Aký pán, taký krám.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie kriticky poukazuje na skúsenosť, že negatívne vlastnosti skupiny ľudí alebo zlé fungovanie nejakej inštitúcie je dôsledkom konania osôb, ktoré sú nadriadenej pozícii. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Aký pán, taký krám, takého aj koňa má. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Putin a Baľšoj teatr: Aký pán, taký krám. V predposledný augustový deň ruský prezident Putin rozpustil vedenie moskovského Veľkého divadla a podriadil ho ministerstvu kultúry. Správa o tejto udalosti sa stratila v tieni tragédie na ostankinskej televíznej veži, ktorú dva dni predtým zachvátil požiar. Tieto dve, zdanlivo nesúmerateľné skutočnosti z konca augusta, ktorý bol pre krajinu vskutku čiernym mesiacom, však majú spoločného menovateľa. Vraví sa, že niet učňa nad majstra. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3991; Kaleidoskop RFE

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Či je to v divadle alebo v jadrovej ponorke, je ale celkom jedno. Výsledok je totiž napokon ten istý : sloboda a vlastný rozum tam majú rovnako malú cenu ako ľudský život samotný. Lenže, poviete si, ak sa dramaturg Pavel Dostál mohol stať solídnym ministrom kultúry v Prahe, prečo by sa nemohol minister kultúry Michail Švydkoj stať solídnym dramaturgom Baľšovo teatra v Moskve? Nuž - áno. Najmä ak českým prezidentom je bývalý dramatik a ruským bývalý agent KGB. Aký pán, taký krám. Článok je prevzatý z relácie Kaleidoskop - magazínu slovenského vysielania Slobodnej Európy, ktorý sa vysiela každú sobotu medzi 20. 10 - 20. 40 a opakuje sa medzi 22. 10 - 22. 40 hod. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3991; Kaleidoskop RFE


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Nestalo sa ani jedno ani druhé. A pán generálny prokurátor na moju sťažnosť neodpovedal ani doteraz. Pýtam sa : Kto porušuje Vl. vyhl. č. 150 / 58 Ú. v. a čl. 27 Ústavy SR o petičnom práve ? Keďže som nedostával žiadnu odpoveď, napísal som 15. 11. 1995 pánu Vaľovi otvorený list. V ňom som uviedol, že pochádzam z dediny a tam platilo jedno staré, ale pravdivé porekadlo: "Aký pán, taký krám, aj takého koňa má." Okrem iného som ešte napísal, že by sa mali hanbiť niektorí pracovníci prokuratúry, ktorí sa pod vedením generálneho prokurátora dopúšťajú mafiánskeho a podvodníckeho konania. Pán M. Vaľo ani na tento list neodpovedal. Zrazu som sa v novinách dočítal, že pán generálny prokurátor považuje za svoju povinnosť brániť prokuratúru pred neodôvodneným osočovaním. Rád by som vedel, ako je to s tým bránením, keď na moje označenie niektorých prokurátorov za mafiánov a podvodníkov nereagoval a nič na ich ochranu neurobil. SME96/03


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Ešte o tom nevie... Rovnako ako nevie o tom, že nepozná zákony Aby som bol presnejší, minimálne ten jeden, o ktorý ide. A nemá ani kúsok empatie aspoň voči tým mojím kamarátom. Podobnú vec sme s manželkou riešili na rovnakom súde pred dvoma rokmi my... Rozsudok sudcu chcela matrikárka poslať na prokuratúru... Bol protizákonný... Dnes je ten pán predsedom súdu. A jeho podriadená urobila v rovnakej veci podobnú chybu... Aký pán, taký krám... Ľudia dobrí, ak niekedy budete mať niečo do činenia so súdmi, nedajte sa... Pred takmer 3000 rokmi volal kráľ Dávid: „Bože, zachráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=253693116&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Potom budete platiť za každého 56 Sk mesačne. Pri 49 zamestnancov sa bude platiť 11 Sk za každého mesačne, pri 50 to bude 48 Sk. Predstavte si, že máte 50 ľudí pri linke. Zjavne sa tam nudia a majú čas pozerať doobedňajšie vysielanie STV1, tak prečo by ste za nich nemali platiť každý rok 29 - tisíc korún? Máte v tom hokej? Zdá sa vám to byť blbosť na entú? Nuž to je tak, keď minister kultúry mudruje do ekonomiky. Na druhej strane, aký pán taký krám. Keď premiér mudruje do daní, prečo by minister kultúry nemal mudrovať aspoň do poplatkov. Už len chýba, aby pani Zuzana Fialová začala operovať a Adela spievať. Som presvedčený, že by sa im darilo lepšie. Richard Sulík, spoluautor daňovej reformy V skratke Nenechajme našu mládež počítačom, podeľme sa s nimi o city. Dajme si malý záväzok, že svoje deti aspoň raz vyvedieme na Kriváň a odtiaľ, aby videli Slovensko ako raj na zemi. Zdražovaniu potravín sa nevyhneme. Hospodárske noviny 07/11

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="pán"] []* [lemma="krám"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«