[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Železo treba kuť za horúca

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kuj železo, dokler je vroče. |Kuj železo, dokler je vroče] 
* Česky: [Kuj železo, dokud je žhavé. | Kuj železo, dokud je žhavé]
* Maďarsky: [Addig üsd a vasat, amíg meleg! | Addig üsd a vasat, amíg meleg] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Dovtedy kuj (doslovne: bi, udieraj) železo, kým je teplé!"\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [železo|Search:skkomželezo] Lemma: [železo|Search:sklemželezo]

* [kuť|Search:skkomkuť] Lemma: [kuť|Search:sklemkuť]

* [horúca|Search:skkomhorúca] Lemma: [horúci|Search:sklemhorúci]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie je radou a pobádaním, aby človek [využil vo svoj prospech|Search:skbegvyužil00vo00svoj00prospech] núkajúcu sa príležitosť [v pravý čas|Search:skbegv00pravý00čas], keď sú na to [priaznivé okolnosti|Search:skbegpriaznivé00okolnosti]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Železo treba kuť, kým je horúce. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch používa spravidla vo svojej citátotvej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Nateraz sa ju Rím snaží predĺžiť vyhlásením vlády, ktorá ústami premiéra Prodiho sľúbila pripraviť do mesiaca prvé návrhy zákona o federalizme. Predovšetkým v daňovej oblasti. To je totiž hlavná výčitka, ktorú bohatý Sever hádže do tváre chudobnému Juhu : obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa strácajú v bezodnej diere, predstavovanej sicílskymi či kalabrijskými požiadavkami na štátne dotácie, ktoré aj tak končia väčšinou v rukách organizovaného zločinu. Umberto Bossi si však je až príliš dobre vedomý, že __železo treba kuť za horúca__. Pravdepodobne omnoho viac ako o spravodlivé rozdeľovanie daní, mu už ide v súčasnosti o titul otca vlasti, zakladateľa republiky Padania. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že po víkendovom stretnutí deviatich prezidentov v malom poľskom mestečku Lancut sa vzťahy medzi stredoeurópskymi partnermi ešte viac utužili. Nakoniec zmysel tohto stretnutia najlepšie vystihol zrejme český prezident Václav Havel, ktorý v posledných nedeľných Hovoroch z Lánov okrem iného povedal, že " zmyslom stretnutia bolo aj nadviazať komunikáciu ... %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.6.1996 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Priznám sa, že celú diskusiu som vyprovokoval celkom plánovane ja tým, že som nahodil konverzačnú údičku. „Dnes som mal veľmi zaujímavý horoskop v Novom čase,“ oznámil som prítomným a hneď som pokračoval: „údajne mám jesť viac zemiakov a obmedziť cukor“ (tento obsah som si nevymyslel a v ten deň bolo naozaj pod mojim znamením v rubrike horoskop napísané čosi podobné). Spoločnosť pobavene zbystrila. Na jednej strane to bolo spomínané médium, na druhej strane absurdnosť informácie. Začiatok sa teda vydaril, udička zabrala. __Železo treba kuť za horúca__ a preto som pridal zmienku o článku, keď sme na majstrovstvách sveta vo Viedni prehrali s Čechmi. Článok mal názov: Naklepali nás ako viedenský rezeň. Okrem toho, že presne vystihuje atmosféru žurnalistiky (ak sa to tak dá nazvať) Nového času, ilustruje to, čo považujem na Novom čase za príťažlivé. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=260015179&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Na neúspechy si už dávno zvykli a bolo by prekvapením, keby Jednota v posledných dvoch kolách niekoho porazila. Ťažko povedať, že sa jej to podarí v Golubinciach, kým sa posledný zápas s domácim rivalom Lifamom iste dočká s veľkou rezervou a bez zvláštnych očakávaní. Sobotňajší zápas priniesol bledú, bezkrvnú a obojstranne neúčinnú hru. Domáci mali viac z hry, často sa dostávali na polovicu obetavých hostí z Nových Bánoviec, lenže pazovskí hráči vytrvalo odmietali streliť gól aj z najvyloženejších pozícií. Niežeby sa neriadili ľudovou múdrosťou: __železo treba kuť, kým je horúce__, lenže zabudli, že nestačí len mlátiť kováčskym kladivom, pokiaľ vám sily stačia. Zabudli totiž, že je najdôležitejší výsledný efekt vo futbalovej paralele – výsledok. A výsledok opäť vystal, body odišli za chotár, čo ani neprinieslo veľké rozčarovanie. Hráči Jednoty sa správajú tak, akoby ledva čakali na koniec majstrovstiev, ktoré pre väčšinu azda nič neznamenajú. Ľahostajnosť priniesla aj nepremenenú jedenástku z nohy Milića. %%tip-Zdroj Hlas ľudu 2002/11 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Naozaj je v televízii priestor pre takéto čosi? pýtali sa médiá. Áno, určite, lebo tak, ako nie je dôležité, či sa seriál páči, ale či sa naň ľudia pozerajú, nie je dôležité ani to, ako sa v seriáli rozpráva, ale čo a o čom sa rozpráva. A čísla sledovanosti rástli. To, čo iným sitcomom trvalo dve, tri sezóny, South Parku sa podarilo počas jednej. Každý čoskoro vedel, že zabili Kennyho, trh zaplavili tričká, figúrky a keďže __železo treba kuť za horúca__, začalo sa hovoriť o filme. Hor sa do kina! Ten prišiel v júni 1999, teda necelé dva roky po tom, ako sa South Park objavil na televíznej obrazovke. A zožal úspech. Filmový South Park, maskovaný za muzikál, nepoľavil vo svojej kontroverznosti, ale ani neskĺzol k povrchnosti. Za zdanlivo lacným humorom sa totiž objavil príbeh, z ktorého behal mráz po chrbte. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 07/08 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
„Hrám svoju hru.“ Finalista, ktorý má za sebou tri víťazstvá, dúfa, že sa prebojuje do hip - hopového kola, v ktorom sa bude môcť predviesť tým, čo vie najlepšie. Priazeň publika je nevyspytateľná, a keď vypadne, tak sa nezloží. „Prekonal som aj väčšie facky, život ide ďalej.“ Na kariéru už majú finalisti zamiesené - plánujú, že si po skončení súťaže založia tanečnú skupinu. Ak nie všetci, tak väčšina z nich. __Železo treba kuť, kým je horúce.__ „Vďaka Miliónovému tancu budeme na trhu možno jedna z najznámejších tanečných skupín,“ hovorí Štefan. „Budeme konkurenciou pre mnohé, možno už aj známe skupiny. Ľudia majú radi neokukané tváre.“ Možno aj pre tanečnú skupinu Fredyho Ayisiho, autora súťaže, či skupinu ďalšieho porotcu Jara Bekra. V dohľadnom čase by pre nich honorár päťdesiattisíc, ktorý márne žiadali za svoje prvé spoločné vystúpenie na Miss Universe a pre ktorý prišli do konfliktu s organizátormi, už nemal byť problémom. %%tip-Zdroj Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 22. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Opatrenie týkajúce sa pôdy vyňatej z obrábania sa do SPP zaviedlo koncom 80. rokov, dnes je však už zastarané. Hoci som pevne presvedčená o tom, že ho treba zrušiť, zároveň viem, že bude nevyhnuté nájsť nové spôsoby zachovania environmentálnych prínosov, ktoré toto opatrenie prinieslo. Podľa programovania budú už v roku 2015 zrušené kvóty na mlieko. V tejto súvislosti však potrebujeme zabezpečiť hladký prechod mliekarenského odvetvia. Podľa môjho názoru bude nevyhnutné zaistiť postupné zvyšovanie produkcie. Ceny mlieka sú vysoké, výrazný je aj dopyt. __Železo treba kuť, kým je horúce.__ Zároveň však musíme prešetriť opatrenia na pomoc producentom mlieka v regiónoch EÚ (napr. v horských oblastiach), ktorí sú od produkcie mlieka vo významnej miere závislí. V roku 2007 SPP čelí novým úlohám, medzi ktoré patrí riadenie rizík, boj proti podnebným zmenám, efektívnejšie riadenie vodných zdrojov, maximálne využívanie príležitostí v oblasti bioenergetiky a zachovanie biodiverzity. Dosahovanie týchto cieľov si však vyžiada nemalé finančné prostriedky – najlepšie by bolo usilovať sa o ich naplnenie v rámci politiky rozvoja vidieka. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 07/11 

 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="železo"] [[]* [[word="treba"][[]* [[word="kuť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]