Řemeslo má zlaté dno. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že ten, kdo je manuálně zručný a ovládá nějaké řemeslo, nemusí mít strach o svou budoucnost, protože má uplatnění jisté. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je často doplněno komentářem o opětovném nabývání či pozbytí platnosti. [Doklad 2] [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

např. jeho
řemeslo má např. opravdu
zlaté dno. [Doklad 4]
Řemeslo má např. určitě
zlaté dno. [Doklad 5]
Řemeslo mělo takříkajíc pozlacené dno. [Doklad 6]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je uvozeno introduktory typu Říkává se. [Doklad 7]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Největší šanci najít místo mají podle odborníků kvalifikovaní dělníci a technicky vzdělaní středoškoláci a vysokoškoláci. Opět začíná platit, že řemeslo má zlaté dno." Podniky ještě pořád berou šikovného řemeslníka všemi deseti, těch je stále nedostatek," tvrdí prezident Svazu průmyslu Štěpán Popovič. Na vývěskách úřadů práce firmy nejčastěji hledají právě švadleny, zdravotní sestry, číšníky, frézaře, svářeče, zedníky, techniky či konstruktéry. Mladá fronta DNES, 12. 8. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Největší šanci najít místo mají podle odborníků kvalifikovaní dělníci a technicky vzdělaní středoškoláci a vysokoškoláci. Opět začíná platit, že řemeslo má zlaté dno." Podniky ještě pořád berou šikovného řemeslníka všemi deseti, těch je stále nedostatek," tvrdí prezident Svazu průmyslu Štěpán Popovič. Na vývěskách úřadů práce firmy nejčastěji hledají právě švadleny, zdravotní sestry, číšníky, frézaře, svářeče, zedníky, techniky či konstruktéry. Mladá fronta DNES, 12. 8. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Rádi bychom oprášili staré rčení, že řemeslo má zlaté dno. Ve volebním programu mj. připouštíte, že zemědělství nemá úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi, a nabízíte řešení. Za stav tohoto resortu však nesete odpovědnost právě vy. Zemědělství ani nemůže být srovnatelné s vyspělou Evropou, jestliže je celé naše hospodářství z pohledu výkonnosti na padesáti procentech. Právo, 12. 6. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Kvečeru se totiž Kopečný zapotácel na svém piedestalu, spadl jak široký tak dlouhý a přitom se obalil jak řízek po vídeňsku. Rázně zasakroval, že to jeho řemeslo má opravdu zlaté dno, vylezl pracně na povrch, jakžtakž ze sebe setřel onu omítku a udělal si zasloužený fajrunt. Paní Kvapilová mu ze soustrasti darovala kalhoty, aby se převlékl, ale Kopečný spolehl na svou nedbalou eleganci, kalhoty vzal pod paži a šel, jak byl. Mladá fronta DNES, 18. 10. 1999

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Zástupkyně krajského hejtmana a odbornice v oblasti školství Martina Matějková se domnívá, že učiliště a obor, jemuž se zde vyučuje, má těžké období za sebou. "Kamenické řemeslo má určitě zlaté dno a na krajské úrovn, kam nyní střední školství přechází, bude určitě daleko lepší přehled o potřebách jednotlivých oborů," poznamenala. Kameníky chce lépe než dosud hájit Svaz kameníků a kamenosochařů. Mladá fronta DNES, 23. 6. 2001

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Nelze si však myslet, že si domovní znaky dovolil každý řemeslník. Byli to zprvu především krčmáři, kupci a mistři, jejichž řemeslo mělo takříkajíc pozlacené dno. V Míšeňské ulici číslo 12 býval klášter karmelitánek. Řádové sestry karmelitky jistě netušily, že jednou bude toto místo znesvěceno. Po zrušení kláštera zde vznikl hampejz, kde se scházeli hazardní hráči kuželek. Mladá fronta DNES, 29. 12. 2000

[Doklad 7] (Odstavec Typické užití v textu):

O zachování tradice se na moravském Slovácku už hezkou řádku let stará košíkářka a členka Sdružení lidových řemeslníků a výrobců Folk art production Hana Špalková z Huštěnovic na Uherskohradišťsku. Říkává se, že řemeslo má zlaté dno. Ale řemeslo, jemuž se Hana Špalková vyučila před dvaceti lety, má spíš proutěné dno. Už v průběhu studia na Střední odborné škole lidové umělecké výroby v Praze si osvojovala práci v praxi u košíkářského mistra Františka Daňhela v Buchlovicích. Deníky Moravia, 10. 4. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="řemeslo"]{0,3}[lemma="dno"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«