[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Ak nepríde hora k Mohamedovi, príde Mohamed k hore.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Če noče gora k Mohamedu, mora Mohamed h gori. | Če noče gora k Mohamedu, mora Mohamed h gori] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Wenn der Berg nicht zum Mohammed kommen will, muss Mohammed zum Berg."\\ /% 
* Česky: [Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. | Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Wenn der Berg nicht zu Mohammed geht, muss der Mohammed zum Berg."\\ /%
* Maďarsky: [Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. | Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Keď hora neide k Mohamedovi, Mohamed ide k hore."\\ /%
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [ak|Search:skkomak] Lemma: [ak|Search:sklemak]

* [nepríde|Search:skkomnepríde] Lemma: [prísť|Search:sklemprísť]

* [hora|Search:skkomhora] Lemma: [hora|Search:sklemhora]

* [Mohamedovi|Search:skkom.Mohamedovi] Lemma: [Mohamed|Search:sklem.Mohamed]

* [príde|Search:skkompríde] Lemma: [prísť|Search:sklemprísť]

* [Mohamen|Search:skkom.Mohamen] Lemma: [Mohamed|Search:sklem.Mohamed]

* [hore|Search:skkomhore] Lemma: [hora|Search:sklemhora]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, keď v prípade [pasivity|Search:skbegpasivity] alebo [nečinnosti|Search:skbegnečinnosti] iného musí človek sám [vyvinúť inicaitívu|Search:skbegvyvinúť00inicaitívu]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Niekedy sa príslovie používa v aktualizovanej podobe v obrátenom zmysle. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Keď nepríde hora k Mohamedovi, príde Mohamed k hore. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [keď|Search:skvkokeď] Lemma: [keď|Search:skvlekeď]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Kniha moslimov je Korán. Obsahuje náboženské, etické, právne, kultové a iné zásady, zväčša celkom prozaické. Korán bol zostavený z Mohamedových výrokov. Skladá sa zo 114 súr ( kapitol ), ktoré sa delia na ajáty ( verše ). V jednej z týchto súr sa hovorí o tom, ako Mohamed prikázal nejakej hore, aby k nemu prišla. Nedozvieme sa už však, ako sa to skončilo. S najväčšou pravdepodobnosťou hora zostala stáť pevne na svojom mieste. Príhodu dokončili ďalšie generácie, keď z nej utvorili príslovie __Keď nejde hora k Mohamedovi, ide ( musí ísť ) Mohamed k hore__. Dodnes aktuálne spojenie, ktoré hovorí o tom, že človek musí často urobiť prvý krok, aj keď si myslí, že na rade je niekto druhý. Dôležité je začať, pretože samo od seba sa obyčajne neurobí nič. Uvádzané príslovie potvrdzuje ešte jeden fakt, že Mohamed bol vždy aj pre moslimov človek. Nežiadal stotožnenie svojej osoby s božským ideálom. Ani stúpenci islamu po jeho smrti nepožadovali jeho zbožštenie. %%tip-Zdroj Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Rozdrobenosť prostriedkov a bezmocnosť, v ktorej sa nachádza vládny splnomocnenec, jemne povedané, vedie k tomu, že finančné toky sú nejasné. Chceme, aby splnomocnenec bol na pozícii ministra. Momentálne je taká situácia, že úrad splnomocnenca dáva novely zákonov a vyššia štruktúra rozhodne či sa prostriedky schvália alebo sa neschvália. Navrhujeme, aby úrad splnomocnenca mal väčšiu zodpovednosť. Na Slovensku žije päťstotisíc Rómov. To je jedna desatina obyvateľstva. Prišli sme s návrhom na zriadenie Rómskeho úradu v Košiciach. Lebo __keď nejde hora k Mohamedovi, ide Mohamed k hore__. Treba ísť tam, kde je jadro problému. A jadro problému nie je v 100 — 150 tisícoch integrovaných Rómov, ale na východe. Drvivá časť rómskych osád je v Prešovskom a Košickom kraji. Plus ešte je to južná oblasť Banskobystrického kraja. Keď sa teraz budú rušiť okresné úrady, tak sa bude rušiť aj okolo 20 tisíc pracovných miest. %%tip-Zdroj Slovo 2002/48; s hosťami Klubu nového SLOVA /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Vzhľadom na celkový počet získaných bodov sa tohtoročnými držiteľmi putovného pohára stala farnosť z Komjatíc. Čo dodať na záver? Svätý Otec raz povedal: „Každé stretnutie je mimoriadna príležitosť sláviť a hlásať vieru, „a ja verím, že i stretnutie mladých Plami svoje poslanie naplnilo... Lívia Mesková PLAMI 2003 „16. 7. 1995 - Pripravovali sme pre našu farnosť Plami. Poslali sme prihlášky pozvánky okolitým mládežníckym spoločenstvám, no odpovede akosi neprichádzali. A preto pod heslom: __Keď nejde Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi__ a v rámci boja proti nude, sme sadli na bicykle a vydali sme sa po trase Lúčnica - Komjatice - Dolný Ohaj Vráble „Tento úryvok pochádza z kroniky vtedy ešte len začínajúceho mládežníckeho speváckeho zboru Štrk s pôsobiskom vo Vrábľoch, ktorý v tej dobe možno ešte vôbec netušil, ako výrazne prispeje k rozvoju kultúrneho, športového, ale i duchovného života (nielen) vrábeľskej mládeže. %%tip-Zdroj Lekno. Metodickoinformačný časopis mladých kresťanov. Bratislava: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, 2003, roč. 10, č. 4. /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Okrem zlacnenia a urýchlenia výroby je ďalšou výhodou tohto riešenia rozšírenie palety ponúkaných farebných kombinácií. Navyše systém umožní za pár minút zmeniť auto na kabriolet, kombík alebo dokonca mikrovan. Kto bude mať doma niekoľko striech, môže prispôsobovať výzor i farbu auta momentálnej potrebe a nálade. n ( dom ) Hotel na kolesách Pri pohľade na špeciálne upravenú Scaniu príde na um známe príslovie: __Ak nejde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi__. V tomto prípade by bolo možné povedať, že ak nejde turista k hotelu, musí hotel k turistovi. Z toho asi vychádzal 34 - ročný Flavio Melo z Brazílie, ktorý si nechal prestavať kamión Scania na pojazdný hotel. Špeciálnu nadstavbu vyrobenú na zákazku nazval Romeo. Vnútri je kuchyňa a obývacie izby pre hostí, kde môžu relaxovať v pohodlných kreslách. Upravený príves dostal meno Júlia a bez problémov sa v ňom ubytuje 28 hostí, ktorí majú k dispozícii tri kúpeľne. %%tip-Zdroj Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2004, roč. 58, č. 34. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ( ÚNSS ), jej Krajské stredisko v Prešove spolu s pobočkou Klubu držiteľov vodiacich psov budú prezentovať činnosť Krajského strediska ÚNSS v Prešove a výkon vodiacich psov. „Podujatie je určené širokej verejnosti, aby sa oboznámila s problematikou zrakovo postihnutých, „vyjadril sa vedúci Krajského strediska ÚNSS v Prešove Jozef Hlubovič ( na obr. ). Prešovskí činitelia ÚNSS sa k tomuto podujatiu odhodlali v duchu známeho porekadla, že __keď nejde hora k Mohamedovi, musí k nej ísť Mohamed__. Vychádzajú z nedávnej skúsenosti pri Dňoch otvorených dverí na tomto stredisku, kedy si ľudia k ním nenašli cestu v takom rozsahu, ako predpokladajú, že to bude na námestí. Ľuďom počas tohto podujatia pred DJZ chcú poskytnúť všeobecnú predstavu o činnosti Krajského strediska ÚNSS a keď niekoho zaujme niečo konkrétnejšieho, potom mu budú o tom prezentované hlbšie znalosti. „Hľadáme predovšetkým dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí by mohli pomôcť pri takých činnostiach ako sprevádzanie a predčítavanie pre našich zrakovo postihnutých klientov. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/09/% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Vážení poslucháči, zaiste poznáte príslovie __Keď nejde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed k hore__. Používa sa na vystihnutie situácie, keď človek spoločensky alebo inak vyššie postavený musí prísť v ústrety človekovi nižšie postavenému, menej významnému, prípadne keď sa významná osobnosť musí podriadiť nejakej nevyhnutnej formalite a pod. Často sa však používa aj žartom, keď niekto príde za druhou osobou napr. na návštevu, lebo darmo čakal na jej príchod. Teda asi vo význame, keď nezačne jeden, musí začať druhý. Keďže sa však spomenuté príslovie nezriedka používa aj naopak, akoby sa bola hora mala pohnúť v ústrety prorokovi, dozviete sa ďalej, za akých okolností ono vzniklo. %%tip-Zdroj http://www.slovakradio.sk/inetportal/devin/index.php?mainpage=showSprava&id=15502&lang=1 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="Mohamed"] [[]* [[lemma="hora"]__ \\
   
%%
  
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]