Čert serie na najväčšiu kopu#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že šťastie alebo úspech nemávajú tí, ktorí by to viac potrebovali, ale práve tí, ktorí majú aj beztak dostatok všetkého. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Vulgárne príslovie. V textoch má zriedkavý výskyt. Vulgäres Sprichwort. In den Texten kommt das Sprichwort sehr selten vor.
Príslovie sa niekedy vyskytuje len v skrátenej podobe. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Čert serie (len) na veľku kopu. [Doklad 2] [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa nevyskytuje v Slovenskom národnom korpuse. V Google sa vyskytuje len v diskusných fórach Das Sprichwort kommt nur in Diskussionforen vor.

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
... sme sa na úpolitickej ekonémii učili podstatné znaky komunizmu - každý podľa svojich možností, každému podľa jeho potrieb. Ale táto lotéria by fungovala podľa princípu čert serie na najväčšiu kopu. Milionárov by nepribúdalo, iba sa im milióny kotily (tak sa to u nás o peniazoch hovorilo). Efekt padajúceho hovna platí o zbytku národa. http://blog.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=316296&page=0&id_reaction=7031138&action=show_reply_form#7031138

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
... za cent kúpil jabĺčko, vyleštil, predal za dva, kúpil dve, .... a večer mal xx dolárov. v noci mu zomrela babka a zobudil sa ako milionár. Presne podľa čert serie na veľkú kopu. a mladý sa podľa toho správa. jemu bude jedno, či v starobe bude existovať sociálne poistenie. ak nebude (a zrejme nebude) lenivý, bude sa mať dobre. na rozdiel od posmievačov zo slovenska, ktorí iba kecajú a nepracujú. a potom píšu somariny ako napríklad "dôchodok 190€!". http://blog.sme.sk/diskusie/1480213/1/Ako-sa-v-lese-stal-chlapec-bankarom.html


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
... na tomto území tie dve pravidlá ešte dlho pklatiť nebudú, nie je k nim politická vôľa nás všetkých aj aj sám by som chcel medzi tých na ktorých to hovno nepadá, ale medzi tých, ktorým čert na kopu ... Veru tak. http://blog.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=316296&page=0&id_reaction=7031138&action=show_reply_form#7031138


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Pýtam sa kompetentných prečo nedajú šrotovné aj na iné veci dennej potreby, napr. čierobiele teleizory a farebné sovietskej výroby, pračky značky Romo, chladničky značky Calex tie bez kompresora, mrazničky, ktoré zožeru viac prúdu ako rybarská loď na love, vysavače značky Eta, žehličky na uhlie, rádia s elektronkami, a iné takéto veci. My, čo sme za sociku dreli ako mezci a me,ali sme za čo kúpiť auto, ani teraz,po roku 89 sme si ho nemohli dovoliť kúpiť sme proti tým čo na auto mali, DISKRIMINOVANI. Aj tuna platí, že čert serie len na veľku kopu. http://www.ta3.com/sk/diskusie/705_mala-by-vlada-vyclenit-dalsie-financie-na-srotovne


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="čert"] []* [lemma="veľký"][]* [lemma="kopa"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«