[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Aký otec, taký syn.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wie der Vater, so der Sohn] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Kakršen oče, takšen sin. | Kakršen oče, takšen sin] 
* Česky: [Jaký otec, takový syn. | Jaký otec, takový syn] 
* Maďarsky: [Amilyen az apa, olyan a fia / az alma nem esik messze a fájától.| Amilyen az apa, olyan a fia / az alma nem esik messze a fájától] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Aký otec, taký je jeho syn / jablko nepadne ďaleko od vlastného stromu"\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [aký|Search:skkomaký] Lemma: [aký|Search:sklemaký]

* [otec|Search:skkomotec] Lemma: [otec|Search:sklemotec]

* [taký|Search:skkomtaký] Lemma: [taký|Search:sklemtaký]

* [syn|Search:skkomsyn] Lemma: [syn|Search:sklemsyn]
%%

     
!!!Význam(y)
   Príslovie vyjadruje poznatok, že [mužskí potomkovia sa často vyvíjajú a správajú podobne|Search:skbegmužskí00potomkovia00sa00často00vyvíjajú0000a00správajú00podobne] ako ich otcovia, a to ako v pozitívnom, tak aj v negatívnom zmysle. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizovaným komponentom dcéra. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Aký otec, taká dcéra. %%tip-Komentár "Wie der Vater, so die Tochter." \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [dcéra|Search:skvkodcéra] Lemma: [dcéra|Search:skvledcéra]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa často uvádza s introduktormi: Hovorí sa, ... Vraví sa, ..., Ako hovorí príslovie ... [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Má i španielske občianstvo, kde jej kráľ Juan Carlos udelil titul Doňa Maja. BRATISLAVA (SME - ata) - Kniha esejí Huntera S. Fulghuma, syna populárneho amerického spisovateľa Roberta Fulghuma, vyšla nedávno v českom vydavateľstve Argo a dostáva sa aj do slovenských kníhkupectiev. Syn slávneho Roberta Fulghuma, ktorý si získal nesmiernu popularitu ako láskavý, vnímavý pozorovateľ drobností každodenného života, netají, že na vydanie vlastnej knihy ho inšpiroval práve otec. Veľavravný názov knihy __Aký otec, taký syn__ napovedá, že Hunter S. Fulghum sa k svojmu otcovi hrdo hlási. Eseje oboch autorov sú na podobnú tému, aj tie Hunterove sú prevažne z rodinného prostredia (hlavnými postavami knižky sú Hunterova manželka a dve deti). Fulghum junior si všíma detstvo svojich potomkov, konfrontuje ho so svojimi spomienkami, prehodnocuje, čo je to byť otcom. Podobne ako Roberta, i "lovca" Huntera fascinujú drobné, no dôležité detaily života, na ktorých možno vystavať pôsobivý príbeh. %%tip-Zdroj SME97/02 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Ešte s dvoma kamarátmi sme strašne fandili Nórom a pokrikovali a pískali na Rusov. Ale to vtedy každý, nie? Mnohí, ale my sme v tom boli obzvlášť aktívni. Potom sa hrala ruská hymna a na štadióne sa pískalo. Nás troch zbalili policajti a až do noci nás vypočúvali v „antone“. Nútili nás, aby sme sa priznali, že sme pískali pri ruskej hymne. Priznali ste sa? My sme nepískali. Pískal štadión. Keď policajt zistil, že môj otec je herec, povedal: __„Aký otec, taký syn!“__ Keď som sa ohradil, dal mi strašnú facku. Čo bolo potom? Policajti to oznámili do školy. Riaditeľ si nás zavolal, a keď si to celé vypočul, povedal: „Ako by to vyzeralo, keby si študent, ktorý si raz za život zaplatí lístok na majstrovská Európy, nemohol zapískať.“ A po dvoch mesiacoch už nebol na škole. A doma? Otec sa o tom dozvedel až neskôr, bál som sa mu to povedať. %%tip-Zdroj Domino Fórum 2001-03 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladuNajala si dvoch nových šéfkuchárov, jeden sa špecializoval na tradičnú francúzsku kuchyňu a druhý na exotické jedlá z Číny a Indie. V ten večer, keď sa konala party, Poppy skontrolovala príborníky plné strieborného riadu a spomenula si na seba, keď ako dieťa na Ruskom kopci prechádzala prstom po čokoládovej pene a odhrýzala si zo stehna moriaka, kým ocko hral poker a revuálne tanečnice tancovali. Teraz dáva party ona. Napokon mali pravdu, __aký otec, taká dcéra...__ Dievčatá stáli v rade v salóne a čakali na jej inšpekciu a ona kráčala popri nich, tu odstránila priveľmi nápadné náušnice, tam napravila mašľu a nakoniec ustúpila a spokojne sa na ne dívala. Krajčíri vykonali dobrú prácu a každé dievča vyzeralo podľa svojej osobnosti — parádne bolo oblečené parádne, zdržanlivé zdržanlivo a výstredné zasa ináč — ale všetky vyzerali, hovorili a správali sa ako dámy. Som na vás hrdá, povedala im prosto. Buďte na seba hrdé aj vy a nebudete ľutovať... %%tip-Zdroj uviesť prameňAdler, Elizabeth: Stránky z denníka. Bratislava: Remedium 1997. /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Knihu som si skryla. Kde si dostala noviny? spýtal sa otec ešte prísnejšie. V obchode vo Svätom Kríži. Do novín zabalili salámu , ktorú si ty kúpil, otec. Ja som si ich vzala, priznala sa Mirjana. Pozrime, pozrime! A toto je čo?! Krstný sa rozrehotal. Prečítaj si! Slečna skladá básne! Janko, tvoja dcéra je básnik. Pozri na toto: "Úbohá Lucia". Úbohá! Skazená Lucia, skazená! skríkla matka. __Aký otec, taká dcéra!__ Zakazujem ti takto hovoriť pred dieťaťom! zrúkol správca. Viac videla od teba, než počula od mňa! Preto aj behala za chlapom, za mojím nepriateľom, zasyčala krstná. Valéria, nezabúdaj, že to je dieťa a ty si mojím hosťom, roztraseným hlasom prehovoril otec. Valéria je mojím hosťom, skríkla matka, a nie tvojím. V tom prípade tu nemám čo robiť, povedal otec, skrútol sa a vyšiel. %%tip-Zdroj Zagorka, Marija Jurić: Kameň na ceste. Bratislava: JUGA 2001. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
“Ja by som tým chlapcom dala ešte šancu - podmienku. Zrejme v tom čo sa stalo majú prsty všetci traja. A nie nadarmo sa hovorí mladosť pochabosť. Verím, že z toho vyrastú. “Pavol KOVALÍK z Košíc: “V mene Alaha ten polročný trest dostali natvrdo. V mene Boha sme nútení odpúšťať, ale v konkrétnom prípade išlo o zjavný úmysel uskutočniť islamskú pivničnú revolúciu dvaja proti jednému. Podľa zranení, ktoré svojmu rovesníkovi spôsobili, to mysleli vážne. Mária PAVLÍKOVÁ z Jánoviec: “Hovorí sa, že __aký otec, taký syn__. Aj v prípade, o ktorom ste písali sa potvrdilo, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Voči tým mladým mužom treba zakročiť tvrdo, ešte kým je čas na to, aby sa v nich prebudila ľudskosť. V ich prípade postačia podmienečné tresty, no obidvaja by mali vážne porozmýšľať o tom, čo urobili.“ Anna Kováčová z Košíc: Tento súťažný príbeh je novodobou hrou mladistvých ako ukázať svoju silu a nie rozum. Mám jedinú otázku: kam to spejeme? %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2000/11 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
A zasa neporiadok svojím príkladom a vplyvom navodzuje človekovi myšlienku prispieť nejako do toho neporiadku... A tak je to aj so vzťahmi rodičov a vychovávateľov, s ich spôsobmi, so zachovávaním pravidiel spoločenského správania, s používaním výrazov, i s celým ich charakterom, ako reagujú v jednotlivých situáciách. Deti a chovanci ich stále sledujú a potom napodobňujú. Skúsenosť už dávno odpozorovala tento úzky vzťah medzi vychovanosťou detí a ich rodičov. Vyjadrila ho formou ľudového príslovia: __“aký otec, taký syn“__ a “aká matka, taká Katka“. Aj príslovie “jablko nepadne ďaleko od stromu“, chce povedať to isté. Výchova je proces, ktorý prebieha spolu so životom. Rodičovstvo, výchova... nemá dovolenku ani len voľnú sobotu. V tomto umení prepadá každý, kto sa chce zdať byť dobrým, šľachetným... ale nesnažil sa byť takým. V tomto jednom odbore nemožno hrať divadlo a ulievať sa. %%tip-Zdroj uviesť prameňJob, Pavol: Čerpajme z múdrosti dona Bosca. Bratislava: Otto Németh 1998. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Už nebudem mať sestričku, “ povedal raz chlapček na pieskovisku. “Oco kopal mamu ako futbalovú loptu, a už nebudem mať sestričku. “ Znelo to z tých detských úst hrozne. Maminka je v nemocnici a ocino sedí s hlavou v dlaniach a rozmýšľa. Možno mu to konečne dôjde. A možno nie. Čo sa to z teba stalo ? Ako to, že si zabudol ako si sa cítil vtedy dávno schovaný pod posteľou? Ako to že nevidíš strach a smútok v očiach svojho syna? Je to akýsi zvláštny kolobeh. __Aký otec, taký syn__, hovorí jedno príslovie. Tak aký otec bude z tvojho syna? Včera ste mali možnosť vidieť dosť veľa mačiek, zabudla som vám však predstaviť za to zodpovednú osobu. Je ňou Mačacia kráľovná. Nadšenie v jej očiach, keď drží mačku, myslím že hovorí za všetko... My katolíci sme tiež ľudia. Vyrastáme presne ako ostatní ľudia, chodievame do školy, hrávame sa v piesku, máme obľúbené plyšové zvieratká, ja som mal medvedíka, bijeme sa so susedovými deťmi... %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=258809519&corpname=prim-4.0-public-all /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="aký"] [[]* [[word="otec"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]