[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Ahol nincs, ott ne keress. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren | Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ahol semmi sincs, ott a császár is elveszítette a jogát."\\ /% 
* Szlovén: [Kjer nič ni, še cesar ne more vzeti.| Kjer nič ni, še cesar ne more vzeti] %%tip-Kommentár Szó szerint: ""\\ /% 
* Szlovák: [Kde nič nie je, tam ani čert neberie. | Kde nič nie je, tam ani čert neberie] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ahol semmi sincs, még az ördög sem tud elvenni semmit."\\ /% 
* Cseh: [Kde nic není, ani smrt nebere. | Kde nic není, ani smrt nebere] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ahol semmi sincs, még a halál se tud elvenni semmit."\\ /% 


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [ahol|Search:hukomahol] Lemma: [ahol|Search:hulemahol]

* [nincs|Search:hukomnincs] Lemma: [nincs|Search:hulemnincs]

* [ott|Search:hukomott] Lemma: [ott|Search:hulemott]

* [ne|Search:hukomne] Lemma: [ne|Search:hulemne]

* [keress|Search:hukomkeress] Lemma: [keres|Search:hulemkeres]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy aki szegény, attól nincs mit elvenni, illetve ne várjunk semmit olyan embertől, aki már csak azért sem adhat, mert neki magának sincs. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Ahol nincs, ott ne keress#Sprichwort]): \\
%%quote
Pénzt hiába követelt volna a paraszttól akár a földesúr, akár a vármegye: „__ahol nincs, ott ne keress__”. Az ország is, a megye is áruvalutát teremtett, – megszabta mindennek az árát és pénz helyett mindenki elfogadta az árut is. %%tip-Forrás NYUGAT 1929. 19. SZÁM, SZABÓ LÁSZLÓ: KRUZSLYÓ KIRÁLYA/% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Ahol nincs, ott ne keress#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A szomorú csak az, hogy sok esetben a vonuló bányászok tömege mellől vagy a torlaszokról - a " barikádokról " - tudósító kollégák nem igen értik, mi történik körülöttük, a fáktól nem látják az erdőt, nem egyszer saját köreikben terjesztett füleseket adnak tovább tényvalóságként. A lényeg pedig, hogy ennek a többszörösen kisiklatott reformnak végre meg kell indulnia, mindenféle lakossági, politikai stb. ellenkezés dacára, nem többségi opció, hanem az ésszerűség és a kikerülhetetlen szükségszerűség okán, mintha mind hértébb és hátrébb szorulna. Már csak néhány kormánytisztviselő hajtogatja makacs megszállottsággal, emlékeztetőül: a bányászokat is meg lehet érteni, de pillanatnyilag se lehetőség, se mód nincs követeléseik akár részleges kielégítésére sem. Az egyszerű, kikerülhetetlen igazságok nem népszerűek. Például az, hogy __ahol nincs, ott ne keress__. Meg hogy munka nélkül nem lehet többet kérni. Hogy a bányászatot nem lehet megvédeni az állammal szemben azzal, hogy szakmailag többszörösen is vétkesen odahagyjuk a munkahelyeket, mikor nagyon jól tudjuk: egy nem működő bányát is állandóan karban kell tartani ahhoz, hogy egyszer, valaha újra kitermelhető legyen. Az állóháborúk sok rossz reflexe érezteti most is hatását. A bányászok annyira hevesen és ismételten kérték a kormányfő bekapcsolódását a sztrájkolókkal való tárgyalásokba, s annyi határozott elutasítást kellett végighallgatniuk, hogy most, a 12. órában már senki se tulajdonít neki semmilyen jelentőséget. %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Állóháború az életünk ?; Szerző: CSEKE GÁBOR; Dátum: 1999/20/01 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Ahol nincs, ott ne keress#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
E közmondások értékét újabban a tudomány talán azért nem becsülte eléggé, mert az ütemes mondatokba foglalt ítéletek mögül hiányozni látszott a bizonyító tapasztalati adatok sora. Ezek egy részét valóban elnyelte az idő, bár hatóerejükön ez semmit sem változtatott; más részüknek logikai megalapozottsága ma is jól látható, sőt tapasztalható. Ez ítéletek helyessége akkor világlik ki, midőn egy-egy tudományág évtizedes kutatás után is megállapítását szó szerint azzal az ítélettel fejezi ki, melyet az íratlan népi szemlélet - kétségtelenül hasonló tapasztalatok s viták után - már évszázadokkal előbb közzé tett ( " Minden szentnek maga felé hajlik a keze ", " Éhes disznó makkal álmodik. " " __Ahol nincs, ne keress__ " stb. ). Legyen szabad megjegyezni, hogy e sorok írója a társadalom s a művelődés felsőbb köreiben tett jelentősebb kanyar után lett e népi igazságoknak s általában a nép igazságának tisztelője és vallója. Ott szerzett ismeretei csak alátámasztották, s a tudomány szaknyelvén igazolták azokat a tételeket és igazságokat, melyeket tudni már gyermekkorában tudott. Tanulságosnak mutatkozott a földtelen földmíveseknek a társadalomról vallott nézetét is összehasonlítani más rétegek nézetével. Ezt elvégeznünk itt azért volt felesleges, mert az összehasonlítást bárki maga is megejtheti: társadalmunk irányt adó osztályainak véleménye nyomtatásban is, élőszóval is elég sokszor megnyilvánul, s helyes módszerrel eredményesen tanulmányozható. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Itt élned kell; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1976 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Ahol nincs, ott ne keress#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Mindezt abból az alkalomból, hogy az Egy szerelem három éjszakája első felvonása végén játszom ezzel az effektussal. S érzékeny kedély sem kell hozzá: a Légós Szörnyeteg fényként érzékeli a dalt... Miért ne? Hisz a jelentésükben egyek.     __Ahol nincs, ott ne keress.__ Amikor azt olvasom valamelyik darabomról, hogy " a szerző morális kérdést vetett fel benne ", az első érzésem mindig az, hogy aki ezt írta, biztosan nem is látta a darabot, vagy valakivel összetéveszt, s amit pedig utána érzek sokáig: az, hogy benyálaztak. A legeslegritkább esetben vetek fel morális kérdést a drámában. Egyrészt, mert a legtöbb morális kérdésfeltevés gyanús a szememben - demagógiára, vezércikkre, parasztfogásra gyanús. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napló nélkülem; Szerző: Hubay Miklós; Dátum: 1978 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Ahol nincs, ott ne keress#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Kenedi vádjait Czili a Magyar Hírlap tegnapi számában cáfolta. Kenedi ezek után bizonyítékokat kíván közzétenni Czili 1957-es és 1989-es szerepvállalásáról. A bíró szintén reagál Kenedi itt közzétett dokumentumaira. A konkrét ügyet ezzel lapunk e hasábokon lezártnak tekinti. Kenedi: __ahol nincs igazság, ott ne keress__...! Kelletlenül teszek eleget kötelességemnek. A megtámadott jogán válaszolnom kell dr. Czili Gyula tegnapi nyilatkozatára. Kelletlenül, mert a Levélváltás besúgó és besúgott között címmel az ÉS legutóbbi számában közreadott privát levelekkel - Tar Sándoréval és a magaméval - olyan párbeszédet szándékoztunk megindítani, amely tapintatos hangnemével is elősegítheti a múlt tisztázásának személyes és tudományos folyamatát. Dr. Czili Gyula azonban arra kényszerít, hogy saját hangom helyett jóval keményebb dokumentumokat beszéltessek hazugságainak cáfolatához. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Kenedi János és Czili Gyula vitája; Dátum: 1999/11/16 /% %%tip-Kommentár A példában a közmondást alkalmilag kiegészítve találjuk.\\ /% 
/%
 \\
   

\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]