[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Čo nie je, môže byť.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Was nicht ist, kann ja noch werden] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čo nie je, môže sa však stať."\\ /%
* Slovinsky: [Kar še ni, še bo. | Kar še ni, še bo] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Was noch nicht ist, wird noch sein."\\ /% 
* Česky: [Co není, může být. | Co není, může být]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [nie|Search:skkomnie] Lemma: [nie|Search:sklemnie]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [môže|Search:skkommôže] Lemma: [môcť|Search:sklemmôcť]

* [byť|Search:skkombyť] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie hodnotí fakt, že niečo sa môže [v budúcnosti uskutočniť|Search:skbegv00budúcnosti00uskutočniť], aj keď sa to vzhľadom na aktuálnu situáciu tak nejaví. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ahoj Veronika. My sa síce osobne nepoznáme, ale páči sa mi tvoj profil. Viem, že to nemáš ľahké a cením si že si voči mne vždy otvorená. Páči sa mi aj to, ako si reagovala na narážky tej 16ky. Dieťa poúčalo dospelú ženu, heh. Si fajn kamoška, aj keď len virtuálna. Ale veď __čo nie je, môže byť__ a môžme sa niekedy stretnúť osobne, ak budeš chcieť. Inak zmena foto ? %%tip-Zdroj http://pokec.azet.sk/coldie3 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
... náhodou to teraz vystihol, aj keď ešte žiadneho politika do basy za to čo napáchal neposadili. Ale __čo nie je môže byť__ a bolo by dobré začať práve týmito "emisármi" ... %%tip-Zdroj http://debata.pravda.sk/debata/cz-A100607_114343_sk-volby_p23/ /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Extrémy, podivnosti a ďalšie menej známe skutočnosti druhej svetovej vojny. Nie je ich až tak veľa, zatiaľ som ich teda nerozdelil, ale __čo nie je, môže byť__ ...stačí sa zapojiť. ZSSR vyhral vojnu proti Nemecku a stratil pritom cca 13,6 milióna vojakov. Nemci vojnu síce prehrali, ale stratili pritom "len" 4,75 mil. vojakov. Nemecko pritom vyčerpalo všetky svoje zásoby živej sily. Červená armáda bola početnejšia už v momente začiatku nemeckej invázie, no Nemci (teda aspoň Hitler) si evidentne verili... %%tip-Zdroj http://www.vojnainak.ic.cz/view.php?nazevclanku=zaujimavosti-druhej-svetovej-vojny&cisloclanku=2009120035 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Napriek finančnej neistote si na voľnej nohe a neupísal si sa jednej inštitúcii, jednému divadlu. __Čo nie je, môže byť.__ Asi je to povahou - som baran. Ak sa mi niečo nepáči, nebudem to robiť, nech by mi to prikazoval ktokoľvek. Ale všetko má svoje klady aj zápory. Mne zatiaľ vyhovuje voľná noha – aj kvôli pestrosti práce. Môžem hrať v rôznych typoch divadiel, v nezávislých produkciách, pritom pravidelne účinkovať v televízii, môžem nakrúcať filmy a pritom putovať so svojím sólovým predstavením. Nikto mi nepovie „toto nesmieš, toto musíš“. Na druhej strane, nikto za mňa nič nespraví, nezariadi. Okrem najbližších, ktorí majú neskutočnú trpezlivosť. S účtami mi veľmi obetavo pomáha mama. Niekedy sa mi práca tak nakopí, že celkom pohltí aj súkromie. %%tip-Zdroj http://www.dia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=78:i-martinka-hrakarstvo-je-moja-mekka&catid=2&Itemid=3 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Formálne je Slovenská republika „zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo". Toľko ústava. Aká je však realita? Po 40 rokoch neslobody, keď bol možný iba jeden jediný správny svetonázor, sme svedkami plazivej rekatolizácie, ktorá postupne zasahuje všetky oblasti nášho života: katolícka cirkev získala dominantný priestor vo verejnoprávnych médiách, presadila zavedenie výučby náboženstva do základných škôl a najmä podarilo sa jej prijatie Základnej zmluvy so Svätou stolicou. V parlamente zatiaľ neprešiel zákon o výhrade svedomia, no __čo nie je, môže byť__. %%tip-Zdroj http://www.izurnal.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2950&Itemid=89 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="čo"] [[]* [[word="je"][[]* [[word="môže"][[]* [[lemma="byť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]