[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Špatné příklady kazí dobré mravy. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Schlechte Beispiele verderben gute Sitten] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Špatné příklady kazí dobré mravy.
* Slovensky: [Zlé príklady kazia mravy. | Zlé príklady kazia mravy]
* Slovinsky: [ | ] 
* Maďarsky: [ | ]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [špatné|Search:czkomšpatné] Lemma: [špatný|Search:czlemšpatný]

* [příklady|Search:czkompříklady] Lemma: [příklad|Search:czlempříklad]

* [kazí|Search:czkomkazí] Lemma: [kazit|Search:czlemkazit]

* [dobré|Search:czkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:czlemdobrý]

* [mravy|Search:czkommravy] Lemma: [mrav|Search:czlemmrav]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví konstatuje fakt, že [negativní, nemorální nebo nevhodné chování] [jednotlivce] může mít [vliv] na jiné [lidi] nebo na celou [společnost]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované.   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  /%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty
%%

   
!!!Typické užití v textu
  
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Mohu říci ze své zkušenosti jako ministr, že jsem našel mezi úřednictvem lidi, bez ohledu na politické přesvědčení, jichž si vysoce vážím právě proto, že jim stát stál vždy nade vším, že si byli vědomi, že stát za dnešních poměrů je dosud vrchol společenské organisace, že nemáme nic vyššího sociálně než je stát, že teprve přijdeme k jednotě národů, která bude souhrnem států, že tedy chrániti stát, hájiti stát, umožniti mu existenci, aby pracoval pro všechny, je nejvyšší funkcí, kterou mohou dělati, jako to musí a má býti nejvyšší funkcí pro nás. To však žádá, aby ten člověk viděl také kolem sebe, mezi svými nadřízenými, mezi těmi, kteří stát řídí, stejného ducha, neboť duch může býti zapálen jen od ducha: __špatné příklady kazí dobré mravy__ a dobré příklady udržují dobré mravy.  %%tip-Zdroj http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/201schuz/s201006.htm/% 
/%
 \\
  
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]