This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Šaty dělají člověka #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že oblečení a zevnějšek zásadním způsobem ovlivňují náše mínění o určitém člověku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Hlubší znalosti o podniku bude budoucí zaměstnavatel vnímat jako opravdový zájem o práci v něm. HODNĚ ZÁLEŽÍ NA VYBRANÉM OBLEČENÍ Zevnějšek hraje při hodnocení adeptů zaměstnání velkou roli. "Šaty dělají člověka" je sice hodně otřepané, ale zároveň pravdivé úsloví. Podle oblečení si o uchazeči udělá přijímací komise první dojem - upravenost vzhledu může být jazýčkem na misce vah při konečném rozhodování mezi dvěma, jinak stejně zdatnými soupeři. Mladá fronta DNES, 8. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
dělají člověka


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«