[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!A pontosság a királyok udvariassága. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.| Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige]
* Szlovén: [-|- ] 
* Szlovák: [Presnosť je výsadou kráľov. | Presnosť je výsadou kráľov]
* Cseh: [Přesnost je výsada králů. | Přesnost je výsada králů] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A pontosság a királyok erénye."\\ /% %% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [pontosság|Search:hukompontosság] Lemma: [pontosság|Search:hulempontosság]

* [királyok|Search:hukomkirályok] Lemma: [király|Search:hulemkirály]

* [udvariassága|Search:hukomudvariassága] Lemma: [udvariasság|Search:hulemudvariasság]


%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy a pontosság nagyon becsülendő tulajdonság, illetve hogy a magasabb rangú személy úgy lehet udvarias, ha nem késik el. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] %%tip-Kommentár A kifejezés XVIII. Lajostól származik. Franciául így hangzik: „__L'exactitude est la politesse des rois__”.\\ /% \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) A pontosság a királyok erénye. [Példa 5 | 5 ] 
%% \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 

    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | A pontosság a királyok udvariassága#Sprichwort]): \\
%%quote
__A pontosság a királyok udvariassága__ – tartja a mondás, pedig nem kell ahhoz uralkodónak lenni, hogy tiszteletben tartsuk a másik fél idejét. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 2000/03/9., 6 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | A pontosság a királyok udvariassága#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A portás volt az, arkangyali pózban, mutatóujját szájára téve figyelmeztetett a csendre. Lábujjhegyen lopakodtam a terembe, mégis minden szem felém fordult, szégyenemben szerettem volna a föld alá süllyedni. - Semmi baj, fiatalember - szólt az elnök -, foglaljon helyet. Máskor jobban igyekezzen! __A pontosság a királyok udvariassága__. Az arcok felderültek, én meg, mint akit fejbe kólintottak, lehuppantam a legközelebbi székre. Csak percek múltán tértem magamhoz és mertem rásandítani a szomszédomra... A szívem akkorát dobbant, majd kiugrott a mellemből. ő ült mellettem, Renáta, szendén, arcán tejfehér szűzi tisztasággal. Ezen az értekezleten különösen fegyelmezetten ültem. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Szerelmem , Renáta /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | A pontosság a királyok udvariassága#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Aki tanít, az kétszeresen tanul. A nyomor elfojtja, a gazdagság felszítja a szenvedélyeket. Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek. " XVIII. Lajos: " __A pontosság a királyok udvariassága__. " Hegel: " Érdek nélkül semmi sem jön létre. Szép az, ami érdek nélkül tetszik. " Rousseau: " Ember, ne kutasd a rossz okát, te magad vagy az. A sikert felejtsd el, a balsikerekre pedig mindig emlékezz vissza. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | A pontosság a királyok udvariassága#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Nem ismerhetünk fel pusztán a kezdőbetűiről minden vállalatot, szervezetet, egyesületet. Mikrofonok, kamerák előtt némelyek szakmai nyelven, csoportnyelven szeretnek társalogni. A hallgatót ilyenkor megnyugtatja a gondolat: legalább ők értik egymást. Fél szavakból is. Azt szokták mondani: __a királyok udvariassága a pontosság__. Udvariasnak mondanánk azt a közérthetően fogalmazó riportert, műsorvezetőt vagy előadót is, aki a médiában érzi magát " király " - nak. %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Cím: Fél szavakból is; Dátum: 2000 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | A pontosság a királyok udvariassága#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Ilyet esztétánk sem állíthat. Ha belegondol abba, hogy az 1917 utáni hatalom csúcsain szép számban értelmiségiek álltak, kivétel nélkül kimagasló értelmiségiek, mint Lenin, Szverdlov, Trockij, Lunacsarszkij, Buharin s persze, Sztálin is, akkor be kell látnia, hogy " a hatalom " és az " értelmiség " skolasztikus szembeállítása fölött jobban eljárt az idő, mint " a reformer típusú cselekvő hős " fölött. De a történelmi tények úgy látszik, kevéssé izgatják esztétánkat. Ezért történhet meg, hogy az intranzigens értelmiségre utaló " kevés magyar példa közül " így utal Petőfire: "... a Batthyány vezette felelős magyar minisztérium megalakulása után nem sokkal, a 48-49-es forradalom felfelé ívelő szakaszában is azt írta, hogy ťén erre a minisztériumra nem magamat, még a kutyámat se bíznámŤ ". ( Petőfi egyébként eredetileg nem írta a híres félmondatot, hanem hangoztatta; mégpedig így: "... én e ministeriumra nem a hazát, de egy magamat, sőt a kutyámat sem bíznám ", de hát __a pontosság a királyok erénye__, nem az ifjú esztétáké. ) A dolog persze nem olyan egyszerű, mint a cikkíró hiszi. Először is: Petőfi nem azért támadta Batthyányt, mert a gróf a hatalmat képviselte, hanem épp azért, mert szerinte nem élt elég erélyesen a hatalommal. Másodszor: később ő maga kényszerült magyarázgatni, hogy nem elkergetni, hanem ösztönözni akarta a kormányt, s ő annak " nem ellenségei, hanem a legőszintébb barátai " közé tartozik... Harmadszor: az ominózus kutyás hasonlatot a költő nem a forradalom " felfelé ívelő " szakaszában, hanem az egyik első válság idején, 48 májusában alkalmazta a kormányra. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A kamasz álma; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1984 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]