[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Aki á-t mond, mondjon bé-t is. 

----
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz a következő témakörben találhatók gyakorlatok [Handeln (Cselekvés) | Handeln Übungen_hu].
%%
%%
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Wer A sagt muss auch B sagen. | Wer A sagt muss auch B sagen]
* Szlovén: [Če si rekel a, reci tudi b. | Če si rekel a, reci tudi b.]
* Szlovák: [Kto povie A, musí povedať aj B. | Kto povie A, musí povedať aj B]
* Cseh: [Když se řekne A, musí se říct také B. | Když se řekne A, musí se říct také B.]


%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek
     
* [aki|Search:hukomaki] Lemma: [aki|Search:hulemaki]

* [á-t|Search:hukomá-t] Lemma: [á|Search:hulemá]

* [mond|Search:hukommond] Lemma: [mond|Search:hulemmond]

* [mondjon|Search:hukommondjon] Lemma: [mond|Search:hulemmond]

* [bé-t|Search:hukombé-t] Lemma: [bé|Search:hulembé]

* [is|Search:hukomis] Lemma: [is|Search:hulemis]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy amibe egyszer belekezdtünk, vigyük is végig, illetve, hogy a korábbi tetteink következményeit akkor is vállalnunk kell, ha ez esetleg kényelmetlenségekkel jár is.  [Példa 1 | 1 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. [Példa 5 | 5 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Ha á-t mond valaki, mondjon bé-t is. [Példa 5 | 5 ] %%tip-Kommentár Az alapforma szintaktikai variánsa: vonatkozó helyett feltételes mellékmondattal.\\ /% 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  
%%
  
%%collapsebox-closed
!! Variánskomponensek
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
/%
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    

!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Aki á-t mond, mondjon bé-t is#Sprichwort]): \\
%%quote
 Megveregette Melinda csupasz hátát. - Várj, felveszem a köntösöm. Majd csak kitalálunk valamit. Nem vagyok szélhámos, ha ittam is. __Aki át mond, mondjon bét is__. Melinda félálomban haladt a zegzugos utcákon. Rókáné a Kultúrház kapujában várta. Elébe futott. - Úristen, milyen nyúzott a képed... %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A labda; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1971 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki á-t mond, mondjon bé-t is#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Valószinű, hogy ennek a vizsgálatnak a során ezt a kérdést is megnézték, onnan kellene információt meríteni, én erről nem rendelkezem információval. Riporter: - Mire utalhatott akkor viszont Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Surányi György, a jegybank elnöke? Nikolits István: - Nem tudom, ezt tőlük kell majd megkérdezni, és remélem, hogy erre konkrét, korrekt választ is fognak adni. Kell is, mert elindult egyfajta találgatás, amit én nagyon szerencsétlennek tartok ebben a témában, hiszen itt áttételesen a Nemzeti Bankról is szól a történet, és szerencsétlennek tartom azt, ha homályos kijelentésekkel az ország első számú pénzintézetét és ezen keresztül a forint stabilitását is veszélybe sodorják. Nem jó dolog ez, __ha " Á " - t mond valaki, mondjon " B " - t is__. Ha valaki azt mondja, hogy itt a titkosszolgálatok is érintettek lehettek, mondja meg, hogy mikor, milyen titkosszolgálatok, milyen érintettséggel - ha ez esetleg még nem áll rendelkezésre, mert egy későbbi vizsgálatnak kell majd kiderítenie, hogy kik voltak ezek, akik kapcsolatba kerültek a bankkal, akkor várja meg a vizsgálat lezárultát, és akkor jelentse be. 1999._09._16. 19: 43: 00 Nyulász Gergely Interjú Nikolits Istvánnal a CW Bank ügyéről I. A Horn-kormány volt titkosszolgálatokat felügyelő minisztere szerint nem csak a forintnak, nem csak a Nemzeti Banknak, hanem a titkosszolgálatoknak is árt a CW AG bank körüli találgatózás. Nikolits István szerint képtelenség, hogy bankokat használjanak fel arra, hogy titkosszolgálati tevékenységet fedezzenek vagy támogassanak.%%tip-Forrás Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Interjú Nikolits Istvánnal a CW Bank ügyéről II.; Szerző: Nyulász Gergely; Dátum: 1999/09/16 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki á-t mond, mondjon bé-t is#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Elnézést kell kérnem a Közgyűléstől és mindazoktól a felszólalóktól, akiket közvetlenül érint, hogy egy trivialitással kell kezdenem. Egy költségvetés - sajnos - kényszerű alapösszefüggéseknek van alávetve, ezeket senki nem kerülheti meg, legfeljebb valamilyen okból figyelmen kívül hagyhatja azokat. Egy költségvetés arról szól, hogy addig lehet nyújtózkodni, amíg a takarónk ér, a bevételek és a kiadások között egyensúlyt kell teremtenünk, vagyis __aki a-t mond, az mondjon b-t is__: ha valami többletet kíván ahhoz képest, ami a tervezetbe beállítható, akkor természetesen feltételezem, hogy lelkesen nyomta a gombot akkor, amikor a bevételi források növeléséről volt szó. %%tip-Forrás Régió: magyarországi; Stílusréteg: hivatalos; Forrás: Fővárosi Közgyűlés /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki á-t mond, mondjon bé-t is#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Az etnikai arányok megbomlására tett utalás is egyenes beszédként könyvelhető el, bár azzal a státustörvény kiváltotta romániai hisztériát nemhogy csillapította volna, sőt újabb rohamokra adott indítékot. Pedig Románia köznépét és - véleményét csak a médiás faggatások alkalmával foglalkoztatja a törvény, melyről meglepően keveset tudnak még az érintettek is, azaz véreink, akik - hiába foglalkozott a kedvezménytörvénnyel a magyar média, a Duna tv - jóformán semmit sem értettek meg belőle, talán éppen a romániai ellenkampány okán is. De mi most nem a törvény fontosságát hangsúlyoznánk, hanem a vonatkozó kormányfői kijelentés felemásságát. Hiszen ha státus-ügyben annyira kategorikus tudott lenni Adrian Nastase, joggal elvárhatjuk tőle, hogy az ország egyéb gondjaiban is legalább annyira a sarkára álljon. Mert __aki A-t mond, mondjon B-t is__! Különben nincs hitele szavának. Józan ésszel érthetőnek találjuk a többségi aggodalmakat, ám ugyanakkor legalább annyira aggasztó, ha nem aggasztóbb az ország gazdasági vergődése, melynek kapcsán ildomos lenne végre tiszta vizet önteni a pohárba, vállalni a háládatlan feladatot s lenyeletni az érintettekkel a legkeserűbb pirulát is. Helyben topog a magánosítás, akárcsak az állami tőkéjű kolosszusok átszervezése. Sztrájkolnak a nagyvállalatok alkalmazottjai, kiknek segélyt ígér s olykor ad is a kormányzat ahelyett, hogy az adófizetői pénzeket például a határontúli románok megsegítésére fordítaná. %%tip-Forrás Romániai Magyar Szó; Cím: Mondjon B-t is !; Szerző: FERENCZ L. IMRE; Dátum: 2001/28/06 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Aki á-t mond, mondjon bé-t is#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
[Móricz Zsigmond] ismeri a falut és a tanyai világot. Nála talán senki jobban… Éppen ezért várná tőle az ember, __hogyha már á-t mond, mondjon bé-t is__. S hogy miért nem mondja ki azt a bé-t már egyszer, az ördög tudja. %%tip-Forrás NYUGAT 1935. 12. SZÁM, ÁRKÁDIA /% 
/%
 \\
   
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%

    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]