Čigar kruh jem, tega pesmi pojem.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen#

Rečemo, kadar se kdo ravna po zahtevah, načelih ali interesih tistega, ki mu ponuja kakšne koristi, ugodnosti, največkrat finančne. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Pregovor je v slovenščini razmeroma redek.

Različice#

Oblikovne različice#

Čigar kruh jem, tega pesem pojem. [Zgled 3]
Čigar kruh ješ, tistega pesem poješ. [Zgled 4]
Kogar kruh ješ, tega pesem poješ. [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
O vplivu uglednih in močnih iz Hollywooda na ameriško politiko pa politolog Prindle odgovarja s pregovorom: Čigar kruh jem, tega pesmi pojem. Hollywood podpira volilne kampanje demokratov z milijoni. 95 odstotkov svojih prispevkov je namenil demokratom, skromnih pet pa republikancem. To je več kot zgovoren odgovor na vprašanje, kdo se v filmski metropoli boji prvega moža Amerike. FidaPLUS

[Zgled 2]

Toliko na znanje, zato da nas pri podiranju slovenskih vrednot s “študijskimi”pristopi ne bodo še naprej sleparili z “akademijami” in “univerzami”. In da bomo znali uporabljati tudi lastno pamet. Za akademske ustanove pa velja nedvomno pregovor: Čigar kruh (potico) jem, tega pesmi pojem! http://www.goriski-panterji.com/Kralj_m.html (Dostop: 9. 7. 2010)

[Zgled 3]

Na pogostnost besede in pojma se veže izredno razvita večpomenskost, kot: ob svojem kruhu živeti »živeti od lastnega dela«, iti s trebuhom za kruhom »iti v svet za zaslužkom«, iz te moke ne bo kruha »iz te muke ne uspeha«, čigar kruh jem, tega pesem pojem »od kogar sem odvisen, temu služim«, /…/ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zuftPQXeQVUJ:www.dlib.si/v2/StreamFile.aspx%3FURN%3DURN:NBN:SI:doc-6YGNQB72%26id%3D4418d8cb-0ee0-4aa6-974c-b0db845e0c4c%26type%3DPDF+čigar+kruh+jem&cd=6&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 9. 7. 2010)

[Zgled 4]

Čigar kruh ješ, tistega pesem poješ! FidaPLUS

[Zgled 5]

Ne smemo si delati utvar o novi politični klimi v italijanski Gorici. Še tako naklonjena italijanska oblast ne nadomesti tega, kar moramo storiti sami za svojo prihodnost. Zaradi svojega obstoja in dostojanstva moramo poskrbeti, da bo Goriška gospodarsko tako uspešna, da bo z Italijani sodelovala izključno na temelju enakopravnosti. Slovenski jezik in kultura bosta v prihodnje samo ena od oblik tega dostojanstva. Velja namreč dejstvo, da kogar kruh ješ, tega pesem poješ! FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

čigar_#1kruh_#1jesti


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«