[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Čo je lacné, nie je vzácne.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Was nichts kostet, ist nichts wert] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čo nič nestojí, nie nič hodno."\\ /%
* Slovinsky: [Kar nič ne stane, ni nič vredno. |Vsaka medalja ima dve plati.|Človek se uči, dokler živi|Vsaka medalja ima dve plati] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Was nichts kostet, ist nichts wert."\\ /% 
* Česky: [Co nic nestojí, za nic nestojí. | Co nic nestojí, za nic nestojí]
* Maďarsky: [Olcsó húsnak híg a leve. | Olcsó húsnak híg a leve] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Lacné mäso má riedku šťavu."\\ /%
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [lacné|Search:skkomlacné] Lemma: [lacný|Search:sklemlacný]

* [vzácne|Search:skkomvzácne] Lemma: [vzácny|Search:sklemvzácny]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje, že veci, ktoré ktoré majú [nízku cenu|Search:skbegnízku00cenu], nemôžu byť [kvalitné|Search:skbegkvalitné] a ľudia sa k nim stavajú zvyčajne [ľahostajne|Search:skbegľahostajne]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Nájdu sa medzi nami dokonca takí, čo radia všetky polia rozpredať na priemyselné parky. Je pravda, že investor musí pri zaberaní poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske podnikanie odstrániť z polí úrodnú vrstvu a previezť ju na iné pozemky. Obrovské náklady na skrývku a prepravu ornice však prinášajú so sebou kompromisy. Namiesto toho, aby ornicu previezli na vzdialenejšie pozemky, ktoré treba zúrodniť, vzácna zemina skončí na okolitých lánoch. Čo na tom, že na nich už je polmetrová vrstva kvalitného humusu? Plytvanie dedovizňou nie je nič čudné: __čo je lacné, nie je vzácne__. Cena pôdy na Slovensku kolíše od 13 - tisíc korún za hektár na horniakoch po 75 - tisíc za hektár najlepších polí. Ale v Európskej únii, čo je zemepisne – a už aj časovo – iba na skok, zaplatí kupujúci za poľnohospodársku pôdu v prepočte priemerne od 70 - tisíc korún za hektár vo Švédsku až po 2,3 milióna v Luxembursku. Vysoké ceny kvalitných poľnohospodárskych pôd tvoria prirodzenú bariéru ich znehodnocovania. Nikoho netreba presviedčať, že by nemal hazardovať s nenahraditeľným prírodným bohatstvom ... %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 03/12 

 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
... — a keď stretnem pána Štefana Levického, odvracajúceho sa odo mňa, aby ma nevidel a srdce mu nepuklo – či nebudem musieť byť nešťastlivá? Lebo, vidíš, ja som velice dobrá, a dobré samo sa chváli.“ „Ale, počuješ, kebys' ma vskutku rada mala – nuž by ťa jedno slovo otcovi dané od grófa priviedlo k Štefanovi a miesto grófa posadilo by Štefana do koča. „Aha, keby som ja bola taký tenký súkenník, ako si ty. Ale ja si myslím, __čo je lacné, neni vzácne__, a ty si ma musíš zaslúžiť.“ „Povedz mi len, ty pochabé dievča, ako?“ odvetí Štefan. „Ty máš aj krátke vlasy, aj krátky rozum,“ skočí mu do reči Anuľka, „že to nerozumieš. Nuž staň sa vicišpánom, postav sa pred môjho otca, vezmi si strýca Ondreja so sebou, daj vyčítať, od Adama počnúc všetko, čo sa kedy pri svadbách až dodnes stalo — potom — a tak ďalej.“ %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514652257&corpname=prim-4.0-public-all 

 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Už stará ľudia hovorili: __Čo je lacné, nie je vzácne.__
Perlátor za 290.- Sk má životnosť 20 rokov, záruku 5 rokov.
S perlátorom za 22.90 nič neušetríš za päť rokov ich kúpiš aspoň 5x, pretože skorodujú - zhrdzavejú a upchajú sa vodným kameňom a drobnými nečistotami. Cez ten bordel preteká voda, ktorú možno piješ. Keď sa ťa niekto opýta máš perlátor, povieš mám. A aký? Normálny za 22,90. A máš auto? mám. A aké? Trabant. Ja mám Mercedes. Takto sa dajú porovnať obyčajné perlátory a antivápenné perlátory s nastaviteľným prietokom. Tieto perlátory šetria bez toho, aby sme sa uskromňovali!!! Nevzniká, pocit, že voda tečie slabým alebo tenkým prúdom!!
 %%tip-Zdroj http://www.porada.sk/archive/index.php/t-101608.html /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Na prednú stranu sa dá pripevniť cyklistická prilba... Každý z camelbakov po naplnení tekutinou rovnako čiastočne slúži aj ako ochrana chrbta pri páde. Tekutina v rezervoári si dlhšie uchováva svoju teplotu ako tekutina vo fľaške. Počas zimy sa dá na hadičku navliecť špeciálna neoprénová návlečka, ktorá uchováva teplotu nápoja aj v samotnej hadičke - čo je dobré najmä počas zimných mesiacov. Nie každému však vyhovuje nesenie čohokoľvek na chrbte. Pod batohom samotným sa človek potí viac ako inde, popruhy môžu začať po dlhšom čase tlačiť, tuhnú svaly na krku a na šiji. __Čo je lacné nie je vzácne__ - hovorí jedno slovenské príslovie. Camelbaky vyššej triedy majú všetky tieto "kvázi neduhy" vyriešené. Najväčšou nevýhodou snáď je to, že počas pitia nie je možné kontrolovať obsah rezervoára, takže prípadný odhad zostávajúceho množstva je otázkou zvyku. Taktiež čistenie rezervoára samotného sa prevádza trochu ťažšie ako pri bežnej cyklofľaške. rezervoár je pri nedostatočnom čistení náchylný na vytváranie plesne, prípadne dostáva čoraz rýchlejšie určitý "farebný nádych". Camelbaky sú dnes ideálnym prostriedkom pre maratóncov, freeriderov... Nemusia byť vhodné iba na preteky - dajú sa bežne využiť pri akomkoľvek dlhšom výjazde. %%tip-Zdroj http://www.bikemagazin.sk/clanok/items/Camelbak-vs.-cykloflasa.html /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Čo jeto nutrične slabé? Ak myslíš tú pšenicu a ryžu, tak mi ver, že sú ako zdroj energie hodnotnejšie ako maltodextrín. So sójovým izolátom súhlasím. Ale prestaňme sa pozerať na zloženie len cez srvátku. Srvátka je síce dobrá, ale vďaka mliekarenským monopolom sa podľa mňa nadhodnocuje. Podľa Dr. Reusa, a to je špičkový nemecký odborník na výživu a stará sa o nemeckých olympionikov, je najhodnotnejšia kombinácia s biologickou hodnotou BV 136 vaječný a zemiakový proteín. (Pozor nie sušené vajce, ktoré niektorí producenti označujú za vaječný proteín). Samotná srvátka BVmax 115. A čo sa týka pšeničného proteínu, ten je najhodnotnejším zdrojom glutamínu. Ryža ja zasa, čo sa týka energie, hodnotnejšia ako maltodextrín. Maltodextrín je strašne lacný a preto sa na ňom robia dobré zisky. Dobre vieme, __čo je lacné nie je vzácne__. A aj medzi malzodextrínmy je treba rozoznať. Maltodextrín je tým drahší, čím je menší stupeň hydrolýzy. %%tip-Zdroj http://www.fitexpres.sk/forum/viewtopic.php?p=2303&sid=ead99facdf328539e236c9d357645edd /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="vzácne"] [[]* [[word="lacné"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]