[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


%%(position:relative;width:100%)
  


%%columns
!!! Čast komur čast.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%
!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Ehre wem Ehre gebührt]
* Slovaščina: [Komu česť, tomu česť. | Komu česť, tomu česť] 
* Češčina: [Komu čest, tomu čest. | Komu čest, tomu čest] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: "Komur čast, temu čast."\\ /% 
* Madžarščina: [ -| -] 
%%collapsebox-closed 
!!!Sestavine
   
  
* [čast] lema: [čast|čast (Lema)]
* [komur] lema: [kdor|kdor (lema)]


%%


!!! Pomen(i)

Rečemo, kadar koga spoštujemo, cenimo zaradi njegovih zaslug, dejanj. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2| 2] [Zgled 3 | 3] \\
S pregovorom izkazujemo spoštovanje [Zgled 1 | 1] [Zgled 2| 2] in nakazujemo potrebo po priznavanju določenih zaslug. [Zgled 3| 3] [Zgled 4 |4]
 
%%collapsebox-closed 
!!! Posebnosti rabe
%%
!!! Različice

%%collapsebox-closed 
!! Oblikovne različice

Pregovor pozna pravopisno različico, zapis z vejico. [Zgled 1| 1] [Zgled 4 |4] 

%%
%%collapsebox-closed 
!! Zamenljivost sestavin
%%
%%collapsebox-closed 
!!!Sestavine različic

  

%%
%%collapsebox-closed 
!!! Tipična besedilna raba%%


!!! Zgledi

[Zgled 1 | #1] 

%%quote
Kar zadeva igralce: prav dobro vedo, da imajo možnost 1:7 in da bodo imeli opravka s tekmovalnostjo, komolčarstvom itd., glej zgoraj, a se kljub temu prostovoljno spuščajo v areno, nam v zabavo. Podobni so gladiatorjem. Ave, Caesar, morituri te salutant. __Čast, komur čast__, jaz že ne bi šel.
%%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\

%%

%%quote

%%

----

[Zgled 2 | #2] 

%%quote
... te moram opozoriti, da ravno v zamejstvu, v vseh časih raznih oblastnikov, je bila zamejska duhovščina z nekaterimi škofi, edina obramba našega jezika in kulture, čeprav večinoma relegirana v cerkvenih krogih. Skoraj totalna zamejska duhovščina so bili pravi Čedermaci in so prenašali veliko breme zatiranja, pa ne samo v predvojnih časih, ampak tudi po vojni in to na eni in drugi strani meje na Primorskem. __Čast komur čast__.
%%tip-Vir http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=forum&op=viewtopic&topic_id=37096&forum=118&post_id=1658397 (Dostop: 6. 5. 2010)\\ /% \\

%%

%%quote

%%

----

[Zgled 3 | #3] 

%%quote
Toda da na enakem kulturnem podnivoju ravnajo v Ljubljani, in to leta 2003, je že pod vsem, kar si še tak pesimist še zmore predstavljati. In __čast komur čast__ vsaj za tisto, kar si zasluži: zahodno od Ravbarkomande, se pravi od rapalske meje, so že pred šestimi, sedmimi desetletji znali, kako se takšnim rečem streže in tu in tam je kakšna sled tudi ostala.
%%tip-Vir Nova beseda \\ /% \\

%%

%%quote
 
%%

----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
Saj tudi davke plačujete zato, ker so tisti, ki jih izterjavajo, božji izvrševalci. Dajte vsem, kar jim gre: davek, komur davek, pristojbino, komur pristojbina, strah, komur strah,__ čast, komur čast__. 
%%tip-Vir Nova beseda \\ /% \\
%%

%%quote

%%

----
%%
%%collapsebox-closed
!!! Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__ čast_komur_čast __
%%

----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]