[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!A nemesség kötelez. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Adel verpflichtet. | Adel verpflichtet]
* Szlovén: [Odličnost zavezuje. | Odličnost zavezuje] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Az előkelőség kötelez."\\ /% 
* Szlovák: [Pôvod zaväzuje. | Pôvod zaväzuje] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A vér kötelez."\\ /% 
* Cseh: [Urozenost zavazuje. |Urozenost zavazuje] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A vér kötelez."\\ /% 


%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [nemesség|Search:hukomnemesség] Lemma: [nemesség|Search:hulemnemesség]

* [kötelez|Search:hukomkötelez] Lemma: [kötelez|Search:hulemkötelez]

%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy az előkelő társadalmi réteghez való tartozás, a társadalmi rang, a cím egy bizonyos életmódra, életstílusra ill. megfelelő magatartásra, viselkedésre kötelez [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondást néha ironikusan is használják. Emellett gyakran szerepel együtt francia eredetijével is (Noblesse oblige, l. az alakváltozatoknál).    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

   
  
!!Alakváltozatok

  

%%(display:inline;) Noblesse oblige. %%tip-Kommentár Ez voltaképpen nem is alakváltozat, hanem a kifejezés francia eredetije. A francia maxima Pierre Marc Gaston Duc de Lévis márki 1808-ban megjelent „Maximes et réflexions sur différentes sujets de morale et de politique" című munkájából való." \\ /%
%% \\


  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Variánskomponensek
* [noblesse|Search:huvkonoblesse] Lemma: [noblesse|Search:huvlenoblesse]

* [oblige|Search:huvkooblige] Lemma: [oblige|Search:huvleoblige]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
/%
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    

!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Abschnitt [Közmondás | A nemesség kötelez#Sprichwort]): \\
%%quote
Nem mindenki üti el tréfával a kérdést, már csak azért sem, mert az eltérő életutak ellenére e kései utódok többnyire elfogadják, hogy __a nemesség kötelez__. Viselkedési normát jelent, egy bizonyos - a gyermekekre is átörökítendő - tartást, azt, hogy a családra, a névre nem szabad szégyent hozni, a lehetőségekhez képest az elesettebbeket fel kell karolni. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Kék vér; Szerző: Szászi Júlia; Dátum: 2001/01/6 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A nemesség kötelez#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Habsburg Károly december első napjaiban még egyszerűen csak marhaságnak minősítette a gyanúját is annak, hogy neki bármilyen köze lett volna a World Visionhoz, illetve hogy a személyi összefonódások révén az éhező gyermekek helyett az ő kampányát segélyezték volna. Amikor azonban egy 200 ezer schillinges tételről kiderült, hogy az a Páneurópai Uniónál landolt, a titkon a magyar trónról is álmodó Károly - __a nemesség kötelez__! - azt ígérte, hogy mellényzsebből és kamatostól fizet. Sőt, ő kérte fel a tekintélyes KPMG könyvvizsgálót a számlák ellenőrzésére. Nagylelkűsége akkor hagyott alább, amikor a szakértők kimutatták, hogy a World Vision 640 ezer schillinggel Károly vízióit finanszírozta feltupírozott nyomdaszámlákkal, hamis költségelszámolásokkal. Például olyan áron vettek bérbe a Páneurópai Uniótól egy alig használt termet, amiből akár a Hotel Bristolban is ülésezhettek volna a harmadik világgal együttérzők. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság; Cím: Habsburg Károly botránya; Dátum: 1998/12/19 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A nemesség kötelez#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
__A nemesség kötelez__, tartották e történelmi családoknál: a cím öröklődik, a nemességet azonban mindig meg kell szerezni. Az üldöztetések korában a kitelepítettek, börtönbe zártak döntő többsége igazán megállta a helyét. Erkölcsi tartásuk ott is rangot adott nekik, nem a származásukból, hanem egyéniségükből adódott. Hallottam Károlyi lányt, aki erdészeti segédmunkásként bizony nem gyűlölettel, hanem szeretettel beszélt a munkájáról... %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: Az arisztokrácia szerepe a mai társadalomban; Szerző: Zichy László; Dátum: 1998/01/16/% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Abschnitt [Jelentés(ek) | A nemesség kötelez#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Így aztán, aki nem képes sikeres üzletemberré válni, és kénytelen állami hivatalt vállalni, húzza meg magát, ne éljen vissza a pozíciójából adódó lehetőségekkel, ne engedjen a kísértésnek. __A nemesség kötelez__ - tartja a mondás. Mai szóhasználattal ennek időszerűsített változata olyanformán hangzana, hogy aki politikai vagy társadalmi funkciót vállal, köteles szerényen élni. Nem engedhet a kísértésnek, s ha mézzel jár, nem nyalhatja meg az ujját. %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Arányok; Szerző: Németh Júlia; Dátum: 1997/13/05/% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Abschnitt [Sajátos használat | A nemesség kötelez#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Ez utóbbiak már a későbbi " úri " erényeket, a gentleman nagyvonalúságát, önzetlenségét előlegezik meg sajátos formában. Az arisztokratikus lovagi ideálban az üzleti szellemnek, a gazdasági racionalizmusnak még nyoma sincs. __A "nemesség kötelez"__ ( noblesse oblige ) elve hatja át ezt a szemléletmódot, s ez a kétkezi munka megvetésében, a pazarlás iránti hajlamban, a reprezentálás szeretetében nyilvánul meg. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Neveléstörténet; Szerző: Pukánszky Béla, Németh András; Dátum: 1998 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Abschnitt [Sajátos használat | A nemesség kötelez#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Értékelésemet - amelynek a summázata tehát az, hogy mi üdvözöljük és természetesen megszavazzuk ezt az országgyűlési határozati javaslatot - azzal szeretném befejezni, hogy van egy francia közmondás: __noblesse oblige - a nemesség kötelez__. Remélem, hogy hazánkat - a mai igen nehéz helyzetében is - ez az OECD-tagság arra fogja ilyen értelemben kötelezni, hogy előbbre lépjünk az ország lakossága életszínvonalának mielőbbi javítása érdekében is. %%tip-Forrás Országgyűlési Napló; Szerző: CSÉPE BÉLA , a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának vezérszónoka :; Dátum: 1996/04/23 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Abschnitt [Sajátos használat | A nemesség kötelez#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság soraiban bőven vannak főrangúak: hercegek, grófok. Azt mondják, __a nemesség kötelez__. NOBlesse oblige. De mire? Ha jól emlékszünk, nem a baksis kikövetelésére, a sumákolásra, egymás bűneinek takargatására. %%Forrás: Népszava; Cím: NOBlesse oblige ?; Dátum: 1999/01/11/% 
%%tip-Kommentár A példában szójáték található: a kifejezés eredeti francia válozatában szereplő noblesse 'nemesség' szót a szerző a NOBlesse alakra cseréli, beleszőve a NOB, azaz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nevét.\\ /% 
/%
-----
 
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%

    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]