Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-34) was last changed on 08-Dec-2011 11:18 by Peter Durco  

This page was created on 29-Nov-2009 18:01 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed one line
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Slovinsky: [- | -]
At line 24 changed one line
* [zdieľaný] Lemma: [zdieľaný]
* [zdieľaný|Search:skkomzdieľaný] Lemma: [zdieľaný|Search:sklemzdieľaný]
At line 26 changed one line
* [žiaľ] Lemma: [žiaľ]
* [žiaľ|Search:skkomžiaľ] Lemma: [žiaľ|Search:sklemžiaľ]
At line 28 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 30 changed one line
* [polovičný] Lemma: [polovičný]
* [polovičný|Search:skkompolovičný] Lemma: [polovičný|Search:sklempolovičný]
At line 35 changed one line
Príslovie vyjadruje životnú skúsenosť, že [ťažké životné situácie] zvláda človek ľahšie, ak sa má komu [zdôveriť so svojími starosťami, problémami alebo zármutkom]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje životnú skúsenosť, že [ťažké životné situácie|Search:skbegťažké00životné00situácie] zvláda človek ľahšie, ak sa má komu [zdôveriť so svojími starosťami, problémami alebo zármutkom|Search:skbegzdôveriť00so00svojími00starosťami,00problémami00alebo00zármutkom]. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ] \\
At line 76 changed one line
* [bolesť] Lemma: [bolesť]
* [bolesť|Search:skvkobolesť] Lemma: [bolesť|Search:skvlebolesť]
At line 78 changed one line
* [starosť] Lemma: [starosť]
* [starosť|Search:skvkostarosť] Lemma: [starosť|Search:skvlestarosť]
At line 80 changed one line
* [trápenie] Lemma: [trápenie]
* [trápenie|Search:skvkotrápenie] Lemma: [trápenie|Search:skvletrápenie]
At line 82 changed one line
* [smútok] Lemma: [smútok]
* [smútok|Search:skvkosmútok] Lemma: [smútok|Search:skvlesmútok]
At line 105 changed one line
%%collapsebox-closed
%%collapsebox
At line 161 removed 2 lines
-----
At line 164 removed one line
At line 173 added one line
At line 175 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 181 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
34 08-Dec-2011 11:18 8.235 kB Peter Durco to previous
33 08-Dec-2011 11:18 8.215 kB Peter Durco to previous | to last
32 08-Dec-2011 11:17 8.235 kB Peter Durco to previous | to last
31 14-Jan-2011 09:11 8.254 kB Peter Durco to previous | to last
30 27-Dec-2010 17:08 8.336 kB Brigita Kacjan to previous | to last
29 14-Dec-2010 14:36 8.301 kB Vida Jesenšek to previous | to last
28 08-Nov-2010 15:29 7.924 kB Denis Helic to previous | to last
27 09-Sep-2010 12:46 7.928 kB Peter Durco to previous | to last
26 23-Aug-2010 17:22 8.003 kB Peter Durco to previous | to last
25 19-Aug-2010 10:55 7.931 kB Peter Durco to previous | to last
24 19-Aug-2010 10:55 7.93 kB Peter Durco to previous | to last
23 19-Aug-2010 10:55 7.928 kB Peter Durco to previous | to last
22 19-Aug-2010 10:54 7.883 kB Peter Durco to previous | to last
21 19-Aug-2010 10:53 7.818 kB Peter Durco to previous | to last
«