[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Čísla neklamú.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Zahlen lügen nicht] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Številke ne lažejo. | Številke ne lažejo] 
* Česky: [Čísla nelžou. | Čísla nelžou]
* Maďarsky: [A számok nem hazudnak. | A számok nem hazudnak]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [čísla|Search:skkomčísla] Lemma: [číslo|Search:sklemčíslo]

* [neklamú|Search:skkomneklamú] Lemma: [klamať|Search:sklemklamať]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že konkrétne údaje, [fakty sú silným a neodškriepiteľným argumentom|Search:skbegfakty00sú00silným00a00neodškriepiteľným00argumentom]. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vysyktuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Vhodné je vykladať karty či numerologickú mriežku ľuďom, ktorých poznáte. Pracuje sa tak lepšie, lebo karty dávajú presnejší význam. A rovnako aj čísla. Skúšala som to aj na celkom neznámych ľuďoch. Zaujímavé je, že na 90 % to vyšlo pravdivo. Tých desať, čo sa akože nehodilo do rámca, sú percentá, ktoré ukazujú to, o čom ešte nevieme, prípadne si to nechceme uznať. __Čísla neklamú.__ Ale nie sú statické. Tak ako žijeme svoj život, tak nás ovplyvňujú. Meníme sa, pracujeme na sebe a oni ukazujú ten potenciál, ktorý v sebe máme, na čom by sme mali pracovať a čomu sa vyhýbať. Ukazujú naše talenty ale aj zlé stránky. A je na nás, či sa tým budeme zaoberať alebo to pustíme z hlavy von. Už sa mi stalo, že čísla ukázali povahu, ktorá sa k danému človeku vôbec nehodila. Javil sa iný. Lenže to neznamená, že to nesadlo. Naopak, len to ukázalo, prečo sú niektoré veci v jeho živote presne také, aké sú. Ale to som si nechala pre seba. %%tip-Zdroj http://ezoterika.sarweb.eu/numerologia.php /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
V nasledovnom seriáli, ktorý hodlám zverejniť exkluzívne pre server dolezite.sk sa dozviete historické a hlavne matematické súvislosti, ktoré Illumináti využívajú na manipuláciu dejín a zároveň aj na tvorbu súčasných a prípadne budúcich celosvetových udalostí. Dôkazy a fakty, ktoré hodlám predložiť k zverejneniu, v nasledujúcich dieloch, si bude môct nezávisle overiť každý čitateľ. A utvoriť si tak vlastný názor... Pretože __čísla neklamú__. A nakonie vyjde pravda najavo, že Illuminati sú naozaj realita dnešných dní a práve oni kontrolujú celú našu planétu Zem a to súčasné, historické a aj budúce svetové udalosti. %%tip-Zdroj http://dolezite.sk/Illuminati_cast_1_7.html /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
__Čísla neklamú.__ Objem cisterien bol rekordný v celej našej histórii.Pitnej vody sme rozdali zdarma (my ju kupujeme) viac ako 300.000 litrov. Plus stovky litrov minerálok pred pódiami (kupujeme). Plus v každom zdravotnom stredisku je stroj na vodu (kupujeme). Na letisku nie je vodovod, cisterny sa musia aj dopĺňať, vtedy pochopitelne minimálne jedna zo svojho stanoviska zmizne (dopĺňali dve). Zatiaľ sme vykopali na letisku dve studne, aby bola úžitková voda na sprchovanie, servisujeme ich kaťdoročne, v tomto roku sme napríklad kupovali nové čerpadlo. %%tip-Zdroj http://www.pohodafestival.sk/index.php?page=webparty&hl=sk&filter=1 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Ak je niektorý podnik dva roky po sebe stratový, obyčajne padajú hlavy. Generálny riaditeľ a. s. OZETA Trenčín Štefan Bratko však zatiaľ prežil všetky " zemetrasenia " Minulý rok ste skončili so stratou takmer 50 miliónov. Keďže na začiatku deväťdesiatych rokov patrila OZETA medzi najúspešnejšie slovenské podniky, prečo jej posledné dva roky sa nesú v znamení strát? Je to pravda a __čísla neklamú__. Za nimi sa však skrýva proces, ktorým OZETA prechádzala za celé obdobie transformácie od roku 1990. Vtedy sme mali jasnú zákaznícku štruktúru, nákladovosť firmy a, samozrejme, aj stanovené ceny, ktoré zabezpečovali výrazný profit firmy. Na druhej strane sa naša klientela grupovala predovšetkým z krajín východu a tuzemska, avšak nemala dlhú životnosť, preto bolo treba začať robiť základnú reštrukturalizáciu firmy. Prvá etapa sa uskutočnila niekedy v rokoch 1992-1993 a znamenala dosť výraznú preorientáciu na západné trhy. Zmenila sa aj úroveň klientely ... %%tip-Zdroj Profit 1998/09 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
__Čísla neklamú__ a chápem, že sa niektorým výsledky nemusia páčiť - ich nezmyselné tvrdenia sa rozplynuli vo vzduchu pri porovnaní faktov a už sa nemajú na čo sťažovať. %%tip-Zdroj http://forum.the-west.sk/showthread.php?t=8006&page=7 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="čísla"] [[]* [[word="neklamú"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]