[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Človek mieni, pánboh mení.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Der Mensch denkt und Gott lenkt] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Človek obrača, bog obrne. |Vsaka medalja ima dve plati|Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije|Duh je voljan, ali meso je slabo] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Der Mensch dreht, Gott verdreht."\\ /% 
* Česky: [Člověk míní, pánbůh mění. | Člověk míní, pánbůh mění]
* Maďarsky: [Ember tervez, isten végez. | Ember tervez, isten végez] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Človek plánuje, Boh koná/rozhoduje."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [človek|Search:skkomčlovek] Lemma: [človek|Search:sklemčlovek]

* [mieni|Search:skkommieni] Lemma: [mieniť|Search:sklemmieniť]

* [pánboh|Search:skkompánboh] Lemma: [pánboh|Search:sklempánboh]

* [mení|Search:skkommení] Lemma: [meniť|Search:sklemmeniť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie opisuje skúsenosť, že [plány|Search:skbegplány] a [zámery|Search:skbegzámery] sa vždy nepodarí uskutočniť v dôsledku [náhodných, nepredvídaných udalostí|Search:skbegnáhodných,00nepredvídaných00udalostí], okolností, alebo [pod tlakom|Search:skbegpod00tlakom] druhých. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch vyskytuje s rôznymi aktualizáciami druhej časti. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Človek mieni, život mení. %%tip-Komentár Der Mensch meint und das Leben ändert es. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [život|Search:skvkoživot] Lemma: [život|Search:skvleživot]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ][Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Tréner slovenských basketbalistiek Marián Matyáš sa s loptou v kolíske nenarodil. Ani nehrával detské "guli-guli", ba ani nekopal do lopty. Kôš poznal iba v rohu kuchyne. Jeho prvým vianočným darčekom bol azda vláčik, hoci si presne nepamätá, no isto vie, že pod stromčekom ho v čase drania školských lavíc najviac potešili korčule. Kdeže basketbal, tvrdý hokejista, taký bol Košičanov sen. __Človek mieni - pán Boh mení__, Marián Matyáš zakotvil práve pod košmi a navyše medzi ženami. To musí byť trápenie "veliť" dámam, ktoré nosia "hlavy v oblakoch". Navyše možno niekde počuť nôtiť takú našu " prostonárodnú " - nemám rád vysoké ženy, na ne treba lešení... Môžeme čakať oponentúru alebo nebodaj súhlas?" Súhlas iba do tej miery, že `jednoduché Márie' to nie sú. Vynikajú inteligenciou a vedia skloniť hlavu, keď si treba priznať chybu. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 27.12.1994 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Je to pasca na opozíciu pred očami verejnosti. "Nie návrat k demokracii?" Nie, je to naopak politická perfídnosť, je to vychytralosť vodcov vládnych strán. To nie je čestná ponuka. " Definitívne znenie zmluvy o úplnom zákaze všetkých jadrových pokusov malo byť pod strechou už koncom júna. Pomaly sa blíži polovica augusta a zo ženevskej Konferencie o odzbrojení stále neprichádzajú informácie o definitívnej zhode účastníkov, ktorá by otvorila cestu k schváleniu príslušnej konvencie na nadchádzajúcom jesennom zasadaní Valného zhromaždenia OSN. Taký bol pôvodný zámer, ale ako hovorí príslovie: __Človek mieni, pán Boh mení__... Minulý týždeň sa podarilo, dúfajme definitívne, odstrániť čínske výhrady voči dohodnutému zneniu tohto nesporne dôležitého dokumentu. Ale stále ležia ešte na rokovacom stole námietky Indie, ktorá požaduje za súhlas s konvenciou, aby sa v nej objavil záväzok piatich jadrových mocností v podobe časového kalendára postupnej likvidácie jadrových zbraní. S cieľom vytvoriť bezjadrový svet. Z čisto politického hľadiska nie je požiadavka Dillí nelogická, lebo chce dosiahnuť, aby všetky štáty boli v dohľadnom čase na rovnakej štartovacej čiare. Čiže bez jadrových zbraní. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.8.1996 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
– Dnes sa mi zdá , že sa to stalo tým najprirodzenejším spôsobom. Pravdaže, v mladosti som bol iba začínajúci, troška samorastlý, veľmi váhavý básnik a ešte možno príležitostný regionálny publicista, inklinujúci najmä ku kultúre. O dramatických žánroch a profesionálnej dráhe literárneho historika sa mi ani nesnívalo. Bol som presvedčený, že v literatúre sa budem prezentovať len ako básnik, prípadne ako prekladateľ poézie. __Človek mieni, život všeličo zmení__. Rozhodujúcim obdobím môjho života bol príchod do Matice slovenskej v Martine roku l966 po skončení štúdia a absolvovaní základnej vojenskej služby. Už pri pohľade na knižné a literárno - archívne zbierky som možno skôr vytušil ako hneď pochopil, že slovenský národ v literárnej oblasti disponuje veľkým duchovným bohatstvom, ktoré ho zaraďuje medzi kultúrne najvyspelejšie štáty Európy. V Matici slovenskej som pracoval v literárno - muzejnom oddelení, z ktorého sa neskôr vyvinul Pamätník slovenskej literatúry, čo je dnes Slovenské národné literárne múzeum Matice slovenskej ... %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=183778293&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Čo sa stalo, že ste zmenili rozhodnutie?" Po Lillehammeri som sa začal naplno venovať trénerstvu v Ski centre Remata a dal som si za úlohu čo najlepšie pripraviť Marcelu Mišunovú do Nagana. V tréningovej činnosti sme sa však spojili so zdravými lyžiarmi, ktorí mi pomáhali stavať trate, čím ma dosť odbremenili. Mal som viac času aj na seba a využil som to na vlastnú prípravu. Nakoniec som sa dostal do takej formy, že si to všimol aj reprezentačný tréner. Takže, __človek mieni, život mení__." Atmosféru paralympiád dôverne poznáte... "Naganská bude už piatou v poradí. Prvé dve som absolvoval v Innsbrucku v rokoch 1984 a 1988, o štyri roky neskôr som bol v Albertville a v roku 1994 v Lillehammeri." Táto zima lyžiarom veľmi nepriala. Ako ste sa vyrovnali s nedostatkom snehu? "S prípravou sme začali už v septembri na ľadovcoch v rakúskom Hintertuxe a doma sme využívali pomerne dobré podmienky na Čertovici." %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.2.1998 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Plní očakávania sme za niekoľko dní išli do františkánskeho kláštora v Trnave. Nadšenie z tejto návštevy a zo života menších bratov vo mne neustále rezonovalo a ja som túžil byť ako oni. S týmto cieľom som začal chodievať aj na pravidelné kandidátske stretnutia, čo bola vlastne príprava na vstup do rehole. Neskôr som sa s týmto úmyslom prihlásil aj na civilnú vojenskú službu do františkánskeho kláštora v Hlohovci, aby som sa hlbšie ponoril do tohto života menších bratov. Hovorí sa, že __človek mieni, Pán Boh mení__. V mojom prípade to platilo takpovediac na 100 %. Cez krásne sviatky vianočné som si uvedomil spolu s božím prispením, že toto nebude tá pravá cesta, na ktorú ma Pán volá. A tak ( verím, že po správnom rozhodnutí ) som podal vo februári prihlášku do seminára. To, že ma prijali a že som tu, nebola určite náhoda. Vďačím za to hlavne Pánu Bohu, ale v neposlednom rade i svojim rodičom a starým rodičom, krstnej a krstnému otcovi... %%tip-Zdroj Adsum. Časopis bratislavských seminaristov. Bratislava: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 2006, roč. 16, č. 1. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Ústavu si schválila práve vláda a ešte aj presne takú, akú ju chcela mať. Vôbec nebrala do úvahy pripomienky opozície. Čo má potom robiť radový občan, ktorý sa do parlamentu nedostane a nemôže sa ozvať na svoju obhajobu? Ak sa o to snaží opozícia, koalícia ju percentuálne prehlasuje. Chceli sme sa ozvať ako občania aspoň v referende. Al vláda, ktorá nám má slúžiť, nás zasa podrazila. Neprekáža jej, že pol milióna ľudí sa chce vyjadriť práve k otázke o priamej voľbe prezidenta. __Človek mieni, Pán Boh mení?__ Darmo sa občan bude naparovať, nepochodí. Hlasoval si a teraz hajde do košiara. Aj ovečky sem — tam pustia, aby sa napásli, ale potom ich zatvoria, strihajú a doja, ba i zabíjajú. Aj nás kŕmili sľubmi, ostrihali dlhopismi a privatizáciou podľa svojho gusta. Aj zabíjanie si pamätáme. Jediné, čo bezpodmienečne potrebujeme, je prekonať ľahostajnosť a strach. Človek bez budúcnosti sa utieka do minulosti. Chceme ísť späť, za naoko pohodlnú, ale aj nebezpečnú ohradu košiara? %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 17.5.1997 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Spartak vypadol. Spomínate si na to? Čo sa po tom hovorilo v Moskve? "V Moskve sa to zhodnotilo ako tragédia. Veľmi veľká tragédia. Pri Spartaku totiž stojí 60, možno 70 % všetkých moskovských ´boleľščikov´. Možno doplatili aj na to, že vopred nehovorili o súperovi veľmi pekne, nebrali ho vážne, Spartak sa však už videl v ďašej etape Ligy šampiónov. Mysleli v ňom už na skupinu Ligy šampiónov. No futbal je futbal. Alebo ako sa hovorí... čelovek predpolagájet i buchar spalagájet (__človek mieni, osud mení__ - vravia Slováci...) %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2000/08 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="človek"] [[]* [[word="mieni"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]