[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!(A) Türelem rózsát terem. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Was lange währt, wird endlich gut.| Was lange währt, wird endlich gut] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ami sokáig tart, végül jó lesz." Lásd még a __Geduld bringt Rosen__ kifejezést is.\\ /% 
* Szlovén: [Kdor čaka, dočaka] 
* Szlovák: [Kto si počká, ten sa dočká. | Kto si počká, ten sa dočká] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Aki vár, megjutalmazódik."\\ /% 
* Cseh: [Kdo si počká, ten se dočká. | Kdo si počká, ten se dočká] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Aki türelmesen vár, siker lesz a jutalma."\\ /% %% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [türelem|Search:hukomtürelem] Lemma: [türelem|Search:hulemtürelem]

* [rózsát|Search:hukomrózsát] Lemma: [rózsa|Search:hulemrózsa]

* [terem|Search:hukomterem] Lemma: [terem|Search:hulemterem]

%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy a kitartás, türelem meghozza a várt eredményt. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] A magyar közmondás jelentése közel áll a németben egy másik közmondáséhoz is: [Geduld bringt Rosen. | Geduld bringt Rosen]\\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. 
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Türelem rózsát terem. [Példa 8 | 8 ] %%tip-Kommentár A kifejezés határozott névelővel és anélkül egyaránt előfordul.\\ /% 
%% \\

%%
  
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 

    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | (A) Türelem rózsát terem#Sprichwort]): \\
%%quote
 A Pad a parkban című spanyol film sovány cselekménye - mely az expozícióban felvázolt istenhozzádot követi - éppen erről szól: az újabb viszony kialakításának gondjairól. Talán csak annyi az ábrázolt folyamatban a szabálytalanság, hogy a férfi belső feszültségének intenzitása minimális. A fiatalúr azt veszi a fejébe, hogy a véletlenre bízza a dolgot. Nem vállalkozik a kortársaira jellemző élveteg nővadászatra, hanem kivárja a pillanatot, amikor a nagy Ő, a Miss Igazi megjelenik az életében. Hirtelen elhatározástól vezettetve merészen leszűkíti a terepet. Minden áldott nap ugyanabban az időpontjában leül egy festőien szép park padjára ( hál ' istennek sosem esik az eső ), esténként pedig kedvenc bárja törzsasztalánál foglal helyet. Nyilván arra gondol: __a türelem rózsát terem__, előbb-utóbb valaki csak letelepszik melléje. Nem mernék megesküdni a módszer célirányosságára, de hát Juan számítása beválik. Egyszer csak felbukkan mellette itt is, ott is a várt partner. A " szabadtéri " Aliciát és a szórakozóhelyen ücsörgő Anát nem azonos bordában szőtték ( ami kedvez a " kísérletnek " ). Előbbi cserfes teremtés, egyszerű, gyakorlatias észjárású ifjú hölgyemény, utóbbi intellektuális alkat, filozofikus hajlammal, másfajta IQ-val és igényekkel. Végtelenített eszmecsere kezdődik Juan és egyes, illetve kettes számú nője között. A beszélgetések, melyeket a meglehetősen fád fiú a szebbik nem képviselőivel folytat, többnyire hétköznapiak és súlytalanok. Bármennyire meglepő, az érzelmek nem forrósodnak fel, a hosszú tereferéket nem élénkíti érzéki vágyódás, szexuális játék a tűzzel - leszámítva azt az epizódot, amikor Alicia megcsókolja a pad lovagját. Minden irónia nélkül megjegyezhető: talán dédszüleink korában dívott az efféle tartózkodó szemérmesség. Az ágy messze van a lócától és a bárszéktől egyaránt. A diskurzusok jó néhányszor megismétlődnek, Juan a barátjával szertartásszerűen megbeszéli az eseményeket és fejleményeket, aztán átmenetileg megszűnik a kontaktus a csak lelkizésre " szerződtetett " csajokkal. Nyámnyila barátunk mintha elvesztené a fonalat ( igaz, előtte se nagyon találta ). A messzire távozott ír neki, a fiú elolvassa, majd összetépi a levelet. Újra változik a szín, ki tudja, mit hoz a jövő. A furcsa történet egyik dekódolható üzenete így fogalmazható meg: a remény addig él, míg valaki nem csüccsen mellénk, fő az, hogy ne süppedjünk önmagunkba. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: A társkeresés nehézségei; Szerző: Veress József; Dátum: 2001/09/7 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) Türelem rózsát terem#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 2001. szeptember 1-jétől költöztek át a magyar tanítási nyelvű osztályok a Nyárhíd utcai városi tulajdonban lévő 1993-ben felépült iskolaépületbe. 2002 tavaszán a petíciós íveket az iskolaigazgató az iskolatanács javaslatára eljuttatta a fenntartóhoz, a Nyitrai Kerületi Hivatalhoz. Döntés nem született, a fenntartói jogkör még ebben az évben átszállt a megyei önkormányzatra, amely 2002 novemberében hozott határozata értelmében javasolja a miniszternek, hogy 2003. szeptember 1-jei dátummal történjen meg a szétválás. A miniszteri döntésre több mint egy évet kellett várnunk, mivel újabb " hazafias " érveket kezdtek hangoztatni egyesek /belekeverve még a státustörvényt is//is/ a szétválás ellen, még Zsolna polgármestere is hallatta a hangját, de __a türelem rózsát terem__ elv alapján kivártuk a döntést annak ellenére, hogy a nyitrai önkormányzat döntését követő egy esztendőben nem volt a legbékésebb az együttélés a " közös fedél " alatt. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Előadások óvodapedagógiából; Szerző: Száraz Dénes /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) Türelem rózsát terem#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Elnézésedet kérem, hogy ilyen sokáig várattalak a válaszommal, de ahogy mondani szokták, __türelem rózsát terem__ ( kinek a virágját, kinek a tövisét ) Ott hagytuk abba, hogy vitattad a 1999-03-03 10: 56: 48-i hozzászólásomban az alábbi mondatom tartalmát, és a belőle levont következtetést: Te azt írod, szerinted csak a karitatív tevékenység állami támogatását tartod elfogadhatónak, egyfajta haszonelvűségből kiindulva.%%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Precom; Dátum: 1999/03/11/% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) Türelem rózsát terem#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
A többi " kimerült " olvasónak pedig csak annyit szeretnék mondani: __türelem rózsát terem__! Nagyon sokan úgy hirdetnek a társkereső rovatban, hogy " szabadkaiak előnyben ", vagy " Topolya és környéke " stb. Miért határolják el magukat? Úgy gondolják, hogy a 100 km távolság akadály lehet két szív között? Ki tudja, hol találják meg az igazit? " %%tip-Forrás Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Reményeink és tévedéseink - Van esélyünk , hogy ezután másként legyen !; Szerző: FRIEDRICH Anna; Dátum: 2005/01/06 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) Türelem rózsát terem#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 - Szerintem a legnagyobb, legalábbis általam leginkább becsült erény a türelem. A népi mondás szerint __a türelem rózsát terem__. Karinthy ehhez hozzátette, hogy csak azt, egyebet nem. Én meg azt vallom, hogy a türelmetlenség viszont csak tövist terem. Abban nyúlkáljak? %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Politikai forgácsok /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) Türelem rózsát terem#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Ami azóta megmaradt belőlünk: roppant geopolitikai módosulások folytán - és valljuk meg, ezúttal okos alkalmazkodással - minden jel szerint újból Európának szerves részévé lesz -, tehát nem csupán térkép szerint. Itt-amott, remények ügetőversenyén Petőfi jóslata száll lobogókra: " A magyar név megint szép lesz. " Szép lehet, kivéve minket, erdélyi magyarokat meg a többi kisebbségit Felvidéken, Délvidéken. Nekünk most még így szól a regula: __a türelem rózsát terem__, követelményeinkben pedig hátrább az agarakkal! Többek közt egy francia úrtól is hallom ezt. Szavai Illyés Gyula följegyzését juttatják eszembe. A második világháborút lezáró békekötések idején ő tapasztalta: kelet-európai érdekeik vásznán akármerre tévedt a győztesek ollója, vagdalt országrészek számára nem volt apelláta. Transzszilvániai magyarokról szólva ekkor adta hírül egy párizsi napilap: Transzjordániát újból Romániának ítélték a győztes hatalmak. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Erdélyi változatlanságok; Szerző: Sütő András; Dátum: 2001 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) Türelem rózsát terem#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
__A türelem a tőzsdén is csak hosszú távon terem rózsát__; tekintse hát részvényeit is – csakúgy, mint az ingatlanokat – tartós befektetésnek. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1997/10/18., 150 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | (A) Türelem rózsát terem#Formvarianten]): \\
%%quote
„…Nemzeti Színházat nem építünk minden tíz évben, inkább legyünk még egy kicsit türelemmel.” Úgy is tűnt, hogy __a türelem tényleg rózsát terem__. 1949. március 20-án adta hírül a Szabad Nép: „Rákosi Mátyás a Magyar Függetlenségi Népfront országos konferenciáján bejelentette, hogy az ötéves terv keretében sor kerül az új Nemzeti Színház felépítésére is.” %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/09/30., 11 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | (A) Türelem rózsát terem#Formvarianten]): \\
%%quote
 Jegyzetek közt lapozok. A megjelenés után engem ért a tisztesség, hogy bemutassam őket, Mátrafüreden. Szállodában. Szép számú közönség. Akik hallgattak minket. Beszédeket és zenét, fölolvasást és szavalatot. Lapozok jegyzeteimben. A könyv " fülein " színes fotók. Meg a lapok közt. Lányok és fiúk. Egymásba kapaszkodnak. A tekintetükkel. Gyanús ez a sok leány. Női költők. Költők vagy nők? Lehet nő költő? Vagy akkor már nem is nő többé? Talán. De mit számít ez? Meg nem mondja senki, kik is írták a verseket. És ez a lényeg. A többi csalárdság. Mert mi a lényeg? Nagy Cili elsöprő lendülete. Iván Ivett képi látása, pontos korrajza. A tetszhalott emberiségnek föladott utolsó lehetőség - a vers. Két lány, érett költészete. Szerintem. És Kárpáti Kamil szerint is. A költő, aki ebben a csoporttestben a lélek. Mester és tanítványai. Akik immár maguk is mesterré érnek. Csak türelem. Bár ahogy Karinthy mondta, __a türelem rózsát terem__, de semmi mást! Hát igen. Legföljebb Rózsássyt. A Barbarát. Aki rövid verseket ír. És akkor mi van? Nem az a lényeg, vélte Pilinszky, hogy valaki rövid, vagy hosszú verset ír. Indokoltan tegye. Nála bizony, indokolt a rövidség. Ezt persze, nem tudom. De érzem. Benyovszky Anita visszabújik a gyerekkor - Zolnay Vilmossal szólva -, " édességébe ", de nem nosztalgiázva, búsongva, hanem menekülve. Sinkó Kriszta érzékeny fénye opálos. Pacziga Andreától eredezik a kötetcím. S a cím alatt verssorok: " Hosszú lépcsőn visz az utam. / A levegőbe sikoly harap. " %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: Életképek; Szerző: Koppány Zsolt; Dátum: 1997/03/10 /% 
/%
 \\
   
[Példa 10 | #10 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | (A) Türelem rózsát terem#Formvarianten]): \\
%%quote
 Bent a farkas, kint a bárány - mondhatnánk az újjáalakult romániai törvényhozás munkájáról. Bő héttel ezelőtt még a szavak varázsát kóstolgatták újdonsült képviselőink és szenátoraink, és e csalóka mágia belopózott nyilatkozataikba is, amelyekben - főként a kormánypárt emberei - ígérték: rendkívüli ülésszakon közel 70 törvénytervezetet ( az előző testülettől átöröklött vagy saját dokumentumot ) tárgyalnak meg. Közben kiderült: kerek egy hét alatt a Képviselőház egyetlenegy törvényt fogadott el, amely - láss csodát! - saját működését szabályozza. Nehéz lehetett ennek is a nyakára hágni, hiszen elevenbe vágó kérdésekről volt szó a jelzett dokumentumban, többek között arról: honatyáink mennyit és milyen körülmények között hiányozhatnak a munkálatokról, ezért miféle fenyítések járnak stb. Szeretném, ha a valóság rácáfolna e megérzésre, ám úgy tűnik, a sokat hangoztatott szigorítás e téren eléggé gyenge lábakon áll, túl sok a szabályzatban az esetlegesség, a " majd meglátjuk ", " esete válogatja " típusú megfogalmazás vagy értelmezési lehetőség. No, de ne siessük el, ugye, __a türelem rózsát terem__, egyet vagy többet... %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Séta politikusi koponyák körül; Szerző: SZONDA SZABOLCS; Dátum: 2001/18/01 /% 
/%
 \\
   
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]