Čas zahojí všechny rány. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje naději, že čas pomůže při překonání traumat, zklamání, bolesti, smutku či hněvu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se někdy objevuje v transformované podobě jako součást uměleckého textu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Čas (všechny) rány hojí. Velmi často dochází ke změně slovosledu a předpony slovesa "hojit", taktéž k redukci a vynechání neurčitého zájmena (všechny).
[Doklad 4]

Záměna komponent#

Čas
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
zhojí
vyléčí apod.
SLOVESO
rány. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje ve vedlejší větě předmětné, frekventovaný je i výskyt částic prý, snad. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):
Jsme si stále velice blízcí. Jsme si vědomi, že máme ke svým dětem doživotní povinnosti. Jen instituci manželství jsme teď odstranili. Říká se, že konec vztahu znamená bolest. Já však vím , že čas zahojí všechny rány, " končí Willis. Že by jeho "mnišství" bylo přípravou na obnovení vztahu s bývalou manželkou? Bude to mít každopádně velmi obtížné. Zůstává idolem žen a pro mnoho z nich by bylo úspěchem, kdyby ho svedly. Blesk, 15. 12. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):
Úspěšnou běžkyni na lyžích stále tíží stín loňského mistrovství světa ve finském Lahti, kde ji nemoc připravila o možnost ozdobit jinak vydařenou sezónu medailí. " To ještě nebude dlouho zapomenuté. Věřím, že čas zahojí všechny rány, ale pořád mě to bolí. Navíc to komplikuje i letošní přípravu, která je finančně náročná a úspěch na mistrovství světa by nám to usnadnil, " přiznala písecká rodačka Právu. 25. 4. 2001 2000

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Máme svoje sny a představy, říkáme jim barvy. Předkládáme posluchači skladby, do kterých si může dosadit svá přání nebo svoje touhy, své barvy. Každému pomůže jiná písnička. Nejste také posedlí léčitelstvím? Uvnitř obalu singlu Světelný nářez píšete: "magické tance hojící všechny rány, nejmocnější vibrace tišící všechny bolesti ..." Nejsme posedlí léčitelstvím. Je dobré, aby lidi věděli, že je naše muzika orientována v pozitivním směru. Negativních věcí je kolem nás spousta. Lidové noviny, č. 277/1993

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Z milenky vašeho manžela pak pramení nebezpečí sexuálně přenosné nemoci (kdoví, co je to za ženskou) a finančních úniků z rodinného rozpočtu (aby do ní pan manžel příliš neinvestoval). Potom už nezbývá, než si vzpomenout na osvědčené přísloví , že čas všechny rány hojí. Mladá fronta DNES, 14. 11. 2001

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Jedině čas léčí všechny rány. Kolektivní paměť dnešní mladé generace, je už utvářena jinými faktory, a to je naše naděje do budoucnosti, " uvedl Struška. Zastupitelé města nakonec většinou hlasů text partnerské smlouvy schválili. Právo, 13. 12. 2000

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):
To jsou jenom slova a slova, protože sám není schopen zodpovědět otázku: Proč to tedy nelze v Srbsku prosadit? Tolik diskutované koncentrační tábory označil za "chybu", čas prý však snad zahojí všechny rány, jak dodal . Po počáteční naději, že by Milan Panič mohl přispět alespoň částečně k vyřešení balkánské krize, je stále jasnější, že jeho partneři při jednáních ho postupně prohlédli. Mladá fronta DNES, 12. 8. 1992

[Doklad 7] (Další doklad):
Zdenka navrhne společný život , ale zanedlouho si uvědomuje, že udělala chybu. " Nechtějte býti mou ženou, byli bychom oba nešťastni, " odpoví jí Zeyer a odkazuje ji pouze na čas, který prospívá přátelství a hojí všechny rány lásky. Nechce udělat ze Zdenky nešťastnou zajatkyni svých proměnlivých nálad a nevyléčitelného smutku. Reflex, č. 29/1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="čas"]{0,3}[lemma="zahojit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«