[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!A hit hegyeket mozgat (meg). 
%%tip-Kommentár A kifejezés igekötős formában és igekötő nélkül is előfordul.\\ /% 

----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
   
  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Der Glaube versetzt Berge | Der Glaube versetzt Berge]
* Szlovén: [Vera gore premika.|Vera gore premika]
* Szlovák: [Viera hory prenáša. | Viera hory prenáša.]
* Cseh: [Víra hory přenáší. | Víra hory přenáší] %%tip-Kommentar Szó szerint: "A hit hegyeket visz át. "\\ /% 


%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [hit|Search:hukomhit] Lemma: [hit|Search:hulemhit]
 
* [hegyeket|Search:hukomhegyeket] Lemma: [hegy|Search:hulemhegy]
 
* [mozgat (meg)|Search:hukommozgat (meg)] Lemma: [(meg)mozgat|Search:hulem(meg)mozgat]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy óriási a hit, a bizalom ereje. %%tip-Kommentár A kifejezés forrása Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele (13:2).\\ /% [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. [Példa 5 | 5 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    
%% \\ 

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    

!!!Példák  
[Példa 1 | #1] (Abschnitt [Közmondás | A hit hegyeket mozgat meg#Sprichwort]): \\
%%quote
És újra csak rá kell eszmélnem, mennyire igaza volt a mi Urunk Jézus Krisztusnak, mikor a szeretet parancsát nevezte a nagy parancsolatnak, ahogy az Máté evangéliumában áll. Mert ha __a hit hegyeket mozgat__, úgy a szeretet még ennél is többre képes: úrrá tud lenni mindenen, még a józan észen s a megfontolt mérlegelésen is. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A halál árnyéka - Bűnösök - Csütörtök - Halálugrás; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1982/% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A hit hegyeket mozgat meg#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
A guru tanítványa éveken át tanult mesterétől, majd egy alkalommal mestere nevét mondogatva száraz lábbal átkelt a folyón. Meglátta ezt mestere, és így gondolkozott: ha a nevemnek ilyen csodatévő ereje van, mekkora erő lehet bennem, magamban, és nekiindult a folyónak, és elsüllyedt. __A hit hegyeket mozgat meg__, az önhittség, a gőg elsüllyeszt. A gyógyulások, legyenek akár Lourdes-ban, vagy egy Magyarországi felekezet istentiszteletén a hívek Istenbe vetett hitének következményei, gyümölcsei. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: aranyviktor; Dátum: 1999/07/03 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A hit hegyeket mozgat meg#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Az avantgarde létezése megsemmisítő kritikát jelentett a hivatalos termeléssel szemben. A kis művek vitalitása, a filmművészetben való __hit nem hozott ugyan hegyeket mozgásba__, az ipar számára azonban csattanó pofonokat jelentett. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény; Dátum: 1998 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A hit hegyeket mozgat meg#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Akit egyébként éppen a „létező szocializmus” évtizedei ábrándítottak ki az utópi-ákból – azt még csak elképzelhetőnek tartja, hogy __a hit hegyeket mozgat meg__, de azt nem, hogy gazdaságokat is. Az ő szemében eleve gyanús az SZDSZ feltétlen bizodalma egy olyan gazdaságpolitikában, amelyet eleddig csak a tankönyvek vagy alapvetően más helyzetben lévő országok gyakorlata igazolt. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/09/4 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Abschnitt [Sajátos használat | A hit hegyeket mozgat meg#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Szép megnyilvánulás volt első aranyérmesünk, Nagy Tímea részéről, amikor a felülről jött segítséget említette: talán ő és mások is gondoltak Balczó András üzenetére, mely így szólt: " Keressétek a hitet, minden siker forrását! " A nagyobb sikerek eléréséhez néhol talán csak az a kis mustármagnyi __hit__ hiányzott, __amivel hegyeket lehet megmozgatni__.  %%tip-Forrás Magyar Fórum; Cím: Utóhang az olimpiához; Szerző: Fekete Béla; Dátum: 2000/16/11 /% 
/%
 \\

   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%

    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]