[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!A kivétel erősíti a szabályt. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%


   
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Ausnahmen bestätigen die Regel. | Ausnahmen bestätigen die Regel] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A kivételek erősítik a szabályt" \\/% [Keine Regel ohne Ausnahme. | Keine Regel ohne Ausnahme] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Nincsen szabály kivétel nélkül." \\ /% 
* Szlovén: [Izjema potrjuje pravilo. | Izjema potrjuje pravilo.] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A kivételek erősítik a szabályt" \\/% [Ni pravila brez izjeme. | Ni pravila brez izjeme] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Nincsen szabály kivétel nélkül." \\ /% 
* Szlovák: [Výnimka potvrdzuje pravidlo. | Výnimka potvrdzuje pravidlo.] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A kivételek erősítik a szabályt" \\/% [Žiadne pravidlo bez výnimky. | Žiadne pravidlo bez výnimky] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Nincsen szabály kivétel nélkül." \\ /% 
* Cseh: [Výjimka potvrzuje pravidlo. | Výjimka potvrzuje pravidlo] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A kivételek erősítik a szabályt" \\/% [Žádné pravidlo není bez výjimky. | Žádné pravidlo není bez výjimky] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Nincsen szabály kivétel nélkül."\\ /%%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [kivétel|Search:hukomkivétel] Lemma: [kivétel|Search:hulemkivétel]

* [erősíti|Search:hukomerősíti] Lemma: [erősít|Search:hulemerősít]

* [szabályt|Search:hukomszabályt] Lemma: [szabály|Search:hulemszabály]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy egyes esetek, amelyek ellentmondanak a szabálynak, még nem semmisítik meg annak érvényét [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Kivétel erősíti a szabályt. [Példa 8 | 8 ] 
%% \\


  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  

%%(display:inline;) 
X erősíti a szabályt. %%tip-Kommentár A __Krisztus__ komponens a szövegbe ágyazás folytán cserélődik ki a __kivétel__lel.\\ /%  [Példa 9 | 9 ] 

A bevétel erősíti a szabályt. %%tip-Kommentár Szójáték a __kivétel__ és a __bevétel__ szavak alaki hasonlósága révén.\\ /%  [Példa 10 | 10 ] 
%% \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Variánskomponensek
* [bevétel|Search:huvkobevétel] Lemma: [bevétel|Search:huvlebevétel]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
/%
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    

!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Abschnitt [közmondás | A kivétel erősíti a szabályt#Sprichwort]): \\
%%quote
…a politikai tabula rasát végrehajtó új hatalom is szakmai kompromisszumra kényszerül. Különböző történelmi példák egész sorát lehet említeni, amikor a győztesek – mintegy suba alatt – átvették a korábban felhalmozott tapasztalatokat, némelykor – __kivétel erősíti a szabályt__ alapon – az előző rendszer inkriminált embereit is felhasználva.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 1998/09/21/% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A kivétel erősíti a szabályt#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A rendszerváltás óta Magyarországon IMHO az eredeti tőkefelhalmozás ( kicsit rondábban, rablókapitalizmus ) időszakát éljük. Ez most a kóklerek és nem a becsületes emberek, becsületes vállakozások időszaka, és sajnos még el fog tartani egy ideig. Becsületes poltikusról mostanában pedig még úgyszintén nem hallottam ( ha van, akkor mélységes tiszteletem számára, azzal, hogy __a kivétel köztudottan erősíti a szabályt__ ).%%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: HJM; Dátum: 1998/08/29/% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A kivétel erősíti a szabályt#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 S persze önként adódik a kérdés, ha a Postabankkal lehetett alkut kötni, akkor - amennyiben az érdek úgy diktálja - nyilván mással is lehet. Vagy tényleg egyszer volt csupán Budán kutyavásár, más szóval __a kivétel erősíti a szabályt__, azaz továbbra is érvényben vannak a választási ígéretek? %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Galló Béla : Bergengócia; Dátum: 1998/08/15/% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A kivétel erősíti a szabályt#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Igaz, ami igaz, a lányos apák igen féltékenyek tudnak lenni, de mi ez ahhoz képest, amikor egy fiús mama megvizsgálja a menyjelöltet? Mi is hárman voltunk, és az én földreszállt angyal édesanyám számára egy lány sem volt elég szép, okos, kedves az egy szem fia számára, míg a mi udavarlóinkkal nem volt olyan szigorú. / Érdekes, magamon nem vettem ezt észre, nagyon szeretem a menyem, de - __kivétel erősíti a szabályt__. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Nisa; Dátum: 1998/06/29 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Abschnitt [Sajátos használat | A kivétel erősíti a szabályt#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Svédországot mindezidáig elkerülték a nagyobb történelmi kataklizmák, bár nyílt utcán agyonlőtt miniszterelnököt láttak már ott is. De a Palme-gyilkosság volt __a kivétel__, __a szabályt__ a jól adminisztrált eseménymentesség jelentette, amit ritkán borzolt fel szenzáció. Így aztán a svéd sajtó jobb híján egymás diszkreditálásával igyekszik kiérdemelni a nagyérdemű pártfogását. %%tip-Forrás Magyar Narancs; Cím: Arccal a jogállam felé /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Abschnitt [Sajátos használat | A kivétel erősíti a szabályt#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Szerencse azonban, hogy nyáron a politikusok is nyaralni mennek. Ha történik is valami, ritkán olyan nagy horderejű, hogy emlékezetesebb maradjon. Ha pedig mégis, akkor sem tévedtem, mert az __a kivétel, ami erősíteni hivatott a szabályt__.%%tip-Forrás MRégió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Ugorj bele !; Szerző: Szabó Palócz Attila; Dátum: 2003/07/06 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Abschnitt [Sajátos használat | A kivétel erősíti a szabályt#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
- A kettő nagyon is összefügg, kiegészíti, ösztönzi egymást. A vallás segíti az embereket, hogy tudatosan vállalják magyarságukat! S aki tudatosan vállalja, az arra is ügyel, hogy gyermekeit is így nevelje. Egy-két kivétellel - s mint tudjuk, __a kivétel csak a szabályt erősíti__ - minden magyar gyermek magyar osztályba jár, az elsőtől a nyolcadikig. Templomba is sok gyermek jön, ők a gyülekezet díszei, élő virágai. Van úgy, hogy majd leszakad a kar a rengeteg fiataltól. Ilyenkor nagyon átérzem, milyen szép a lelkipásztori hivatás, mennyire érdemes igét hirdetni, általa összetartani egy közösséget.  %%tip-Forrás Romániai Magyar Szó; Cím: Vámfalusi kistarisznya; Szerző: SIKE LAJOS; Dátum: 2001/14/04 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Abschnitt [Variánsok - alakváltozatok | A kivétel erősíti a szabályt#Formvarianten]): \\
%%quote
 Köszönöm a goromba kérdést; de jóllehet karddal és hátulról támadsz rám, nem tudod, hogy a magamfajta szörnyetegnek hátralátó szeme van ám. Tudom, a próbafejezettel, szinopszissal házalni, szerencsés esetben leszerződni, megrendelésre regényt írni: ez __a szabály__; igen ám, de olyan __szabály__, hogy milliom __kivétel erősíti__, kivált nálunk. Írói tipológia dolga; magam ahhoz az alkotói típushoz tartozom, akinek az írás az életműködése. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Életút; Szerző: Határ Győző; Dátum: 1993 /% 
/%
 \\
   
   
[Példa 9 | #9 ] (Abschnitt [Variánsok - Komponensek cseréje | A kivétel erősíti a szabályt#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Persze az, hogy " önjelölt ", a messiás meghatározásába beletartozik; minden megváltó per definitionem önjelölt - s ebben Krisztus is csak __erősíti a szabályt__. Már amennyiben hiszünk tétovaságának, amellyel a Krisztus ( nem az eredeti kis, hitbuzgó, zsidó-farizeus rabbi, Jehoshuah - hanem a Pál-kreálta Konstrukciós Krisztus ) a küldetését, szerepét puhatolni próbálók faggatása elől kitér, ill. dodonai feleletekbe menekül.  %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Köpönyeg sors; Szerző: Határ Győző; Dátum: 1997/% 
/%
 \\
   
[Példa 10 | #10 ] (Abschnitt [Variánsok - Komponensek cseréje | A kivétel erősíti a szabályt#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Viták a budakalászi Metro áruházról •
__A bevétel erősíti a szabályt__
Két táborra szakadt a 9 ezer fős Budakalász: a jó környezetet féltők ellenzik, az önkormányzati bevételekért aggódók támogatják, hogy az 1998-ban elfogadott általános rendezési tervet egy új Metro áruház kedvéért módosítsák. A hét végén népszavazásra készülő lakosság nemcsak a konkrét helyi ügyről, hanem végső soron a Budapest és Szentendre közötti, egyre fogyó szabad térség beépíthetőségéről fog dönteni. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság; Cím: Viták a budakalászi Metro áruházról; Szerző: Szabó Gábor; Dátum: 2000/05/6/% 
/%
 \\
 
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%

    
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]