[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Aki kardot fog, kard által vész el. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben 

* Német: [Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen | Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Aki a kardot veszi, általa fog meghalni." \\/% [Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. | Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Aki veszélybe keveri magát, elpusztul benne." \\ 
* Szlovén: [- |- ] 
* Szlovák: [Kto mečom bojuje, mečom zahynie. | Kto mečom bojuje, mečom zahynie] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Aki a kardot veszi, általa fog meghalni." \\/% [Kto s čím bojuje, s tým aj zahynie. | Kto s čím bojuje, s tým aj zahynie] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ki mivel harcol, attól vész el."\\ /% 
* Cseh: [Kdo s čím zachází, s tím také schází. | Kdo s čím zachází, s tím také schází] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Aki a kardot veszi, általa fog meghalni." \\/%%%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [aki|Search:hukomaki] Lemma: [aki|Search:hulemaki]

* [kardot|Search:hukomkardot] Lemma: [kard|Search:hulemkard]

* [fog|Search:hukomfog] Lemma: [fog|Search:hulemfog]

* [kard|Search:hukomkard] Lemma: [kard|Search:hulemkard]

* [által|Search:hukomáltal] Lemma: [által|Search:hulemáltal]

* [vész (el)|Search:hukomvész (el)] Lemma: [elveszik|Search:hulemelveszik]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy ha valaki erőszakos vagy becstelen eszközökhöz nyúl, könnyen válhat ugyanezek áldozatává. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás néha fordított tagmondatsorrenddel is előfordul. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Aki kardot ragad, kard által vész el . [Példa 8 | 8 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Aki kardot ránt, kard által vész el. [Példa 9 | 9 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Aki karddal él, kard által vész el. [Példa 10 | 10 ] 
%% \\
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Aki kardot fog, kard által vész el#Sprichwort]): \\
%%quote
A hasonló logikára nézve tele vagyunk bölcsességekkel: aki másnak vermet ás, maga esik bele; __aki kardot fog, kard által vész el__. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 2000/03/4., 7 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki kardot fog, kard által vész el#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
És azt is hozzá kell még tennem: aki katonának megy, az aláír egy papírt, hogy vállalja a halált. Talán csak annyit tudnék még mondani: __Aki kardot ragad, kard által vész el__. Aki törvényesíti az ölést, az törvényesítette az ölést, és számolhat azzal, hogy mindenki úgy fogja gondolni: az ölés törvényes, tehát jogos. Inkább mindenkinek az kellene tanulni: az emberi élet a legnagyobb érték, és elvétele bűn. És ezt egyszer ( minél előbb ) el kell kezdeni tanítani, mert ez ( és csak ez ) a végső megoldás. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: ouzo; Dátum: 1999/11/15 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki kardot fog, kard által vész el#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Sok nézővel ellentétben, nem szoktam gyönyörködni a pusztulás képeiben, a hollandiai tűzijátékgyár-robbanásban is csak arra figyeltem fel, hogy ez egy kínai gyár ( Kínában találták fel a puskaport, tűzijáték céljából ). Így hatnak egymásra a civilizációk: felrobbantják egymást, és így hat a globalizáció. Viszonzásképpen majd valahol Kínában nyilván felrobban egy holland lőszerraktár is. De hát Los Alamos is porig égett, az atombomba születésének helye, jelképes tűz volt ez, Isten jele, mert az emberiség ellenségeinek kísérleti telepe égett le. Isten ítélni fog a pénzért szegődött népbutítók fölött is, amiként az atom - és hidrogénbomba részben magyar származású feltalálói is remélhetően a pokolban végzik dicső pályafutásukat, mert __aki kardot fog, kard által vész el__. %%tip-Forrás Magyar Fórum; Cím: Szentmihályi Szabó Péter jegyzete - Két túsz , két tűz között; Dátum: 2000/25/05 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki kardot fog, kard által vész el#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Elmentem a tiszteletes úrhoz. Épp rántottát evett a konyhában. Az ágyon ült, a szalmazsák besüppedt alatta, térdén a lábas. Amolyan parasztpap volt, negyven hold gazdája, aki mindennap megette a tíz tojásból a rántottát. Megragadt emlékezetemben, hogy prédikációiban - akármi volt is a textus - rendszerint fölemlegette, miszerint Péter levágta volt egy zsidónak a fülét, __aki pedig kardot ránt, kard által vész el__. Mondom, mi kellene. - Minek az neked? - Olvasni. - Gondoltam, hogy nem szalonnát sütni. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Omló egek alatt; Szerző: Sütő András; Dátum: ---1990 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Aki kardot fog, kard által vész el#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Ha bizonyíthatóan hibás lett volna, akkor tutti, hogy elmarasztalják! Mellesleg olyan elönye volt S.-nek, hogy ha félkézzel autozik is nyert volna. De nem. Az agresszív német vére nem hagyta, hogy Mclaren autó elötte fusson be, még körhátrányból sem. Asszem erre mondják, hogy __kard átal vész, mind, ki kardot ragad__... %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Flame; Dátum: 1999/02/22 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Aki kardot fog, kard által vész el#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Az ember talál ki olyan fegyvereket, amelyek későbbi hatásától emberek pusztulnak el. __Kard által vész el, ki kardot ragad__ - szólt a jézusi tanítás, amelyet csak akkor veszünk észre, ha valóban meg is történik. Vagy még azután is elfordítjuk a fejünket. Az egyik oldalon az áll, hogy a Balkánon szolgáló katonák közül sokan haltak meg rákban, fehérvérűségben, a másik oldalon viszont a NATO-tagállamok - köztük hazánk - hivatalos véleménye, miszerint ennek semmi köze az uránlövedékekhez. Én nem vagyok orvosi szakértő e témában, csak annyit jegyzek meg halkan: érdekes, hogy a nyilvánvalóan szigorú egészségügyi teszteken átesett, erős, ép harcosok közül feltűnően sok katona hunyt el a közelmúltban. S mind olyan betegségben, amelynek elvileg lehet köze a nagyobb sugárdózishoz. %%tip-Forrás Dunántúli Napló; Cím: Nyaka Szabolcs kommentárja; Dátum: 2001/01/9 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Aki kardot fog, kard által vész el#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
(Magyar Hírlap 2000/03/4., 7)
Tony Blair vagy Bill Clinton győzelmeit nagyrészt pompás szónoklatainak, vagyis szóhasználatának köszönheti, így igazán nem kifogásolhatja egyikőjük sem, ha bármely elhamarkodott, végig nem gondolt megjegyzését aztán ellene fordítják. __Ki karddal él, kard által vész el__, tartja a mondás, s a politikus kétélűvel vagdalkozik.
 %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1999/08/23., 7 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Aki kardot fog, kard által vész el#Formvarianten]): \\
%%quote
Magyarország a látens bűnök hazája lett, ahol sokkal-sokkal több bűn van, mint látszik, csak éppen nincs mindenütt tettrekész, felkészült hadnagy. Sajnos. Nálam jobban senki nem gyűlöli az erőszakot, de itt az idő kimondani: „__Kard által vesz(het) el, ki kardot ránt__!" %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1999/06/21., 6 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]