[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Žádná odpověď je taky odpověď. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Keine Antwort ist auch eine Antwort. | Keine Antwort ist auch eine Antwort] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Žádná odpověď je také odpověď.
* Slovensky: [Žiadna odpoveď je tiež odpoveď. | Žiadna odpoveď je tiež odpoveď]
* Slovinsky: [Kdor molči, desetim odgovori. | Kdor molči, desetim odgovori] 
* Maďarsky: [ | ] %%tip-Komentář V maďarštině schází ekvivalent pro toto přísloví, ale významově příbuzné je slovní spojení __A hallgatás beleegyezés__, i když přesněji odpovídá německému spojení __Wer schweigt, stimmt zu__. \\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [žádná|Search:czkomžádná] Lemma: [žádný|Search:czlemžádný]

* [odpověď|Search:czkomodpověď] Lemma: [odpověď|Search:czlemodpověď]

* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [taky|Search:czkomtaky] Lemma: [taky|Search:czlemtaky]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví konstatuje fakt, že i [mlčení] jako [reakce na otázku] má jistou [výpovědní hodnotu], protože může znamenat, že [odpověď] je pro daného [člověka] nepříjemná. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované. 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  /%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

%%

   
!!!Typické užití v textu
 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Tak ty neřekneš, jestli tam byla taky Eva?__ No, žádná odpověď je taky odpověď__. %%tip-Zdroj Čermák, F.: Slovník české frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy větné. Praha: Leda, 2009/% 
/%
 \\
  
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   ____\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]