[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Šetri na horšie časy.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Spare in der Zeit, dann hast du in der Not] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Šetri, keď je čas, budeš mať v núdzi."\\ /%
* Slovinsky: [- | - ] 
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Késő a takarékosság, mikor üres az erszény. | Késő a takarékosság, mikor üres az erszény] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Neskoré je sporenie, keď je mešec prázdny."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [šetri|Search:skkomšetri] Lemma: [šetriť|Search:sklemšetriť]

* [horšie|Search:skkomhoršie] Lemma: [zlý|Search:sklemzlý]

* [časy|Search:skkomčasy] Lemma: [čas|Search:sklemčas]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie je radou a odporúčaním, aby človek [v čase dostatku|Search:skbegv00čase00dostatku] pamätal na to, že môžu prísť aj [horšie časy|Search:skbeghoršie00časy] a treba sa na takéto situácie pripraviť. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch často vyskytuje vo forme frazeologickej jednotky. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Treba šetriť na horšie časy.%%tip-Komentár Man soll für schlechtere Zeiten sparen." \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [treba|Search:skvkotreba] Lemma: [treba|Search:skvletreba]

* [šetriť|Search:skvkošetriť] Lemma: [šetriť|Search:skvlešetriť]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často vyskytuje transformované do infinitívneho tvaru. [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 “Nadovšetko si chráň zdravie,” pokračovala. “Keby si božeuchovaj, vážne ochorel, napíš…. pozbieram všetky sily a prídem. Kto by ťa tam opatril? Ešte hľadia chorého okradnúť. Nechodievaj v noci po uliciach; vyhýbaj sa ľuďom, čo vyzerajú ani zbojníci. Peniaze šetri… oj, __šetri na horšie časy__! Míňaj rozumne. Od nich, prekliatych, pochádza všetko dobré i zlé. Nerozhadzuj, nezvykaj si na všelijaké márnosti. Odo mňa budeš riadne dostávať dvetisíc päťsto rubľov ročne. Dvetisíc päťsto rubľov nie je maličkost! Nezvykaj si na prepych a na nič takého, ale ani si neodriekaj, čo si môžeš dovoliť; zachce sa ti pomaškrtiť – dožič si. A neholduj vínu – och, to je prvý nepriateľ človeka! A potom (tu stlmila hlas) chráň sa žien! Ja ich poznám, nájdu sa také nehanblivice, čo sa ti budú samy na krk vešať, keď uvidia takéhoto…” %%tip-Zdroj http://peternagy.blog.pravda.sk/2010/08/13/i-a-goncarov-vsedny-pribeh-ii-cast/ /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Čo sme počuli - o peniazoch, bohatstve a ľuďoch, ktorý majú nahrabané. Ja vám prezradím ako vás zle naprogramovali: - peniaze kazia ľudí, __šetri na horšie časy__, boháči sú lakomí, ten si ale nakradol, nechutne bohatý chlapík, peniaze nerastú na stromoch, boháči nemajú vkus, šťastie si za peniaze nekúpiš, boháči bohatnú a chudobný sú chudobnejší, toto nie je pre nás obyčajných ľudí, každý nemôže byť bohatý, boháč nemá nikdy dosť. Práve v takýchto rečiach je zakopaný pes. Všetky negatívne výroky, ktoré sme počuli o peniazoch, zostali v našej priehradke. Ovplyvňujú nás každý deň v našom rozhodovaní a tak aj náš finančný život. Keď si má naše podvedomie vybrať medzi hlboko uloženým emotívnym príkazom z minulosti a logikou z prítomnosti, logika skoro vždy prehraje. %%tip-Zdroj www.hemontonporadna.sk/domain/hemonton/.../ako-mozeme-byt-bohaty.doc /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz mi dovoľte, aby som povedal pár slov aj niečo do radov opozície a aby som v niečom, v niečom dal za pravdu aj koalícii. Predovšetkým zdôrazňujem, my, Konzervatívni demokrati Slovenska súhlasíme s princípom sporenia v druhom pilieri. Šetriť si na starobu, __šetriť si na horšie časy__, to je princíp, ktorý je konzervatívny, to je princíp kresťanský a je v tom múdrosť mnohých, mnohých generácií. Je správne pripomínať, že zavedenie druhého piliera je správnou reakciou na demografickú krízu. Niekedy však, nech mi je dovolené povedať, cítim v diskusii i z radov opozície občasný falošný tón. Verím, že on tam zaznieva nechtiac, nechtiac v dobrej viere. Niekedy opozícia naozaj dúfam nechtiac vytvára ilúziu, že druhý pilier je riešením demografickej krízy, ale o tom prinajmenšom pochybujem. %%tip-Zdroj http://www.nrsr.sk/appbin/net/nrozprava/Download.aspx?Type=NRozprava.RozpravaRaw&Ref=XXX081023161500000_081023163000000.txt /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Veruže nadúroda a veľká nadúroda pár krát bola, ale EÚ nám hrozila pokutami za príliš veľké zásoby. Je to celé choré - keď sa urodí veľa, __treba predsa šetriť na horšie časy__ ... Ale to isté sa deje aj v ekonomickej sfére - keď je dobre a ekonomika prosperuje, treba šetriť na horšie časy a nie sa ešte aj zadlžovať. Stačí si prečítať tisíce rokov starý Biblický príbeh o Jozefovi a Faraónovi ... Sedem úrodných rokov strieda sedem neúrodných a kto sa počas úrodných rokov nezásobí, počas neúrody živorí ... %%tip-Zdroj http://ekonomika.sme.sk/diskusie/1713396/1/Pivo-aj-pecivo-zdrazeju-Uroda-je-zla.html /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
V jednoduchosti povedané, Američania si už nedokázali viac požičiavať a ich nafúknutý trh nehnuteľností prudko spadol, čo prinieslo problémy nielen vlastnému obyvateľstvu, ale aj celému svetovému bankovníctvu. Finančný trh a svetová ekonomika sa znenazdajky ocitli na kolenách. Situácia na trhu sa po roku upokojila, avšak nič zásadné sa nezmenilo. Vlády a centrálne banky nadopovali banky biliónmi dolárov a tie pokračujú v ďalších špekulatívnych stávkach. A čo je najhoršie, na náš úkor, keďže nás svojou márnotratnosťou zadĺžili na generácie dopredu. Dlh, nezodpovednosť, korupcia, hazard a ďalšie deformácie trhu pokračujú. Časovaná bomba tiká a je len otázkou času, kedy opäť vybuchne... Preto zabudnime na márnotratné správanie a __šetrime na horšie časy__, tie bohužiaľ prídu už možno skôr, ako sa nazdávame. Aj keď občas by sme chceli byť zlými prorokmi... %%tip-Zdroj http://staromestskykurier.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600618&id=3432&p1=3299 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Poštová banka podľa jej člena predstavenstva Petra Suchardu eviduje už bilančnú sumu vo výške 48 mld. Sk (1,593 mld. eur), cieľom banky je prekročiť magickú hranicu 50 mld. Sk (1,66 mld. eur). Jej medziročný nárast spôsobilo podľa Fečíka najmä zvýšenie primárnych zdrojov klientmi banky. V uplynulom roku narástli o 10 mld. Sk (331,94 mil. eur) na 39,2 mld. Sk (1,301 mld. eur). Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenali vklady na vkladných knižkách. Len počas posledných troch mesiacov minulého roka sa banke podľa Fečíka podarilo zriadiť takmer 100 tis. nových vkladných knižiek. "Zatiaľ sme nezaznamenali zvýšený záujem o vyberanie úspor," povedal Sucharda. Ako ho doplnila analytička banky Eva Sárazová, ľudia majú tendenciu skôr __šetriť na horšie časy__. "A kde si budú šetriť? Doma? Nie, prinesú peniaze do banky," skonštatovala Eva Sárazová. Podľa Suchardu najpesimistickejší odhad banky hovorí o úbytku zhruba 30 % vkladov. "My si však myslíme, že vklady budú ďalej rásť," doplnil Sucharda. %%tip-Zdroj http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=73530 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Obchodníkov nepotešili najmä ukazovatele z americkej spotreby a trhu s bývaním. Conference Board index spotrebiteľskej dôvery nečakane klesol v októbri na 47,7b. (oč. 53,7b.), čo naznačuje, že americkí spotrebitelia sú pesimistickejší ohľadom situácie vo vlastných peňaženkách vzhľadom na negatívny vývoj na americkom trhu práce. Spotreba domácností, ktorá je tradičným motorom americkej ekonomiky, tak s veľkou pravdepodobnosťou ostane naďalej obmedzená, keď budú Američania viac __šetriť na horšie časy__ , ktoré im môže trh práce pripraviť, čo bude naďalej negatívne doliehať na ekonomický rast v krajine. %%tip-Zdroj http://finweb.hnonline.sk/c1-38877240-rast-americkej-ekonomiky-zmiernil-straty-z-uvodu-tyzdna /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="šetriť"] [[]* [[word="horšie"][[]* [[word="časy"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]