[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Šaty robia človeka.

  
  
----
%%coolborder
!!! Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Irreführung-Täuschung | Irreführung-Täuschung Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Kleider machen Leute] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Obleka naredi človeka. | Obleka naredi človeka] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Das Kleid macht den Menschen."\\ /% 
* Česky: [Šaty dělají člověka. | Šaty dělají člověka] 
* Maďarsky: [A ruha teszi az embert. | A ruha teszi az embert] 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [] Lemma: []

* [] Lemma: []

* [] Lemma: []
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie opisuje skúsenosť, že iných ľudí v prvom momente často [posudzujeme podľa ich zovňajšku|Search:skbegposudzujeme00podľa00ich00zovňajšku]. Príslovie tiež poukazuje na fakt, že vhodné šaty môžu [dodávať človeku dôstojnosť a vážnosť|Search:skbegdodávať00človeku00dôstojnosť00a00vážnosť]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje so zdôrazňovacími časticami typu "ozaj, naozaj". [Doklad 3 | 3 ] 
   
   Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rozšírenom variante "Je to pravda odveká, šaty robia človeka". [Doklad 8 | 8 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Raz jeden múdry pán vymyslel takú rozumnú vetu, že: __"Šaty robia človeka."__ Ale je to naozaj tak? Nemôžeme predsa zabúdať na to, že ľudia predovšetkým vnímajú to, ako sa správame, ako komunikujeme. Nevšímajú si len naše značkové topánky a nohavice, coolové okuliare a nagelované vlasy. Zaujíma ich aj naša taktnosť. %%tip-Zdroj http://referaty.atlas.sk/slovencina-a-cestina/uvahy/12706/robia-saty-cloveka-%28uvaha%29 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Nedávno jedna nemenovaná nemecká televízna stanica odvysielala malý pokus pod názvom __„Šaty robia človeka“.__ Pokus spravili s 30-ročnou ženou, ktorú dvakrát rozdielne obliekli a sledovali zmeny v okolí. Samozrejme, anonymne a so skrytou kamerou. Najskôr však spravili anketu na ulici, kde sa ľudí pýtali, že čo si myslia o tom, že __šaty robia človeka__. Zaujímavé bolo, že väčšina ľudí svorne tvrdila, že si na tom až tak nezakladajú a že dnes žijeme v dobe, v ktorej sa nekladú prísne medze v obliekaní, čiže si môže každý obliecť to, po čom túži. %%tip-Zdroj http://wanda.atlas.sk/saty-robia-cloveka/moda-a-krasa/moda-a-trendy/535791.html /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
A ak ide o príklady, ponúka sa hneď niekoľko. Na základe čoho rozoznáte bezdomovca? Vo väčšine prípadov práve vďaka ošateniu. To býva často špinavé a roztrhané, a tak na základe tohto pohľadu si poviete – jasné, je to „bezďák“. Uniformy – to je ďalšia skvelá kapitola príkladov, kde sa potvrdzuje, že __šaty robia ozaj človeka__. Napríklad taká letuška alebo zdravotná sestra, spoznáte ju na základe jej blond vlasov? Asi nie. To platí aj pri čašníkoch, kde máme zaužívanú čierno-bielu kombináciu oblečenia, podobne aj smetiar, stavbár či pekár má to svoje oblečenie, na základe ktorého ich rozoznávame od ostatných ľudí. %%tip-Zdroj http://wanda.atlas.sk/saty-robia-cloveka/moda-a-krasa/moda-a-trendy/535791.html /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Človeka netvorí iba povrch, čiže náš výzor, ale aj charakter, vzťahy k ostatným ľuďom, rozum. Do akej miery je vhodne podliehať móde? Myslím, že móda ma na niektorých ľudí negatívny vplyv. Nájdu sa aj takí, čo i len smeti nejdú vyhodiť, ak nie sú dostatočne upravení. Ale, do určitej miery na svoj výzor treba dbať. Predsa sa na spoločenskú udalosť, napr. svadbu, nevyberieme v obnosených nohaviciach a vyťahanom tričku i na futbalovom zápase sa neukážeme v smokingu, či vo večernej róbe. To však neznamená, že __šaty robia človeka__. Ale je zrejmé, že sú dôležitou súčasťou nášho života a veľkou mierou ovplyvňujú názor ľudí. %%tip-Zdroj http://www.tahaky-referaty.sk/Robia-saty-cloveka-uvaha/22386/&i9= /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
__Šaty robia človeka.__ Aj keď vám riaditelia internetových firiem v zodraných rifliach a tričku budú tvrdiť pravý opak, stále ešte platí, že si v zamestnaní a predovšetkým pri jeho hľadaní, prehrešky proti klasickým pravidlám obliekania nemôžete dovoliť. %%tip-Zdroj http://poradna.monster.sk/pohovor/ako-vystupovat-na-pohovore/saty-robia-cloveka/article.aspx /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
__Je to pravda odveká, šaty robia človeka.__ Súčasťou neverbálnej komunikácie, ktorá je veľmi dôležitá pre nadobudnutie ťažko zmeniteľného názoru na človeka, s ktorým sa stretávame prvýkrát je mimoriadne dôležitá. Jej neodmysliteľnou súčasťou je údajne aj náš zovňajšok. Spievali o tom už aj Werich s Voskovcom na základe staručkého príslovia. Tak sme si to pekne vžili. %%tip-Zdroj http://markoff.biz/pivot/entry.php?id=360 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="šaty"] [[]* [[word="robia"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]