!!! Prehľad prísloví
\\

V interaktívnej cvičebnej časti platformy SprichWort sú úlohy a cvičenia k nižšie uvedeným prísloviam v príslušných jazykoch. V zátvorke za príslovím sa nachádza významový okruh, do ktorého príslovie patrí. 
----------
\\

Prehľad nemeckých prísloví spracovaných didakticky:\\
[Prehľad nemeckých prísloví]
\\
\\

Prehľad slovenských prísloví spracovaných didakticky:\\
[Prehľad slovenských prísloví]
\\
\\

Prehľad slovinských prísloví spracovaných didakticky:\\
[Prehľad slovinských prísloví]
\\
\\

Prehľad českých prísloví spracovaných didakticky:\\
[Prehľad českých prísloví]
\\
\\

Prehľad maďarských prísloví spracovaných didakticky:\\
[Prehľad maďarských prísloví]
\\
\\
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
[Aufgabe_fertig]
%%