Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-18) was last changed on 14-Jan-2011 11:52 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 21:54 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 16 changed one line
* Nemecky: [Umsonst ist nur der Tod] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Nemecky: [Umsonst ist nur der Tod] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Zadarmo je len smrť."\\ /%
At line 18 changed 2 lines
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Česky: [Zadarmo je jen smrt. | Zadarmo je jen smrt] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Umsonst ist nur der Tod."\\ /%
* Maďarsky: [Nem adnak semmit ingyen. | Nem adnak semmit ingyen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nedajú nič zadarmo."\\ /%
At line 24 changed one line
* [nič] Lemma: [nič]
* [nič|Search:skkomnič] Lemma: [nič|Search:sklemnič]
At line 26 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 28 changed one line
* [zadarmo] Lemma: [zadarmo]
* [zadarmo|Search:skkomzadarmo] Lemma: [zadarmo|Search:sklemzadarmo]
At line 30 changed one line
* [smrť] Lemma: [smrť]
* [smrť|Search:skkomsmrť] Lemma: [smrť|Search:sklemsmrť]
At line 35 changed one line
Príslovie poukazuje na skúsenosť, že [za všetko sa v živote platí]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie poukazuje na skúsenosť, že [za všetko sa v živote platí|Search:skbegza00všetko00sa00v00živote00platí]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 41 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje v skrátenej podobe "Nič nie je zadarmo."
At line 53 changed one line
%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) Nič nie je zadarmo. %%tip-Kommentár Nichts ist umsonst. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 72 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 78 changed one line
%%(display:inline;) Príslovie sa často uvádza introduktorom "V živote ..." [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa často uvádza introduktorom "V živote (však) ..." [Doklad 6 | 6 ]
At line 151 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="zadarmo"] [[]* [[lemma="smrť"]__ \\
At line 155 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 161 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 14-Jan-2011 11:52 6.993 kB Peter Durco to previous
17 27-Dec-2010 15:51 7.076 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 14-Dec-2010 14:36 7.041 kB Denis Helic to previous | to last
15 19-Sep-2010 14:54 6.62 kB Anita Kazmer to previous | to last
14 19-Sep-2010 11:14 6.622 kB Anita Kazmer to previous | to last
13 09-Sep-2010 08:42 6.626 kB Peter Durco to previous | to last
12 24-Aug-2010 17:48 6.659 kB Peter Durco to previous | to last
11 13-Aug-2010 08:29 6.475 kB Peter Durco to previous | to last
10 13-Aug-2010 08:29 6.474 kB Peter Durco to previous | to last
9 13-Aug-2010 08:27 6.465 kB Peter Durco to previous | to last
8 13-Aug-2010 08:13 6.496 kB Peter Durco to previous | to last
7 12-Aug-2010 23:38 6.493 kB Peter Durco to previous | to last
6 12-Aug-2010 23:38 6.486 kB Peter Durco to previous | to last
5 12-Aug-2010 23:37 6.466 kB Peter Durco to previous | to last
4 31-Jul-2010 10:06 3.879 kB Peter Durco to previous | to last
3 23-Jul-2010 05:23 3.876 kB Peter Durco to previous | to last
2 22-Jul-2010 22:11 3.937 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 21:54 3.855 kB Peter Durco to last
«