[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Aki nem dolgozik, ne is egyék. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. | Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen]
* Szlovén: [Kdor ne dela, naj ne je. | Kdor ne dela, naj ne je] 
* Szlovák: [Kto nepracuje, nech neje. | Kto nepracuje, nech neje]
* Cseh: [Kdo nepracuje, ať nejí. | Kdo nepracuje, ať nejí]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [aki|Search:hukomaki] Lemma: [aki|Search:hulemaki]

* [nem|Search:hukomnem] Lemma: [nem|Search:hulemnem]

* [dolgozik|Search:hukomdolgozik] Lemma: [dolgozik|Search:hulemdolgozik]

* [ne|Search:hukomne] Lemma: [ne|Search:hulemne]

* [is|Search:hukomis] Lemma: [is|Search:hulemis]

* [egyék|Search:hukomegyék] Lemma: [eszik|Search:hulemeszik]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy a dologtalan, lusta ember ne kapjon segélypénzeket, hiszen az ételt sem érdemli meg. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Sprichwort]): \\
%%quote
 Láthattuk az előbbiekben, hogy nem a lustaság, a munkanélküliség volt az ember osztályrésze a Paradicsomban, hanem a munka. A munkában mint olyanban nem láthatjuk tehát a büntetést. Nagyobb büntetés az embernek, ha nem képes dolgozni, mint a munkában való fáradozás. Szent Pál írja a korintusiaknak, akik a közeli világvégét várták és nem akartak dolgozni, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ezt aztán Sztálin, aki maga is teológiát tanult öt évig, kiforgatta, és azt mondta, hogy __aki nem dolgozik, ne is egyék__. A kettő között különbség van, mert van aki akarna dolgozni, de nem tud. A munka hozzátartozik az ember önkiteljesedéséhez. Tehát nem ebben látjuk a büntetést, hanem inkább a frusztrációban, amelyet a munka eredménytelensége okoz. Ez a frusztráció nemcsak a fizikai munkára áll, hanem a szellemire is. %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: tudományos; Cím: Szolidaritásunk az elidegenedésben; Szerző: Molnár Lajos; Dátum: 2000/01/00 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
A legkisebb ellenállás felé Társadalompolitikai dekóder használatát ajánlom Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló törvényjavaslat olvasásához, pedig tulajdonképpen igen egyszeru szövegrol volna szó. Az üzenet tömör és világos: aki dolgozik, az boldogul, __aki nem dolgozik, az ne is egyék__. A valóság alapvetoen különbözik az elokészítok által konstruált képtol. A munkanélküliség legfobb oka ugyanis a foglalkoztatási struktúra átalakulásában keresendo, nem pedig az emberi lustaságban. A munkanélküliség, a segélyfüggo lét egyáltalán nem kívánatos állapot, többnyire súlyos pszichikai problémákkal, szegénységgel párosul, ráadásul stigmatizál. Aki látott már életében szegény embert közelrol, elhiszi ezt. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: F.B. I. doktor; Dátum: 1999/10/29 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A sikeres tőzsdei spekulációra való képesség, amely mögött sokszor effektív munka nem áll? A vagyoni különbségekre visszavezethető jövedelemkülönbségek piaci teljesítménynek tekinthetőek -e? Igazságosak -e a gazdasági járadékok? A neoklasszikus funkcionális jövedelemelosztás elmélete azt hirdeti, hogy a létrehozott piaci értékből azoknak kell részesülniük hozzájárulásuk arányában, akik részt vettek a jószág létrehozásában. Mi ez, ha nem " __aki nem dolgozik, ne is egyék__ " elve, modern közgazdasági köntösbe bújtatva? De melyik társadalomban működnek a tökéletes verseny elvei? Ha mindenütt tökéletesen versenyző piacokat találnánk nem lennének gazdasági járadékok. Ha pedig nincsenek járadékok az előbbi problémák sem léteznének: hiszen ekkor nem lehetne " sikeres " ( az átlagosnál kiugróbb ) tőzsdei spekulációkat folytatni, a vagyontárgyak működtetéséből származó jövedelmek leszorulnának az alternatív költségek szintjére, azaz a bérbeadás költségein felül nem képződne nyereség. Ekkor és csak ekkor megvalósulna valamiféle igazságosság: nem a fennálló piaci elégtelenségek juttatnák jövedelemhez a társadalom tagjait. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: A költségvetési modellvizsgálatok: - deficitfinanszírozás, államadósság és a gazdasági növekedés kapcsolata; Szerző: Hinek Mátyás; Dátum: 1997/05 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Kiküldtem három embert olyan figyelőállásba, ahonnan biztosan uralják a folyó mindkét pontját, így délben visszatérhetett előrevetett pozíciójából Marcos csapata és azok a gerillák is, akik eddig a lesállás környékén helyezkedtek el. 18.30-kor, mikor szinte minden számba jöhető emberünk összegyűlt, eligazítást tartottam. Elemeztem hosszú portyánk eredményeit, majd kifejtettem a véleményemet Marcos súlyos eltévelyedéseiről, bejelentettem a leváltását, Miguelt neveztem ki az elővéd parancsnokává. Ezután Paco és három társának ügyét vettem elő, akik tegnap fellázadtak a " gondolában " végzendő munka ellen. __Aki nem dolgozik, az ne is egyék!__ - elvontam tőlük a cigaretta-fejadagot, visszavettem a közös alapból kiutalt használati tárgyakat, és olyanoknak adtam, akiknek legalább olyan szükségük volt ezekre, és magatartásukkal inkább kiérdemelték. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A napló; Szerző: Moldova György; Dátum: 1983 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Az egyikük húsz vázát fest ki, a másikuk negyvenet, a harmadik hölgy pedig egyet sem, mert úgy dönt, hogy inkább egész nap tévét néz egy bisztróban. A történetet negyven személlyel olvastatták el a kutatók. A kérdés, amelyre választ vártak, egyszerű volt: hogyan kellene elosztani a 300 font munkabért a három barátnő között? Azt gondolnánk, a feladat nem nehezebb, mint egy általános iskolai szöveges számtanpélda: a munka egyharmadát elvégző nő a bér egyharmadát kapja ( 100 fontot ), a munka kétharmadát elvégző a bér kétharmadát ( 200 fontot ), aki pedig egyáltalán nem dolgozott, az nem kap semmit. Ez lenne az __aki nem dolgozik, ne is egyék__ elv tiszta megvalósulása. Csakhogy az élet nem ilyen egyszerű, még az efféle vázlatosan megfogalmazott helyzetekben sem. A kísérletben részt vevők felének ugyanis a kutatók előzőleg azt a kérdést is föltették, hogy mit javasolnak a gyilkosságért börtönben ülő rabok kisebb rendbontásainak büntetésére: az ételt vonják -e meg tőlük vagy a fekhelyet, esetleg bizonyos ruhákat, netán a börtön egészségügyi ellátását? A válaszra a kutatók nem voltak kíváncsiak, a kérdésfeltevéssel csak tudatosítani akarták a résztvevőkben, hogy bizonyos javak még azoknak is járnak, akik kárt okoztak, vagyis negatív teljesítményűek. És ez hatott! %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Szerző: Mannhardt András; Dátum: 1998 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Állandó sürgetettségben él, egyszerre 8-10 dolgot akar csinálni. Persze sehol nem tud jól megfelelni, emiatt folyton elégedetlen a saját eredményeivel. Jellemző rá, hogy másokkal ellenséges, önmagával szemben pedig nagyon türelmetlen. Az, hogy az emberek sokat dolgoznak, nem új keletű. Ehhez alapul szolgált a kálvinista teológia mára elhíresült tétele, miszerint, aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez azt sugallja, hogy isten adta tehetségét mindenkinek kötelessége kihasználni. Az évszázadok során az egyik legfőbb emberi tevékenység a munka lett, ám újabban károsító tényezőként is szóba került. Feltűnt ugyanis az orvosoknak, hogy vannak olyan személyiségjegyek, amelyek viselői nagyon sokat dolgoznak, ám munkájukban is rendellenesen viselkednek és ezek az emberek rendszerint szív - és érrendszeri betegségekben halnak meg. Szenvedélybetegségként és mániaként is szokás emlegetni ezt a kóros állapotot, de nem a terminológia a fontos, véli a szakember. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Házasságok mennek tönkre , de a gyerekek is kénytelenek nélkülözni az életükből kivonult apát; Szerző: GYERKÓ KATALIN; Dátum: 2000/12/09 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
De ha még meg is történne, ha valaki elfogadja az így kapott párt, ha neki nem felelne egyébként meg, hát úgy kell neki. Emberek, ésszel! A bölcsesség, és a józanság nagy áldás ám: ) De mondom nem hiszem, hogy ez megtörtént. Lisa húgának a férjét ( ha tényleg olyan ), akkor maga a Biblia itéli el, és ha ez van, szólni kell a vezetőségnek, hogy intsék meg, hogy legyen szives a Bibliára hivatkozva ne csináljon ilyeneket, és egyébként is __aki nem dolgozik, ne is egyék!__ -Ezt maga a Biblia mondja %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Laci; Dátum: 1998/09/07 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Aki nem dolgozik, ne is egyék#Formvarianten]): \\
%%quote
 Mindenkinek ven saját értékrendje, és mindenkinek megvannak a maga elgondolásai, előítéletei, elméletei a munkáról. Tizenkét, munkával kapcsolatos " mítoszra " szeretnénk felhívni a figyelmét, amelyeknek többségét bizonyára ön is ismeri, sőt hangoztatja, gyakorolja. Amilyen a munka, olyan a jutalma E szerint a hiedelem szerint az eredmény egyenesen arányos az eléréséért hullatott verítékkel. Rengeteg szólás, közmondás látszik ezt alátámasztani: __Aki nem dolgozik, ne is egyék__. Ki mint veti ágyát, úgy aluszsza álmát. Hamar munka ritkán jó. Minél keményebben dolgozom, annál jobban élek. És említhetjük még Edison mondását, miszerint A zseni egy százalék ihlet, és kilencvenkilenc százalék kemény munka. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Kötelezettségek sorozata az élete ? Szokott bűntudatot érezni el nem végzett feladatok miatt ?; Szerző: FELDOLGOZÁS; Dátum: 2001/04/06/% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Schuster bleib bei deinen Leisten#Formvarianten]): \\
%%quote
 Azt még szent borzadállyal fogadták a new yorkiak, hogy a valaha volt pornográfia központból, Manhattan-ből kiseprűzte a szexipart. A Times Squere, a prostituáltak birodalmából Mickie Mause főhadiszállása lett. De elszaporodtak az indokolatlan rendőri brutalitás esetei is. Kommandók újra és újra egyszerű gyanú alapján fegyvertelen és ártatlan embereket öltek meg. Rudi elkezdtek a hajléktalanok begyűjtését, akiket közmunkára fogott - __aki nem dolgozik, ne is egyék__. Rudi kiállításokat akart bezáratni, mert nem tetszett neki egy Szűz Mária ábrázolás vagy valami más. Rudit még mindig sokan szerették, de már sokan utálták is. Ekkor jött a prosztatarák bejelentése, majd napok múlva a lapok tele voltak azzal, amit az újságírók korábban is tudtak persze, de most meg is írták. Rudi nyilvános helyeken a szeretőjével jelenik meg a felesége helyett. %%tip-Forrás Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Rudolph Giuliani tündöklése és visszalépése; Szerző: Barát József; Dátum: 2000/05/21 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]