[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!A törvény nem tudása/ismerése nem mentesít (a felelősség alól). 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. | Unwissenheit schützt vor Strafe nicht] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A tudatlanság nem óv meg a büntetéstől"\\ /% 
* Szlovén: [Nevednost ne ščiti pred kaznijo. | Nevednost ne ščiti pred kaznijo]
* Szlovák: [Nevedomosť neospravedlňuje. | Nevedomosť neospravedlňuje] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A tudatlanság nem mentesség."\\ /% 
* Cseh: [Nevědomost neomlouvá. | Nevědomost neomlouvá]
%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [törvény|Search:hukomtörvény] Lemma: [törvény|Search:hulemtörvény]

* [nem|Search:hukomnem] Lemma: [nem|Search:hulemnem]

* [tudása|Search:hukomtudása] Lemma: [tudás|Search:hulemtudás]

* [ismerése|Search:hukomismerése] Lemma: [ismerés|Search:hulemismerés]

* [mentesít|Search:hukommentesít] Lemma: [mentesít|Search:hulemmentesít]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy ha valami szabálytalanságot, bűnt követünk el, nem hivatkozhatunk arra, hogy nem ismertük a szabályt. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | A törvény nem tudása nem mentesít#Sprichwort]): \\
%%quote
 Ki felel, ha a könyvek között propagandaanyag is van?; Miért gyűjt a magyar-román baráti társaság szlovák könyveket? - záporoztak a kérdések, miközben az idő telt, türelmünk egyre fogyott, s minden összezavarodott körülöttünk. A könyvadomány határon történő átjutása közel hét órát vett igénybe, s bár még csak enni sem volt időnk, elköltöttünk több mint 400 ezer lejt. Mire lepakoltuk a szállítmányt, százszor is megfogadtam magamban, hogy én bizony többet soha senkiért és semmiért egy szalmaszálat sem teszek keresztbe, csak úgy kedvtelésképpen, civil túlbuzgóságból. Hát még amikor megtudtam, hogy a határon történő többórás kukacoskodás nem is volt vámellenőrzés, csak a tranzit engedély megadása, így mivel nem jelentkeztem 24 órán belül az aradi vámnál, törvénybe ütköző cselekedetet követtem el, és vagy lepengetek több százezer lejes büntetést, vagy a bíróságon felelek meggondolatlan tettemért! Ha megnyílt volna lábam előtt a föld, akkor sem képedtem volna jobban el, mint illetékes kaján megjegyzése hallatán: " __A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól__ ". Egyetértek! Most aztán tényleg oda a civil kurázsim, inamba szállt a bátorság. Ezentúl a törvények tanulmányozásával fogok szórakozni, s ha már mind a betéve, akkor nekiállok megkeresni a kiskapukat, mert azt meg a gyakorlatból tapasztalom, hogy nélkülök akkor sem boldogulnék, ha magam lennék a római jog hús - vér megtestesítője. Kedv, remények, barátok Isten veletek %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Oda a civil kurázsim !; Szerző: CUCURUZAN ILONA ,; Dátum: 1999/30/12 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | A törvény nem tudása nem mentesít#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Kedves Tamas! Orwell írta: az egyenlők között vannak egyenlőbbek. A mai BTK meg olyat ír, hogy a törvény nem tudása nem mentesít a következmények alól. Márpedig azt ebben az országban mindenki tudja, hogy az aranyékszerek árusítás állami monopólium. Ha Pelikán ennyire hülye, akkor nem való rendőrnek! Ha pedig ( márpedig ) tudta, akkor tessék pont úgy bevarrni, mint a mezei orgazdákat. Esetleg jobban, mert visszaélt a beosztásával. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: csutak; Dátum: 1999/09/25 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | A törvény nem tudása nem mentesít#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Ebből következően: a magyar államkincstár adóvesztesége csaknem 4 milliárd dollárt tett ki! A legutóbbi években, tekintettel arra, hogy növekedésnek indult a gazdaság, ezek a veszteségek - feltehetően - tovább nőttek. Adóelkerülés és adócsalás Az adóelkerülés nem feltétlenül adócsalás; e fogalomba beletartoznak az " adómegúszás " legális ( a törvényes adószabályozáson alapuló ) esetei, valamint - véleményünk szerint - azok az esetek is, amikor a polgár vagy a cég azért nem fizet adót, mert nem tud adófizetési kötelezettségéről. ( Persze erre is igaz: __a törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól__! ) Az adócsalás esete áll fenn, ha az adójogszabályokat tudatosan megsértjük. Ennek tipikus esete egyebek között az álfoglalkoztatás ( például csökkent munkaképességű dolgozók színlelt foglalkoztatása alapján állami támogatás igénybevétele ), az adóvisszaigénylés fiktív számlák alapján ( ez volt 1999-ben a " slágerbűncselekmény " az adózásban ) és a feketefizetés ( a fizetés a minimálbér szintjén mozog, emellett a dolgozó " zsebből zsebbe " kap " fizetéskiegészítést ", olyan pénzt, ami után sem ő, sem a cége nem adózik ). Ellenszer: a vagyonbevallás? A legutóbbi évtizedekben, években, külföldön és idehaza egyaránt számos elképzelés látott napvilágot a rejtett gazdaság és az adócsalások " leküzdésére ". %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Dátum: 2000 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | A törvény nem tudása nem mentesít#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Az idei nyár kikerülhetetlen tényeként áll előttünk, hogy a július világméretekben a legmelegebb hónap volt a rendszeres feljegyzések kezdete óta. Az év első hat hónapja is megdöntötte a rá jutó havi világrekordot. Nincsen többé mód e tények figyelemen kívül hagyására; mindannyiunknak ki kell alakítanunk a hozzájuk való viszonyunkat. További döntéseinknél, állásfoglalásainknál, érdekeink számbavételénél, életmódunk formálásánál tekintettel kell lennünk a szempontra: hogyan aránylik életvitelünk a Föld általános felmelegedéséhez, mennyiben járul hozzá e folyamat további gyorsulásához. A jogból tudjuk, __a törvény nem ismerete nem mentesít a következmények alól__. Az általános felmelegedés tényének nem ismerete mostantól nem hivatkozási alap a kiváltott következmények terhe alól. A versenyt lefújták, az eredményt kihirdették. A gazdaság, a növekedés, az ipari-technikai civilizáció csatát vesztett az általános felmelegedés folyamatával szemben. Mostantól csak remélhetjük, hogy a háborút majd mégis mi nyerjük meg; ha mindent megteszünk is, még két-háromszáz év, mire a döntő ütközet kimenetele eldől. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Zágoni Miklós : A bajt , ami ránk vár , mi hozzuk magunkra; Dátum: 1998/08/29 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | A törvény nem tudása nem mentesít#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Három évvel ezelőtt munkaviszonyba léptem Magyarországon. Nemrégiben értesítettek arról, hogy munkaviszonyomat megszüntetik, ezért az itteni munkaügyi hivatalhoz fordultam segély reményében, ahol közölték, mivel nem fizettem a havi 90 koronát, a segény nem jár. A kedves levélírót semmi jóval nem kecsegtethetem, és __a törvény nem ismerete ez esetben sem mentesít__. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: TANÁCSADÓ; Szerző: BERNÁTH SZILVIA; Dátum: 2001/07/19 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | A törvény nem tudása nem mentesít#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Erdős Tamás ügyész perbeszédében arra való tekintettel, hogy a kártérítés adómentes, indítványozta: a bíróság Palotás Jánost mentse fel az első vádpont alól. Emlékeztetett rá, hogy a második vádpontot már az előző tárgyalási napon elejtette, viszont a harmadik vádpontnál a jogszabályban előírt forrásadónál 67 millió forinttal kevesebb megfizetése miatt, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést és pénz mellékbüntetést indítványozott. Bárándy Péter védői perbeszédében azt fejtegette, hogy a harmadik vádpontban megnevezett adóhiányért miért nem állapítható meg Palotás János büntetőjogi felelőssége. Hangoztatta: az adóigazgatási jogszabályokra nem vonatkozik az a bünetőjogban közismert elv, miszerint __a törvény nem tudása nem mentesít__. Ugyanis a büntető törvénykönyv paragrafusai mögött erkölcsi tartalom van, míg az igazgatási szabályokról ez nem mondható el.  %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: Csepi Lajos tanúvallomást tett; Szerző: ( g. l. ); Dátum: 1998/01/17 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]