[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Človek ne živi samo od kruha. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. | Der Mensch lebt nicht vom Brot allein]
* Slovaščina: [Nielen chlebom je človek živý. | Nielen chlebom je človek živý]
* Češčina: [Nejen chlebem živ je člověk. | Nejen chlebem živ je člověk]
* Madžarščina: [Nemcsak kenyérrel él az ember. | Nemcsak kenyérrel él az ember]

%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [človek|Search:sikomčlovek] lema: [človek|Search:silemčlovek]

* [ne|Search:sikomne] lema: [ne|Search:silemne]

* [živi|Search:sikomživi] lema: [živeti|Search:silemživeti]

* [samo|Search:sikomsamo] lema: [samo|Search:silemsamo]

* [od|Search:sikomod] lema: [od|Search:silemod]

* [kruha|Search:sikomkruha] lema: [kruh|Search:silemkruh]

%%

     
!!!Pomen(i)

Rečemo, kadar želimo poudariti, da človek potrebuje več kot samo materialne dobrine, da je za zadovoljno in srečno življenje potrebno poskrbeti tudi za duhovno plat. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4] 
    
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin

%%

%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  

%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1]

%%quote
Ustanovili smo bosansko knjižnico. V njej zdaj tiskamo originalno literaturo za bosanske begunce po Evropi. To je pomoč tem ljudem, saj mislimo, da je knjiga duševna hrana. __Človek ne živi samo od kruha__, kot je zapisano že v bibliji. Zato smo si rekli, da moramo mi, ki imamo opravka s knjigo, tem ljudem omogočiti, da bodo dobili duševno hrano.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
Na vprašanje zakaj biti ustvarjalen se tako ponuja odgovor zato, ker je ustvarjalnost, na vseh področjih in v vseh oblikah, resnično gonilo človekovega napredka. Ali kot je na vprašanje o koristnosti človekove želje po tem, da bi dosegel zvezde, odgovoril eden najbolj ustvarjalnih znanstvenikov našega časa, astrofizik Stephen W. Hawking: Poznavanje vesolja ne bo pomagalo nahraniti nikogar. Še perilo zato ne bo nič bolj belo oprano. Ampak __človek ne živi samo od kruha__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
Imata skupne interese. Služita človeku: država skrbi za skupno blaginjo, zlasti za socialni in materialni okvir, Cerkev pa za duhovno blaginjo. Saj veste, da __človek ne živi samo od kruha__. Poglejmo na primer evropske integracijske procese; ni dovolj le ekonomska zakonitost, mora biti še nekaj drugega... Temu mi pravimo evropska duša. Gre za neke skupne vezi in duhovne temelje, ti so zgrajeni na grškorimski in krščanski kulturi.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
Ljudje, ki so za boljšim življenjem odhajali v druge kraje, so šli s trebuhom za kruhom. Jesti bel kruh je pomenilo živeti v izobilju, najhujša objestnost, posledica izobilja, pa je v lapidarnem ljudskem izrazu označena kot kruhova pijanost. Celo življenje je od vekomaj, kakorkoli ga že obračamo, boj za ljubi kruhek. A ljudska modrost kljub vsemu ve povedati tudi, da __človek ne živi samo od kruha__. In res ne, z njim in od njega pa. V neposrednem, snovnem, in prenesenem, simbolnem pomenu.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 5 | #5]

%%quote
Julij je mesec dozorevanja in žetve. Pod vročimi žarki poletnega sonca na poljih dozoreva zlato pšenično zrnje, kruh naš vsakdanji in simbol blagostanja. A __človek ne živi samo od kruha__, življenje mu mora polniti še kaj več, kot je gmotno blagostanje. Mnogim je to božja beseda, zato se verno slovensko občestvo julija veseli še ene, posebej dragocene žetve: na njivi življenja ta čas dozorijo sadovi dolgoletnega študija, molitve in temeljnih življenjskih odločitev - to je čas, ko prejmejo mašniška posvečenja novi slovenski duhovniki in ko v svojih župnijah berejo nove maše.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 6 | #6]

%%quote
__Človek ne živi samo od kruha__, človek živi tudi od vrednot. Brez teh je življenje prazno, prihodnost meglena, skupnost nepovezana. Kaj se nam torej obeta, če je res, kot pogosto slišimo, da je naša družba brez vrednot, da je družina v krizi, da so mladi vrednotno izgubljeni? Naša sogovornica, redna profesorica za socialno psihologijo na fakulteti za družbene vede, zatrjuje, da ni razlogov za bitje plati zvona. Mladi še zdaleč niso brez vrednot, te se le spreminjajo. Odrašča namreč nova, moralična generacija, ki visoko ceni družino, prijateljstvo in otroke, ki individualizem združuje z altruizmom in sočutjem.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\

__človek_ne_živi_samo*__

%%

[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]