[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
   
!!!(A) zsák megtalálja a foltját. 
%%tip-Kommentár A kifejezés az első komponens előtti határozott névelővel, de névelő nélkül is előfordul. Néha a névelő helyett a __minden__ névmás áll, l. a variánsokat.\\ /% 


----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%


!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Jeder Topf findet seinen Deckel. | Jeder Topf findet seinen Deckel] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Minden edény megtalálja a maga fedőjét."\\ /% 
* Szlovén: [Vsak lonec najde svoj pokrov. | Vsak lonec najde svoj pokrov] 
* Szlovák: [Na každý hrnec se najde poklička. | Na každý hrnec se najde poklička]
* Cseh: [Na každý hrnec se najde poklička. | Na každý hrnec se najde poklička]


%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [zsák|Search:hukomzsák] Lemma: [zsák|Search:hulemzsák]

* [megtalálja|Search:hukommegtalálja] Lemma: [megtalál|Search:hulemmegtalál]

* [foltját|Search:hukomfoltját] Lemma: [folt|Search:hulemfolt]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy mindenki megtalálja a hozzá méltó élettársat, barátot, szövetségest, partnert %%tip-Kommentár Míg a német közmondás semleges hangulatú, a magyar többnyire ironikus, rosszalló értelemben használatos. Vö. még __Hasonló a hasonlónak örül__ \\ /% [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Minden zsák megtalálja a foltját. 
%% \\


%%(display:inline;) Megtalálja (a) zsák a foltját. %%tip-Kommentár Csak szórendileg különbözik az alapformától.\\ /% [Példa 8 | 8 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Megleli (a) zsák a foltját [Példa 9 | 9 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  

%%(display:inline;) Megleli (a) zsák a foltját [Példa 9 | 9 ] 
%% \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Variánskomponensek
* [megleli|Search:huvkomegleli] Lemma: [meglel|Search:huvlemeglel]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
/%
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    

!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | (A) zsák megtalálja a foltját#Sprichwort|A zsák megtalálja a foltját]): \\
%%quote
 A Beatles agyának tartott Lennon egész kamaszkora csupa lázadás, forrongás volt. A rock and roll áramlatai tizenöt éves korára fertőzték meg, órákat töltött azzal, hogy az amerikai klasszikusok - Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry és Gene Vincent - dalait tanulja és saját ízlésére formálja. Tizenhat éves korában ismerkedett meg Paul McCartney-val, s joggal elmondható kettejük kölyökkori és fiatalkori kapcsolatáról, hogy __a zsák megtalálta a foltját__. McCartney is ugyanazért a lendületes zenéért élt-halt, mint Lennon.%%tip-Forrás Új Szó; Cím: Keserű ünnep a mostani , de húsz év alatt már hozzá kellett szokni , hogy Johnnak , a legendás Beatles együttes egykori tagjának már csak a dalai és gondolatai élnek; Szerző: MTI-HÁTTÉR; Dátum: 2000/10/10 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) zsák megtalálja a foltját#Bedeutung(en)|A zsák megtalálja a foltját]): \\
%%quote
 Az első csoportba a " társaságivók " tartoznak. Legtöbbször csak akkor ébrednek rá, hogy milyen fontos számukra az ital, amikor le akarnak mondani róla. Ők akaratgyenge, sodorható emberek, akik nem tudnak olyankor nemet mondani, amikor a társaság valamilyen alkalomból inni kezd. Ide tartoznak azok is, akik olyan családokban nőttek fel, ahol mindennapos volt az italozás. Ezek a nők általában igyekeznek italozó férjet választani maguknak. " __A zsák megtalálja a foltját__! " - tartja a közmondás. %%tip-Forrás Kárpáti Igaz Szó hivatalos szövegei : nyilatkozatok , törvények , rendeletek , hirdetmények , felhívások 2004-es évben /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) zsák megtalálja a foltját#Bedeutung(en)|A zsák megtalálja a foltját]): \\
%%quote
A nő csak megragadja az alkalmat. Esetleg a másik választása a szegénység lenne. Általában __a zsák megtalálja a foltját__, mert a férfi a dekorativ értékéért veszi el a nőt, a nő meg az anyagi értékéért megy hozzá a férfihez. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Fogadatlan Prókátor; Dátum: 1999/04/29 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A) zsák megtalálja a foltját#Bedeutung(en)|A zsák megtalálja a foltját]): \\
%%quote
 Ismervén sovén-nacionalista nézeteit, ebben a választásban még nem volna semmi rendkívüli, mert __zsák a foltját megtalálja__, hanem jellembeli eltorzulását más vonatkozásban érhetjük tettem. C.V. Tudor, a Nagy-Románia Párt elnöke, akinek Dumitrascu egyfajta fegyverhordozójául szegődött, néhány éve még alkoholistának, nemzetárulónak, újmódi despotának nevezte lapjában Ion Iliescut, akivel egyébként előzőleg politikai együttműködési megállapodást írt alá. Márpedig Ion Iliescu nem más, mint Dumitrascu pártfőnöke, aki 1992-ben, majd 1996-ban is szenátori székbe juttatta. A helyzet oda fajult, hogy 1995. október 6-án a Társadalmi Demokrácia Pártja nyílt levélben tiltakozott C.V. Tudornak a Romania Mare 274-es számában Ion Iliescu címére közölt útszéli támadásai ellen. Hogyan reagált pártja tiltakozására Dumitrascu szenátor? Úgy reagált, hogy szívvel-lélekkel C.V. Tudor mellé állt, és lapjában ma is közölgeti a Nagy-Románia Párt szája íze szerint megfogalmazott cikkeit. Valóban, nagy jellem! %%tip-Forrás Romániai Magyar Szó; Cím: Szegény magyar újság; Szerző: BARABÁS ISTVÁN; Dátum: 2000/12/04 /% 
/% 
 \\

-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) zsák megtalálja a foltját#Gebrauchsbesonderheit(en)|A zsák megtalálja a foltját]): \\
%%quote
 Skorpio! Azt hiszem ezzel a gondolkodással menthetetlen vagy, de ezzel nincs semmi baj, már a vita eleje felé is irtam, hogy __a zsák a foltját__ effektussal jól tudnak működni az ilyen túlhaladott alapokon nyugvó kisközösségek is ( család ), ha a feleségednek - meg neked - igy jó, senkinek semmi köze hozzá, én még csak meg sem akarnálak győzni az ellenkezőjéről. Azt az egyet azonban - tetszik, nem tetszik - el kell fogadnod, hogy a világ nem áll meg ott, ahol te szeretnéd, ahogy te jónak látnád. Élj boldogan a kis szigeteden és örülj a hátországodnak. Őszintén kivánom. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: elbéjé; Dátum: 1998/11/24 /%  %%tip-Kommentár Itt csupán a teljes közmondás két komponense utal vissza az alapformára, de ez a fajta használat sem ritka. /%
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) zsák megtalálja a foltját#Gebrauchsbesonderheit(en)|A zsák megtalálja a foltját]): \\
%%quote
Delta 9, Punta Roja, Otaku. Két úgynevezett " alternatív kávézó " és egy játékterem Genfben. Másfél éve a hatóságok azért záratták be őket, mert - afféle holland mintára - a helyi könnyűdrog-forgalom központjai voltak. Az üzletvezetőket 26 nap elzárásra ítélték. Ám a forgalom nem állt le. Az utcán vagy éppen az interneten __találta meg zsák a foltját__ - azaz kannabiszfogyasztó az adagját. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Svájc - arccal a kender felé; Szerző: Szőcs László; Dátum: 2001/05/17 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A) zsák megtalálja a foltját#Gebrauchsbesonderheit(en)|A zsák megtalálja a foltját]): \\
%%quote
… a kisebbek kénytelenek mielőbb szövetségest keresni. Még hogy keresni? Találni, hiszen az egyik __zsák__ már MDF-es korában __megtalálta a maga__ fideszes __foltját__, és a másik zsák sem idegenkedett túlzottan a kisgazdák népi, nemzeti, piros-fehér-zöld foltjától. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1996/03/09 /% %%tip-Kommentár A közmondás komponensei révén remekül beszerkesztődik a szövegbe.\\ /%
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | A) zsák megtalálja a foltját#Formvarianten]): \\
%%quote
Rossz volt nézni a szedett-vedett Fradit, a tébláboló labdarúgókat. Ám félreértés ne essék, ami a nívót illeti, a Gázszer sem nyújtott különb teljesítményt vetélytársánál. Szó se róla, méltó volt egymáshoz a két csapat - __megtalálta a zsák a foltját__... Mint például a 33. percben, amikor a koszovói albán Selimi elvette a labdát a Gázszer utolsó védőjétől, a szerencsétlenkedő Szalaitól, egyedül vezethette kapura, de addig ügyetlenkedett, amíg belebotlott a kapus, Kövesfalvi lábába. Nem tudni, mennyibe kerül Selimi a Fradinak, de egy albán leket nem adnék érte. A többiekért pedig még ennyit sem. %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: Megszerezte első pontját a III. Kerület; Dátum: 1998/08/17 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | A) zsák megtalálja a foltját#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Valahányszor Júliát látja, mindannyiszor le kell nyelnie egy adag sértést, jövendő ipa részéről. Ezek annál fájdalmasabbak, mert csak üzenetképpen jutnak el hozzá; jövendő ipa még most sem érdemesíti szóra. Szendrey a házasságba csak azért egyezett bele, mert belátta, nem tudja megakadályozni. Véleménye az ifjú párról, hogy __a zsák meglelte a foltját__, bolondnak bolond kell. Előre készül a keserű elégtételre, amikor Júlia majd zokogva visszamenekül hozzá ettől a vad bohémtől. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Petőfi Sándor; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1971 /% 
/%
 \\
   
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%

    
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]