Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 14-Jan-2011 11:41 by Peter Durco  

This page was created on 09-Jun-2010 18:38 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 19 changed one line
* Maďarsky: [Sohase mondd, hogy soha. | Sohase mondd, hogy soha]
* Maďarsky: [Sohase mondd, hogy soha. | Sohase mondd, hogy soha] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nikdy nehovor, že nikdy."\\ /%
At line 24 changed one line
* [nikdy] Lemma: [nikdy]
* [nikdy|Search:skkomnikdy] Lemma: [nikdy|Search:sklemnikdy]
At line 26 changed one line
* [nehovor] Lemma: [hovoriť]
* [nehovor|Search:skkomnehovor] Lemma: [hovoriť|Search:sklemhovoriť]
At line 31 changed one line
Príslovie vyjadruje skúsenosť, že niečo, čo sa v istom okamihu javí ako [nerealistické] alebo [vylúčené], môže sa v budúcnosti stať. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje skúsenosť, že niečo, čo sa v istom okamihu javí ako [nerealistické|Search:skbegnerealistické] alebo [vylúčené|Search:skbegvylúčené], môže sa v budúcnosti stať. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 37 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 64 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 151 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 157 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 14-Jan-2011 11:41 9.567 kB Peter Durco to previous
14 27-Dec-2010 15:55 9.649 kB Brigita Kacjan to previous | to last
13 14-Dec-2010 14:36 9.614 kB Denis Helic to previous | to last
12 19-Sep-2010 11:23 9.195 kB Anita Kazmer to previous | to last
11 09-Sep-2010 08:46 9.13 kB Peter Durco to previous | to last
10 24-Aug-2010 17:28 9.132 kB Peter Durco to previous | to last
9 12-Aug-2010 21:24 9.096 kB Peter Durco to previous | to last
8 12-Aug-2010 21:23 9.095 kB Peter Durco to previous | to last
7 12-Aug-2010 21:23 9.131 kB Peter Durco to previous | to last
6 12-Aug-2010 21:21 8.61 kB Peter Durco to previous | to last
5 12-Aug-2010 21:20 8.601 kB Peter Durco to previous | to last
4 12-Aug-2010 21:19 8.542 kB Peter Durco to previous | to last
3 22-Jul-2010 17:28 3.884 kB Peter Durco to previous | to last
2 22-Jul-2010 17:28 3.878 kB Peter Durco to previous | to last
1 09-Jun-2010 18:38 3.838 kB Peter Durco to last
«