Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 14-Jan-2011 17:09 by Peter Durco  

This page was created on 11-Jun-2010 09:09 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 16 changed 4 lines
* Nemecky: [Wer wagt, gewinnt] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Nemecky: [Wer wagt, gewinnt] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto sa odváži, vyhrá."\\ /%
* Slovinsky: [Kdor (ne) riskira, (ne) profitira. | Kdor (ne) riskira, (ne) profitira] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt."\\ /%
* Česky: [Odvážnému štěstí přeje. | Odvážnému štěstí přeje]
* Maďarsky: [Aki mer, az nyer. | Aki mer, az nyer] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kto sa odváži, ten vyhrá."\\ /%
At line 24 changed one line
* [odvážnemu] Lemma: [odvážny]
* [odvážnemu|Search:skkomodvážnemu] Lemma: [odvážny|Search:sklemodvážny]
At line 26 changed one line
* [šťastie] Lemma: [šťastie]
* [šťastie|Search:skkomšťastie] Lemma: [šťastie|Search:sklemšťastie]
At line 28 changed one line
* [praje] Lemma: [priať]
* [praje|Search:skkompraje] Lemma: [priať|Search:sklempriať]
At line 33 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že na [získanie úspechu] sú často potrebné [odvaha] a [riziko]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že na [získanie úspechu|Search:skbegzískanie00úspechu] sú často potrebné [odvaha|Search:skbegodvaha] a [riziko|Search:skbegriziko]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 51 changed one line
%%(display:inline;) Odvážnym šťastie praje. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%%(display:inline;) Odvážnym šťastie praje. %%tip-Kommentár Den Mutigen gönnt das Glück. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 76 changed one line
%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
At line 153 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Výber z festivalového programu sa uvedie i mimo Bratislavy, napríklad v Pezinku, Poprade a Šamoríne. Symbolické vstupné bude využité na humanitárne aktivity združenia Človek v ohrození v oblastiach postihnutých vojnovými konfliktmi či prírodnými katastrofami. Viac informácií o 3. ročníku festivalu JEDEN SVET Bratislava 2002 nájdete na webovej stránke www. jedensvet. sk. Katarína Mišíková (JEDEN SVET Bratislava 2002) Príbeh veľmi blízko pravdy Pri scenáristke a režisérke Eve Borušovičovej (1970) mám potrebu napísať, že __odvážnym šťastie praje__. Je totiž jedinou zo svojej generácie, ktorá nakrútila (až!) dva celovečerné filmy a v kinematografickom prostredí vôbec je veľmi produktívna. Nie je novinkou, že podľa jej absolventského scenára začne poľská režisérka svetového mena Agnieszka Holland tento mesiac na Slovensku nakrúcať film o Jurajovi Jánošíkovi. V dejinách slovenskej kinematografie už po tretíkrát. Tentoraz však nie príbeh legendy, ale pravdivú históriu … Producent filmu Rudolf Biermann, ale aj ty ste sa už v mnohých rozhovoroch vyjadrili, že film má odmýtizovať Jánošíka ako slovenského národného hrdinu %%tip-Zdroj Film.sk 02/1
At line 162 added 2 lines
/%
At line 161 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="odvážny"] [[]* [[lemma="šťastie"]__ \\
At line 165 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 171 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 14-Jan-2011 17:09 11.403 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 16:00 11.484 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 11.449 kB Denis Helic to previous | to last
16 19-Sep-2010 15:13 10.967 kB Anita Kazmer to previous | to last
15 09-Sep-2010 08:53 10.901 kB Peter Durco to previous | to last
14 31-Aug-2010 00:13 11.037 kB Libor Marek to previous | to last
13 31-Aug-2010 00:12 11.036 kB Libor Marek to previous | to last
12 24-Aug-2010 21:49 11.115 kB Peter Durco to previous | to last
11 13-Aug-2010 10:04 10.769 kB Peter Durco to previous | to last
10 13-Aug-2010 10:04 10.768 kB Peter Durco to previous | to last
9 13-Aug-2010 10:03 10.756 kB Peter Durco to previous | to last
8 13-Aug-2010 10:02 10.699 kB Peter Durco to previous | to last
7 13-Aug-2010 09:59 9.617 kB Peter Durco to previous | to last
6 13-Aug-2010 09:58 9.643 kB Peter Durco to previous | to last
5 13-Aug-2010 09:57 9.634 kB Peter Durco to previous | to last
4 13-Aug-2010 09:57 9.627 kB Peter Durco to previous | to last
3 25-Jul-2010 22:53 3.881 kB Peter Durco to previous | to last
2 25-Jul-2010 22:52 3.841 kB Peter Durco to previous | to last
1 11-Jun-2010 09:09 3.844 kB Peter Durco to last
«