Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 13-Jan-2011 13:40 by Peter Durco  

This page was created on 07-Jun-2010 15:10 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed 4 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [Riba pri glavi smrdi. |Vsaka medalja ima dve plati|Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije|Duh je voljan, ali meso je slabo]
* Česky: [Ryba smrdí od hlavy. | Ryba smrdí od hlavy.]
* Maďarsky: [Fejétől bűzlik a hal. | Fejétől bűzlik a hal]
At line 24 changed one line
* [ryba] Lemma: [ryba]
* [ryba|Search:skkomryba] Lemma: [ryba|Search:sklemryba]
At line 26 changed one line
* [smrdí] Lemma: [smrdieť]
* [smrdí|Search:skkomsmrdí] Lemma: [smrdieť|Search:sklemsmrdieť]
At line 28 changed one line
* [hlavy] Lemma: [hlava]
* [hlavy|Search:skkomhlavy] Lemma: [hlava|Search:sklemhlava]
At line 33 changed one line
Príslovie konštatuje poznatok, že za [zle fungujúce veci] je obyčajne [zodpovedné zlé vedenie], resp. tí, čo stoja v istej hierarchii najvyššie. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje poznatok, že za [zle fungujúce veci|Search:skbegzle00fungujúce00veci] je obyčajne [zodpovedné zlé vedenie|Search:skbegzodpovedné00zlé00vedenie], resp. tí, čo stoja v istej hierarchii najvyššie. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rôznych aktualizovaných transformáciách. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 8 | 8 ]
At line 59 changed one line
%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]
%%(display:inline;) Ryba smrdí vždy od hlavy %%tip-Komentár Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [vždy|Search:skvkovždy] Lemma: [vždy|Search:skvlevždy]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 76 changed one line
%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje väčšinou vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1| 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ]
At line 114 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Ľúto mu bolo penzistov a ostatných chudobnejších ľudí. Práve tí sa usilovali dať čo najviac, hoci im samým sa nedostávalo. Role im pobrali do družstva, za robotu dostávali almužnu len koncom roka. Boli však aj také roky, že museli sami doplácať. Bývalý kostolník, no sám pred sebou nikdy nezbavený hodnosti, a teda ani povinnosti, zvolal cirkevnú radu Goliášova a povedal : - Nech platia tí, čo tú krivdu nášmu pipovi spôsobili. Goliášovania nerozumeli. - Koho máš na mysli? Okresných esembákov? - __Od hlavy ryba smrdí__. Všetkých našich duchovných otcov pobrali na rozkaz Prahy, nech teda platí Praha. svojim chlapom a najmä, čo im nahovoril počas dlhej cesty vlakom do Prahy. Fakt je, že goliášovskí fasádnici sa prihlásili do zamestnania v Pragostave s tým, že tri týždne - okrem nedelí - budú pracovať aj po sobotách a na štvrtý pôjdu domov. Riaditeľ súhlasil s podmienkou, že ich vezme skúšobne na tri mesiace. Už po druhom im však vydal definitívy : tak vzorne robili a také výkony podávali. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2000/12 /%
At line 121 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Na poslancov sa pozerám ako na ľudí, ktorí vykonávajú svoju prácu a parlament vnímam ako hociktoré iné pracovisko. Boli ste nahnevaný, že už nesedíte v parlamentných laviciach ? Priznám sa, že ma to poriadne „štvalo“. Ani nie tak preto, že sme neboli zvolení, ako to, že rozpad strany sme si spôsobili vlastnými silami. A jednoznačne to bola chyba vtedajších funkcionárov. Mnohí tvrdia, že to bola chyba členskej základne, ktorá sa nevedela dohodnúť. Ja tvrdím, že __ryba smrdí vždy od hlavy__. Môžete ich menovať? Sú len dvaja a oni už vedia, ktorí sú to. Predpokladám, že hovoríte o Jánovi Slotovi a Anne Malíkovej. Ste s nimi v kontakte? Čo sa týka Jána Slotu, od roku 1990 sme boli spolu. Dovolím si tvrdiť, že žiadna dvojica na slovenskej politickej scéne nevydržala tak dlho vedľa seba. Zrejme to niektorým ľuďom klalo oči a robili všetko pre to, aby tím Slota - Moric rozbili. %%tip-Zdroj Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2004, roč. 58, č. 34. /%
At line 149 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="ryba"] [[]* [[lemma="smrdieť"]__ \\
At line 153 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 13-Jan-2011 13:40 12.074 kB Peter Durco to previous
18 27-Dec-2010 16:30 12.156 kB Brigita Kacjan to previous | to last
17 14-Dec-2010 14:36 12.121 kB Denis Helic to previous | to last
16 13-Sep-2010 18:50 11.751 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije
15 13-Sep-2010 18:32 11.712 kB Dejan Kopold to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati ==> Duh je voljan, ali meso je slabo
14 23-Aug-2010 15:35 11.679 kB Peter Durco to previous | to last
13 16-Aug-2010 10:46 11.647 kB Peter Durco to previous | to last
12 16-Aug-2010 10:46 11.646 kB Peter Durco to previous | to last
11 16-Aug-2010 10:44 10.684 kB Peter Durco to previous | to last
10 16-Aug-2010 10:44 10.675 kB Peter Durco to previous | to last
9 16-Aug-2010 10:42 10.611 kB Peter Durco to previous | to last
8 16-Aug-2010 10:42 10.656 kB Peter Durco to previous | to last
7 16-Aug-2010 10:42 10.652 kB Peter Durco to previous | to last
6 16-Aug-2010 10:41 10.646 kB Peter Durco to previous | to last
5 16-Aug-2010 10:38 9.762 kB Peter Durco to previous | to last
4 16-Aug-2010 10:37 9.76 kB Peter Durco to previous | to last
3 29-Jul-2010 09:23 3.933 kB Peter Durco to previous | to last
2 07-Jun-2010 16:35 3.852 kB Peter Durco to previous | to last
1 07-Jun-2010 15:10 3.84 kB Peter Durco to last
«