V části Interní cvičení jsou úlohy a cvičení k uvedeným příslovím v daných jazycách. V závorkách za příslovím je vyznačen významový okruh, do něhož přísloví spadá.
----------
\\

Přehled didakticky zpracovaných německých přísloví:\\
[Německá přísloví|Übersicht deutsche Sprichwörter]
\\
\\

Přehled didakticky zpracovaných slovenských přísloví:\\
[Slovenská přísloví|Übersicht slowakische Sprichwörter]
\\
\\

Přehled didakticky zpracovaných slovinských přísloví:\\
[Slovinská přísloví|Übersicht slowenische Sprichwörter]
\\
\\

Přehled didakticky zpracovaných českých přísloví:\\
[Česká přísloví|Übersicht tschechische Sprichwörter]
\\
\\

Přehled didakticky zpracovaných maďarských přísloví:\\
[Maďarská přísloví|Übersicht ungarische Sprichwörter]
\\
\\
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
[Aufgabe_fertig]
%%