Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 14-Jan-2011 17:09 by Peter Durco  

This page was created on 11-Jun-2010 09:09 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 16 changed 4 lines
* Nemecky: [Wer wagt, gewinnt] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Nemecky: [Wer wagt, gewinnt] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto sa odváži, vyhrá."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor (ne) riskira, (ne) profitira. | Kdor (ne) riskira, (ne) profitira] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt."\\ /%
* Česky: [Odvážnému štěstí přeje. | Odvážnému štěstí přeje]
* Maďarsky: [Aki mer, az nyer. | Aki mer, az nyer] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto sa odváži, ten vyhrá."\\ /%
At line 24 changed one line
* [odvážnemu] Lemma: [odvážny]
* [odvážnemu|Search:skkomodvážnemu] Lemma: [odvážny|Search:sklemodvážny]
At line 26 changed one line
* [šťastie] Lemma: [šťastie]
* [šťastie|Search:skkomšťastie] Lemma: [šťastie|Search:sklemšťastie]
At line 28 changed one line
* [praje] Lemma: [priať]
* [praje|Search:skkompraje] Lemma: [priať|Search:sklempriať]
At line 33 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že na [získanie úspechu] sú často potrebné [odvaha] a [riziko]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že na [získanie úspechu|Search:skbegzískanie00úspechu] sú často potrebné [odvaha|Search:skbegodvaha] a [riziko|Search:skbegriziko]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 51 changed one line
%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) Odvážnym šťastie praje. %%tip-Kommentár Den Mutigen gönnt das Glück. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 76 changed one line
%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
At line 93 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Možno aj vďaka väčšiemu interpretačnému priestoru oveľa väčšiu pozornosť, ale hlavne uznanie, sústredil na seba Rob Brown, pre ktorého postava Jamala znamenala premiérový výstup na filmovom plátne. Výsledok impozantný o to viac, keďže v čase nakrúcania mal iba 15 rokov. Osudové stretnutie prináleží k filmovým dielam, ktoré nevyvolajú príliš uznanlivú odozvu alebo polemickú diskusiu. Pre niekoho budú príjemným, pre iného tak trošku zdĺhavým pozeraním. Film s istou dávkou sarkazmu možno odporúčať aj ako osvetovú didaktickú lekciu na tému __Odvážnemu šťastie praje__, keď je naviac inteligentný. Alebo naopak. A tak jediné, čo v súvislosti s týmto filmom má šancu dlhšie utkvieť v divákovej pamäti, je originálna kombinácia Forresterovho domáckeho oblečenia a taktiež jeho bravúrna jazda na starom bicykli v preplnenej newyorskej premávke. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4874; Recenzie
/%
At line 99 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Tak ako konštelácia planét v horoskopoch, uznávaných v Európe, aj rok Tigra sľubuje rušné časy v politike, škandály, vyšetrovania a prevraty. Tigrie múzy sa žičlivo usmievajú na umelcov, ktorí majú šance vytvoriť vynikajúce diela. Tiger praje z profesií predovšetkým stavbárom. V ekonomike sú, podľa skúseností ázijských astrológov, v roku Tigra možné ako nevídané vzostupy, tak aj krkolomné pády. Vcelku sa však vo svetovej ekonomike dá predpokladať priaznivejší vývoj. Azda najvhodnejším heslom pre obdobia, ktoré z astrologických aspektov prinesie rok 1998, bude: __Odvážnemu šťastie praje__, s ním možno aj Merkúr a zemný Tiger. BYVOL Rok Tigra je pre Byvola časom možných zmien, ktoré toto konzervatívnejšiemu spôsobu života naklonené znamenie nevíta vždy s radosťou. V predchádzajúcich rokoch si však Byvol upevňoval svoje postavenie a ak bude k zmenám pristupovať pružne a bez zbytočných obáv, prinesú prospech. V rodine to bude príjemný rok, s radosťou z úspechov mladších členov famílie, v spoločnosti čas dôstojnej reprezentácie a nadväzovania nových priateľských a aj inak užitočných kontaktov. Tigrí čas praje byvoliemu prehlbovaniu vedomostí vytrvalým štúdiom. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 30.12.1997
/%
At line 114 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Svoje poznatky publikoval knižne a ako prvý prisúdil Meranu prívlastok klimatické kúpele. Vtedajší starosta Valentin Haller využil ponúkanú situáciu a napriek nespokojnosti svojich spoluobčanov sa zasadil za premenu mestečka z vidieckej obce na kúpeľné mesto a zaslúžil sa o to, že sa Merano stalo svetoznámym pojmom. (V nemčine to možno vyjadriť milou slovnou hračkou: „Umgestaltung von der Kuhstadt zur Kurstadt.“) Ako sa hovorí, __odvážnym šťastie praje__. Takouto šťastnou náhodou bola pre Merano skutočnosť, že zimu roku 1870 a 1872 tu strávila cisárovná Alžbeta, familiárne nazývaná Sissi so svojimi dcérami a dvorom. Socha cisárovnej s osím driekom z bieleho mramoru je dodnes ozdobou jedného z mnohých meranských parkov. K dobrému tónu šľachtických rodín a vysokej spoločnosti patrilo tráviť čas tam, kde sa zdržiaval dvor V tých časoch patrila návšteva kúpeľov a s tým spojený liečebný, ale aj rušný spoločenský život k životnému štýlu smotánky. %%tip-Zdroj Domino Fórum 2002-01
/%
At line 121 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Stará sa o to, aby najsilnejšia zbraň bývalého česko - slovenského futbalu "zanďour" nevymrela. V minulom ročníku mala s týmto taktickým variantom úspechy, ale na húževnatú Trnavu to tentoraz nestačilo. Trnava zaslúžene vyhrala. V Prešove upútal svojou odvahou tréner Jánoš. Na ihrisku sa objavilo sedem hráčov spadajúcich do vekovej kategórie do 21 rokov. Mužstvo mladé, neskúsené, a tým aj s minimálnym sebavedomím. Trénerskú odvahu zvýraznil ešte tým, že po prvom polčase stiahol z ihriska skúseného Zvaru. Urobil vlastne z núdze cnosť. __Odvážnemu šťastie žičí.__ Po prvých dvoch kolách má Prešov plný bodový zisk a vedie ligovú tabuľku. Inter podal koncentrovanejší, kvalitnejší výkon ako proti Bardejovu v prvom kole. Pre zranenie mu však chýba takmer polovica mužstva, ktorá je nositeľom kvality. I napriek tomuto výraznému oslabeniu bol Inter veľmi blízko k dobrému výsledku. Kompletný Inter bude veľmi silný, a tým vážny ašpirant na popredné umiestnenie. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 7.8.1995
/%
At line 127 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
– Nie som poverčivá. Nezahovárajte. Chcem, aby ste mi sľúbili... – Teda sa nestanem kominárom, hoci je to znamenité povolanie. – Skutočne by sa vám páčilo chodiť po strechách...? A to prečo? – Bol by som bližšie k nebu a mohol by som Pána Boha poprosiť, aby splnil moje želanie... Nesmejte sa! Nefantazírujem. A myslím si, že ženy majú rady kominárov, lebo sú odvážni. Aj sa vraví, že __odvážnemu šťastie praje__. Stisla pery, mávla rukou a zas odvrátila odo mňa oči. Prechádzali sme parkom popri záhonoch červených a žltých tulipánov. Sledovala let motýľa, ktorý vzlietol z kalicha, zatiaľ čo ja som so zaľúbením obdivoval krivku jej profilu, nežnú líniu štíhleho hrdla a vypäté poprsie. Veľmi sa mi žiadalo vziať ju do náručia, ale nedovážil som sa. Aby rozhovor neviazal, spýtal som sa, či sa jej páči tá babôčka pávooká. Odvetila: – Veľmi. Je ako poletujúci útržok dúhy. %%tip-Zdroj Lászlová, Karin: Kaleidoskop osudov. Ružomberok: Epos 2003.
/%
At line 135 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Bratia Paul a Ross Godfrey si na spoluprácu pri tvorbe albumu pozvali množstvo hostí – vokalistov, ktorí doplnili speváčku Jody Sternberg. Medzi hosťami sa objavila britská spevácka stálica Judie Tzuke, nórska pop - rocková hviezdaThomas Dybdahhl či americký raper kórejského pôvodu s hypnoticky lenivým štýlom rapovania Cool Calm Pete. Zaujímavým hosťom bola aj francúzska speváčka Manda, ktorá členov Morcheeby kontaktovala prostredníctvom internej pošty na Myspace, v ktorej im napísala, že je jej snom spievať s nimi. Ako sa hovorí – __odvážnemu šťastie praje__. Repertoár z nového albumu a všetky zásadné skladby predstaví Morcheeba v rámci svojho koncertu už na budúci týždeň. Banky : Vybrať si svoju banku nie je jednoduché V prípade bánk neexistuje jednoznačná odpoveď ani na to, podľa čoho si tú " svoju " banku vybrať. Pre niekoho môže byť dôležitá pobočková sieť, pre iného ponuka produktov, zloženie vlastníkov, či história toho - ktorého bankového domu. Dôležité je aj to, koľko klient platí za služby, ktoré mu banka ponúka. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 08/04
/%
At line 141 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Výber z festivalového programu sa uvedie i mimo Bratislavy, napríklad v Pezinku, Poprade a Šamoríne. Symbolické vstupné bude využité na humanitárne aktivity združenia Človek v ohrození v oblastiach postihnutých vojnovými konfliktmi či prírodnými katastrofami. Viac informácií o 3. ročníku festivalu JEDEN SVET Bratislava 2002 nájdete na webovej stránke www. jedensvet. sk. Katarína Mišíková (JEDEN SVET Bratislava 2002) Príbeh veľmi blízko pravdy Pri scenáristke a režisérke Eve Borušovičovej (1970) mám potrebu napísať, že __odvážnym šťastie praje__. Je totiž jedinou zo svojej generácie, ktorá nakrútila (až!) dva celovečerné filmy a v kinematografickom prostredí vôbec je veľmi produktívna. Nie je novinkou, že podľa jej absolventského scenára začne poľská režisérka svetového mena Agnieszka Holland tento mesiac na Slovensku nakrúcať film o Jurajovi Jánošíkovi. V dejinách slovenskej kinematografie už po tretíkrát. Tentoraz však nie príbeh legendy, ale pravdivú históriu … Producent filmu Rudolf Biermann, ale aj ty ste sa už v mnohých rozhovoroch vyjadrili, že film má odmýtizovať Jánošíka ako slovenského národného hrdinu %%tip-Zdroj Film.sk 02/1
At line 162 added 2 lines
/%
At line 149 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="odvážny"] [[]* [[lemma="šťastie"]__ \\
At line 153 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 14-Jan-2011 17:09 11.403 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 16:00 11.484 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 11.449 kB Denis Helic to previous | to last
16 19-Sep-2010 15:13 10.967 kB Anita Kazmer to previous | to last
15 09-Sep-2010 08:53 10.901 kB Peter Durco to previous | to last
14 31-Aug-2010 00:13 11.037 kB Libor Marek to previous | to last
13 31-Aug-2010 00:12 11.036 kB Libor Marek to previous | to last
12 24-Aug-2010 21:49 11.115 kB Peter Durco to previous | to last
11 13-Aug-2010 10:04 10.769 kB Peter Durco to previous | to last
10 13-Aug-2010 10:04 10.768 kB Peter Durco to previous | to last
9 13-Aug-2010 10:03 10.756 kB Peter Durco to previous | to last
8 13-Aug-2010 10:02 10.699 kB Peter Durco to previous | to last
7 13-Aug-2010 09:59 9.617 kB Peter Durco to previous | to last
6 13-Aug-2010 09:58 9.643 kB Peter Durco to previous | to last
5 13-Aug-2010 09:57 9.634 kB Peter Durco to previous | to last
4 13-Aug-2010 09:57 9.627 kB Peter Durco to previous | to last
3 25-Jul-2010 22:53 3.881 kB Peter Durco to previous | to last
2 25-Jul-2010 22:52 3.841 kB Peter Durco to previous | to last
1 11-Jun-2010 09:09 3.844 kB Peter Durco to last
«