[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!(A) jó munkához idő kell. 
%%tip-Kommentár A kifejezés előfordul az első komponense előtti határozott névelővel, de névelő nélkül is.   \\ /% 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%


    
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Gut Ding braucht Weile. | Gut Ding braucht Weile]
* Szlovén: [Vse potrebuje svoj čas. |Vse potrebuje svoj čas]
* Szlovák: [Všetko chce svoj čas. | Všetko chce svoj čas]
* Cseh: [Všechno chce (svůj) čas. | Všechno chce svůj čas]


%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [jó|Search:hukomjó] Lemma: [jó|Search:hulemjó]

* [munkához|Search:hukommunkához] Lemma: [munka|Search:hulemmunka]

* [idő|Search:hukomidő] Lemma: [idő|Search:hulemidő]

* [kell|Search:hukomkell] Lemma: [kell|Search:hulemkell]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy nem szabad a munkát elhamarkodni, ha jó eredményt várunk. Kell valamennyi [idő] ahhoz, hogy valaki vagy valami [sikeres] legyen. [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 2 | 2 ] \\
   \\
A közmondás értelme közel áll a __Lassan járj, tovább érsz__ kifejezéséhez.   
\\

    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Lassú munkához idő kell [Példa 5 | 5 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Alapos munkához idő kell. [Példa 6 | 6 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  

%%(display:inline;) Lassú munkához idő kell %%tip-Kommentár Humoros közmondásferdítés, viszonylag gyakorta használják poénként. \\ /% [Példa 5 | 5 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Alapos munkához idő kell [Példa 6 | 6 ] 
%% \\


%%
  
%%collapsebox-closed
!! Variánskomponensek
* [lassú|Search:huvkolassú] Lemma: [lassú|Search:huvlelassú]

* [alapos|Search:huvkoalapos] Lemma: [alapos|Search:huvlealapos]

* [Variánskomponens 3|Search:huvko.Variánskomponens 3] Lemma: [A 3. variánskomponens lemmája|Search:huvle.A 3. variánskomponens lemmája]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
/%
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    

!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | (A) jó munkához idő kell#Sprichwort|A jó munkához idő kell]): \\
%%quote
 Balczó Zoltán úgy ítélte meg, hogy a törvényjavaslat benyújtói, a törvényjavaslat címe és bevezető mondata alapján az volt az első benyomása, hogy __jó munkához idő kell__. Két és fél év elemző munkájára volt szükség ahhoz, hogy az SZDSZ az MSZP-vel való közös kormányzás ilyen irányú tapasztalatait összegyűjtve megalkosson egy törvényt, hogy hasonló esetek többé ne forduljanak elő - fogalmazott. %%tip-Forrás Magyar Fórum; Cím: Az SZDSZ korai kampánya; Szerző: ( k ); Dátum: 2001/07/06 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) jó munkához idő kell#Bedeutung(en)|A jó munkához idő kell]): \\
%%quote
 Ám azért ne féljünk. Ha el is felejti, az ellenzék majd eszébe juttatja, s nyilván nem a boszorkányos gyorsaságot fogja kiemelni. Így történt ez Orbán Viktor esetében is, akinek hétfőn nyilvánosságra hozott kormányprogramját az ellenzék már kedden össztűz alá vette, hozzátéve, hogy ez még csak az első ( gyors ) olvasat, __a jó munkához idő kell__, hetven oldalt nem lehet sebtiben komolyan értékelni. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Huzavona; Szerző: Galló Béla; Dátum: 1998/07/01 /% 
/%
-----
 
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) jó munkához idő kell#Gebrauchsbesonderheit(en)|A jó munkához idő kell]): \\
%%quote
 az egyetem rektorának bejelentését - igaz, rajtam kívül álló okokból megkésve -, hogy jövőre sem lesz magyar tagozat a jogi karon. Ellenben a rektorátus tanulmányozza a multikulturális " vonal " kiépítésének lehetőségét. Megható! Sejtettem én, hogy ilyen ez a multikulturalitás. Még ennek sem lehet csak úgy ukmukfukk nekivágni. Tanulmányozni kell. Elvégre __jó munkához idő kell - rosszhoz még több__. Tanulmányozni bizony, hosszan, türelmesen, körültekintően. Hogy egy ilyen tanulmány olyan lehet, mint a rétestészta, és eltarthat évekig, évtizedekig, sohanapjáig?... Vagy éppen erről akar szó lenni?%%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Olvasom; Szerző: ( - is - ); Dátum: 1997/07/05 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) jó munkához idő kell#Gebrauchsbesonderheit(en)|A jó munkához idő kell]): \\
%%quote
 Ezért nem működhet a cikkírónak azon javaslata, hogy a 8 év kiváltható egy-egy hanglemez meghallgatásával vagy egy vers megismerésével. A különös stílusban és hangnemben felvetett közoktatási és zeneoktatási hatékonyságot hiányoló gondolatok valós problémákat jeleznek. Zenei téren ezért azonban nem lehet a Kodály-módszert felelőssé tenni, hiszen önmagában ez nem csodaszer. Működésének feltételei vannak: elkötelezett, szakmailag felkészült tanár; a befogadó, az erőfeszítést is vállaló gyerek és az őt támogató szülő; a " __jó munkához idő kell__ " szemlélet; a fentieket igénylő és azt megbecsülő társadalom. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Kodály és a " hemzsegő téveszmék "; Szerző: K. Udvari Katalin , U. Varga Katalin; Dátum: 1999/03/18 /% 
/%
-----   
   
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | (A) jó munkához idő kell#Ersetzung von Komponenten|A jó munkához idő kell]): \\
%%quote
__Lassú munkához idő kell__, ezt tudta a bíróság is, így alig röpke négy év alatt meg is hozta a ítéletét, mely szerint a két bankvezetőt négy - négy évi börtönnel és tíz, illetőleg ötmillió forintos vagyonelkobzásra sújtják. Megítélésünk szerint ez a vagyonelkobzás az okozott kárhoz viszonyítva jól érzékelteti a hazai közállapotokat. De hát miután a bíróság külön hatalmi ág, így nem kívánjuk az ítéletét érinteni. %%tip-Forrás Országgyűlési Napló; Szerző: DR. TORGYÁN JÓZSEF ( FKGP ) :; Dátum: 1996/12/10 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | (A) jó munkához idő kell#Ersetzung von Komponenten|A jó munkához idő kell]): \\
%%quote
Az Egyesült Államok elnökét és alelnökét is több órás kihallgatásnak vetették alá a szövetségi nyomozók. Csoportjukat annak tisztázásával bízták meg, hogy elkövettek -e törvénytelenséget a vezető demokrata politikusok az 1996-os választási kampány idején. Tény, hogy a demokraták 1996-ban kaptak törvénytelen adományokat külföldi nagyvállalatoktól, tény, hogy ezt a pénzt, amikor eredetük kiderült, visszaadták. Az viszont egyáltalán nem világos, hogy a törvénysértésről valójában tudott -e, tudhatott -e az elnök és közvetlen környezete. Ezt ki kell nyomozni, ebben mindenki egyetért. Eltérnek azonban a vélemények arról, hogy a nyomozóknak, akiket feladatukkal még 1997-ben bíztak meg, tényleg most, 2000-ben kellett -e ötösbe kapcsolniuk, amikor nagyban folyik az újabb elnökválasztási kampány. A részletekről az alelnök semmit sem mondhat, a nyomozók pedig semmit sem mondanak. Ez pedig mindenképpen árnyékot vet a reménybeli demokrata elnökjelöltre. Pártja szerint a republikánusok mesterkedése az időzítés, míg a köztársaságiak azt vallják, hogy __az alapos munkához idő kell__, csak most jutott intenzív szakaszába a nyomozás. Ténykérdés viszont, hogy az elnök és az alelnök eskü alatt, önként fél napon át felelt a nekik külön-külön feltett kérdésekre. Gore-t a riporterek arról is megkérdezték, kérni fogja -e, hogy a nyomozást legalább a novemberben esedékes választás küszöbén függesszék fel. Az alelnök természetesen a kötelező politikai illem szerint felelt, hiba volna, ha a végrehajtó hatalom magas pozícióban lévő hivatalnokaként bármilyen módon befolyásolni kívánná az ellene folytatott vizsgálatot. %%tip-Forrás Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Törvénytelen adományok - New York; Szerző: Barát József; Dátum: 2000/04/22 /% 
/%
 \\
   
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%

    
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]