[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!(A) Bátraké a szerencse / világ. 
%%tip-Kommentár A magyarban a __Bátraké a szerencse__ forma sokkal gyakoribb, de a __Bátraké a világ__ is előfordul, l. alább.    \\ /% 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Den Mutigen gehört die Welt | Den Mutigen gehört die Welt] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A bátraké a világ. "\\ /% 
* Szlovén: [Pogumnim pripada svet. | Pogumnim pripada svet] 
* Szlovák: [Odvážnemu patrí svet. | Odvážnemu patrí svet]
* Cseh: [Odvážným patří svět. | Odvážným patří svět]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [bátraké|Search:hukombátraké] Lemma: [bátor|Search:hulembátor]

* [szerencse|Search:hukomszerencse] Lemma: [szerencse|Search:hulemszerencse]

* [világ|Search:hukomvilág] Lemma: [világ|Search:hulemvilág]

%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy a szerencse is azok mellé szegődik, akik merészek;
a bátorság többnyire meghozza a gyümölcsét. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\ 
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
     \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) (A) Bátraké a világ. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ]
%% \\


%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | (A) Bátraké a szerencse#Sprichwort|A bátraké a szerencse]): \\
%%quote
A Leeds 2-0-ra vezetett, levegőben lógott az újabb angol gól, de a bajorok tovább próbálkoztak, majd szépítettek is. __Bátraké a szerencse__. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 2000/08/11 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) Bátraké a szerencse#Bedeutung(en)|A bátraké a szerencse]): \\
%%quote
Eljött tehát a mérlegkészítés ideje. Akinek persze elmélyült stúdiumai is hiá-yoznak hozzá és hasábterjedelme is korlátozott, az csak hevenyészett mérleget készíthet. __Bátraké lévén a szerencse__, hozzálátok mégis… %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1997/10/9/% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) Bátraké a szerencse#Bedeutung(en)|A bátraké a szerencse]): \\
%%quote
Ámde a tanulás révén felszedett ismeretek is jelenthetnek szelekciós tényezőt, vagyis ennek révén ( tehát közvetve ) öröklődhetnek. Egy példával élve, mondjuk valaki rájön ( illetve megtanulja ), hogy a bátraké a szerencse. Ez az ismerete közvetlenül, biológiai szinten nem öröklődik. De mi van akkor, ha az illető számos gyermeke közül csakis azokat támogatja, akik szintén ( genetikailag ) hajlamosak __a bátraké a szerencse__ felfogásra? Az ember persze egy nagyon komplikált szerzet, túl sok tanult ismeret egymást zavaró hatásával. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: DcsabaS_; Dátum: 1998/12/17/% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) Bátraké a szerencse#Bedeutung(en)|A bátraké a szerencse]): \\
%%quote
Kösz, Rigoletta.: - / csepp, Neked tényleg köszönöm a biztatást! Valóban, többek között az idő miatt is izgulok, de elhatároztam, ha esni fog akkor sem hagyom a kedvem ezzel elrontani. Én is szurkolok Neked a júniussal kapcsolatban, tudod, __bátraké a szerencse__!: - ) Azt hiszem, mindent megszerveztünk, de annyi apró részlet van, aminél helyben derül ki hogy is lesz... Például most jutott eszembe: az anyakönyvvezetőnél a régi vagy az új nevemen írok alá?? Bugi bácsi, az esküvő a Bakáts téri házasságkötőben lesz, aztán vacsora a Városligetben ( nem szabadtéren! ), 30 fővel. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: berku; Dátum: 1999/05/04/% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) Bátraké a szerencse#Gebrauchsbesonderheit(en)|A bátraké a szerencse]): \\
%%quote
Olyan nagyon, hogy már nem is bírom magamban tartani, hanem megmondom azt is, hogy másrészt veled mit akarok. Közben a kalapját felakasztja egy fenyőágra. Erősen lázban van, de gyöngéd akar Ágneshez lenni. ÁGNES  No csak, __bátraké a világ__. Mosolyogva. JEROMOS Nem gondolod, hogy mit akarok mondani? %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron színjátékai; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1987 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) Bátraké a szerencse#Gebrauchsbesonderheit(en)|A bátraké a szerencse]): \\
%%quote
 Hát mit gondolt a szamár? - Nagyot és merészet - felelte Sáfrán. - Nono! - Hát bizony. Piros lett belé, úgy kacagta a leány, hogy milyen nehezen adja ki a szamár a gondolatát; de sokáig csúfolkodni Sáfránnal sem lehetett, mert eszébe jutott, hogy __a bátraké a világ__, s kivágta rögtön: - A szamár azt gondolta, hogy megkérjen téged feleségül. Ha két álla lett volna a leánynak, az is leesett volna mind a kettő, amikor meghallotta ezt a beszédet. Nem is válaszolt semmit, hanem kivitte Sáfránt egyenesen az istállóba, és azt mondta neki ott az istállóban, hogy nézze meg jobban a szamarat. Nézte Sáfrán jó sokáig, aztán megvonta a vállát. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron összes novellái; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 2002 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]