%%columns !!!Črepy prinášajú šťastie ---- %%coolborder !!!Cvičenia K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Glück (Šťastie).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje poveru, že úmyselné alebo neúmyselné rozbitie predmetu zo skla alebo porcelánu je zárukou, že isté veci sa budú vyvíjať pozitívne. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v transformovanej podobe. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 4]

Tvarový variant 2 Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Črepy sú šťastie. potenciálny komentár
[Doklad 6]

Črepy znamenajú šťastie. [Doklad 7]


/%

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Podobne ako v prípade prvého útoku na okno, aj pri tomto musel použiť útočník veľkú silu. Fľaša sa totiž zastavila až na dverách, ktoré sa nachádzajú na opačnej strane miestnosti oproti oknu. Podľa vyjadrenia zástupcu veliteľa obvodného oddelenia PZ SR v Žiari nad Hronom kpt. Cangára, polícia oba hlásené prípady vybitých okien na kancelárii DU prešetruje. Páchateľ ani jeho motív nie sú zatiaľ známe. "Mnohí ľudia nám telefonujú, aby sme iniciatívu okolo petičnej akcie nevzdávali, lebo črepy prinášajú šťastie. Ani sa takémuto spôsobu zastrašovania poddať nemienime a budeme v petičnej akcii pokračovať. Spoločne s KDH a DS v okrese pripravujeme na utorok dokonca míting a to vlastne takmer pod oknami našej kancelárie, ktoré sú v týchto dňoch také skúšané," uviedla Dagmar Gürtlerová. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 23.1.1997

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
... 2 . Dohovorili ste si stretnutie s človekom, od ktorého závisí váš veľký životný cieľ. Mešká... a) máte pocit, že od nervozity zošaliete, ohrýzate si nechty b) znova sa pokúšate vybaviť si rozhovor, ktorý predchádzal stretnutiu a pokúšate sa zistiť, či ste niekde neurobili chybu c) pokojne sa usadíte a čítate si časopis, veriac, že príde 3. Umývate riad a práve sa vám rozbil tanier... a) poviete si - to nič, črepy prinášajú šťastie b) zúrite, najradšej by ste sa prefackali c) vyvedie vás to z miery, už viete, že tento deň veľa šťastia mať nebudete 4. Pri ktorom športe by ste sa najľahšie zbavili stresu ? a) pri joge, pretože vyžaduje len a len vaše sústredenie b) pri bojových umeniach, kde sa môžete do sýtosti vyzúriť c) pri aerobiku, lebo je nenáročný a nevyžaduje si priveľa pozornosti ani námahy. Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2006, roč. 60, č. 15.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Usporiadatelia zvládli nápor 60 tisíc divákov a minimálne 5000 hostí bez vážnejšieho dopravného chaosu, v meste, ktorým vraj prejde najviac áut v Európe. Dnes už ťažko meditovať, prečo nedostali Atény právo usporiadať olympiádu 1996. Uchádzajú sa o ňu opäť. Aténsky atletický otvárací ceremoniál bol veľkým posolstvom i vzácnou výzvou nielen mocným olympijského hnutia! Aténsky Marble Stadium počas piatkového slávnostného otvorenia VI. MS v atletike. Ústredný tréner Slovenského atletického zväzu Miroslav Okáľ v sobotu predpoludním (po kvalifikácii trojskokaniek a guliarov použil hneď dve utešujúce porekadlá. O črepoch, ktoré prinášajú šťastie a o zlom začiatku a dobrom konci. Čisťakovová a Haborák totiž účinkovanie na MS skončili. Na základe čoho ste ich vyslovili, azda nepredpokladáte po dvoch hodinách súťaží konečný neúspech slovenských reprezentantov?" Prvé zo žartu. Keď som v hoteli Grand Bretagne, veľmi peknom, v ktorom bývame spolu napríklad s Američanmi a Britmi, otvoril kufor, zavanula výrazná vôňa. Rozbila sa mi fľaša vodky, lebo nie som zásadným pesimistom. Na ME juniorov v Ľubľani bolo dosť dôvodov na oslavy. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 4.8.1997


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Prichodilo mu ako z iného sveta, keď panny boli pannami a po zotmení nevychádzali z rodičovského domu. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Boli toho plné noviny. Odhalili rozsiahlu rozkrádačskú aféru s mäsom. Beatin otec pracoval na bitúnku a bol jedným z hlavných obžalovaných. Beata v ten večer plakala. Sedeli na lavičke v parku a ona opakovala: To je koniec, to je koniec. Život je taký, povedal Tomáš. Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije. A nie vždy črepy prinášajú šťastie. Ja som o tom nevedela, povedala Beata. Nemala som tušenia. Človek si otca nevyberá, povedal Tomáš. Všetko si dôkladne zvážil a povedal jej to o tri dni. Vieš, Beata, vravel, musíš uznať, že začínam. Mám pred sebou ašpirantúru a nemôžem sa viazať. Keby sme sa zobrali, čakal by ťa život plný odriekania. Keď chce človek niečo dosiahnuť, nemôže sa rozptyľovať. Nemôže byť naraz aj dobrým odborníkom, aj dobrým otcom rodiny. Aspoň na začiatku nie. Nebránila sa. Kot, Jozef: Beh bez konca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Klamala by som, keby som netvrdila, že som si vydýchla. „Čím je Wink Davenport?“ Môj otec reprezentoval USA vo volejbale na OH ` 68, je prezidentom jednej strojárskej firmy. Mama šéfuje volejbalovej asociácii Južnej Karolíny. A keďže sme volejbalová rodina, obidve sestry Shannon a Leyann hrajú za svoje univerzity.“ Váš najveselší zážitok na WTA Tour?“ Na turnaji v Štrasburgu v roku 1995 som vyhrala krásnu trofej z brúseného skla, no pri odovzdávaní mi spadla a rozbila sa. Črepy vraj prinášajú šťastie, asi preto som tohto roku v Štrasburgu svoju trofej obhájila... SME. Denník. Bratislava: Petit Press 31.8.1996

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
„Prosím vás, čo tam máte?” „Knihy.” „Aha, knihy! Taká ťarcha!” Mala som dojem, že dopravný podnik angažoval všetkých neúspešných členov Dedinského divadla. „Viete, ja mám pruh,” dodal s bolestínskou grimasou. „Viem. Máte pruh a ste sirota.” Konský handliar schmatol bielizňový kôš, na plece si vyložil stočený koberec a debničku s porcelánom. „Na to pozor, je tam sklo!” „V najhoršom sa rozbije. Črepy sú šťastie.” Rezignovane som zviazala uzol na perinách. Povynášali kufre, lavicu, stojaciu lampu. Na parohy som napichla dávno pripravený, premyslene zoštylizovaný list starčekom. Zbohom. Sbohem a šáteček, bolo to krásne, a bolo toho dosť! Starostlivo som za sebou zamkla. Konský handliar rozťahoval koberec a opovržlivo odtrhol cvernu z vyšúchanej vzorky. Rozprestrel si ho na kufre a potom ako sultán sa uvelebil na sedadlo. Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1.

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Všetky tie príhody sú pre mňa trpké skúšky a ponaučenia. Ale múdrosť nemožno získať zadarmo. — Prosit, — priblížil sa so svojím pohárom k môjmu. Jeho tvár mala vážny, od vrúcnosti takmer trpiaci výraz. Prsty sa mi chveli tak, že pri štrngnutí mi pohár vypadol, narazil o hranu stola a rozbil sa. Vystrúhala som previnilú detskú grimasu. Očné kútiky mu zvráskaveli úsmevom. Tušila som, čo povie ešte skôr, než začal: — Dievčatko, netvárte sa, akoby ste čakali trest. Črepy znamenajú šťastie. Pre mňa nie, pomyslela som si a rýchlo som sa zohla, by som ich pozbierala. V tom som si spomenula na zbierku básní, ktorú som dostala od Bohdana. Ešte v lete som verila, že sa vydám za neho a... chvela som sa v jeho náručí vo chvíľach milovania. Žiaľ, bola to láska iba z mojej strany, pre neho to bol proste pomer. Ale prečo som si naňho práve v tejto chvíli spomenula? Lászlová, Karin: Vyzliekanie z kože. Bratislava: PTK Echo Slovakia 1997.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
„Pripravte si zošity," - nariadila vyučujúca. „Diktát číslo tri - lásť, za okrajom dátum." Už sa spamätal z otrasu, keď zbadal v tretej lavici sám seba, 43 no ešte vždy sa mu podlamovali kolená. Zatackal sa a nevdojak sa oprel o umývadlo. Keďže však nemal potuchy, kam mu siaha vlastná ruka, drgol prstom do pohára a ten sa s rinčaním rozbil na dlážke. „Zemetrasenie?" - pousmiala sa slovenčinárka. „Črepy vraj prinášajú šťastie. Možno napíšete diktát lepšie než naposledy. Týždenníci, pozbierajte to a hoďte do koša." Tóno sa znovu mierne vydesil, keď k nemu bezmála na dosah pristúpil jeho dvojník, aby splnil učiteľkin príkaz, „ a sotva sa druhý Tóno usadil v lavici, sám sa oprel o stenu. Vzápátí sa uvidel, ako si pod pijak písanky obozretne vsúva hárok papiera. „Skade ho mám?" - zašeptal nečujne smerom, kde tušil Vlada. „Čuš! Teraz radšej dávaj pozor!" „Pripravení? Žarnay, Jozef: Časolet. Bratislava: Mladé letá 1991.


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Speváčka Jana Kirschnerová a futbalový funkcionár Dušan Tittel sa stali " krstnými " rodičmi knihy doktora Pavla Maloviča Mlado až do staroby (a ešte aj v nej). Črepy prinášajú šťastie, zvykne sa vravieť. Práve vopred "neplánovane" rozbitý pohár a črepiny na podlahe bratislavského V - klubu predchádzali celému pondelňajšiemu slávnostnému podujatiu. Šťastie však doktorovi prináša podľa vlastných slov aj číslo sedem a táto číslica patrí práve dnešnému Svetovému dňu zdravia. Knihu, v ktorej autor radí širokému okruhu čitateľov, ako si čo najdlhšie udržať sviežu myseľ i telo či ako zabrzdiť proces starnutia, uviedli krstní rodiča do života jemným vánkom z futbalovej lopty. Medzi priateľmi, ktorí prišli autorovi popriať boli aj Pavol Hammel, Boris Filan... Východoslovenské noviny - Korzár 2003/04

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="črep"] []* [lemma="šťastie"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«