], má byť preukázaná [patričná úcta] a má byť [patrične ocenený]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje uznanlivé konštatovanie, že každému človek, ktorý [vykonal niečo záslužné|Search:skbegvykonal00niečo00záslužné], má byť preukázaná [patričná úcta|Search:skbegpatričná00úcta] a má byť [patrične ocenený|Search:skbegpatrične00ocenený]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 152 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 13-Jan-2011 18:10 10.006 kB Peter Durco to previous
13 27-Dec-2010 15:08 10.087 kB Brigita Kacjan to previous | to last
12 14-Dec-2010 14:36 10.049 kB Denis Helic to previous | to last
11 14-Sep-2010 06:47 9.559 kB Peter Durco to previous | to last
10 08-Sep-2010 18:07 9.559 kB Peter Durco to previous | to last
9 23-Aug-2010 16:24 9.565 kB Peter Durco to previous | to last
8 07-Aug-2010 12:54 9.475 kB Peter Durco to previous | to last
7 07-Aug-2010 12:54 9.474 kB Peter Durco to previous | to last
6 07-Aug-2010 12:53 9.469 kB Peter Durco to previous | to last
5 07-Aug-2010 12:53 9.445 kB Peter Durco to previous | to last
4 07-Aug-2010 12:44 5.767 kB Peter Durco to previous | to last
3 07-Aug-2010 12:44 5.759 kB Peter Durco to previous | to last
2 29-Jul-2010 21:10 3.911 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 03:19 3.846 kB Peter Durco to last
«