[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!(A)ki szelet vet, vihart arat. 
----
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Wer Wind sät, wird Sturm ernten. | Wer Wind sät, wird Sturm ernten]
* Szlovén: [Kdor seje veter, bo žel vihar. | Kdor seje veter, bo žel vihar] 
* Szlovák: [Kto seje vietor, žne búrku. | Kto seje vietor, žne búrku]
* Cseh: [Kdo seje vítr, sklízí bouři. | Kdo seje vítr, sklízí bouři]

%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [aki] Lemma: [aki | aki (Lemma)]

* [szelet] Lemma: [szél | szél (Lemma)]

* [vet] Lemma: [vet | vet (Lemma)]

* [vihart] Lemma: [vihar | vihar (Lemma)]

* [arat] Lemma: [arat | arat (Lemma)]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy az ellentétek kiélezése, viszály szítása azt is bajba sodorhatja, aki a szenvedélyeket felszította. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Alakváltozat 1 [Példa 8 | 8 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Alakváltozat 2 [Példa 9 | 9 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Alakváltozat 3 %%tip-Kommentár Ein optionaler Kommentar\\ /% [Példa 10 | 10 ] 
%% \\
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  

%%(display:inline;) Variáns egyszerű komponenscserével %%tip-Kommentár Ein optionaler Kommentar\\ /% [Példa 11 | 11 ] [Példa 12 | 12 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Variáns a komponens komplex kitöltésével 
%%tip-X 
||Füller ||Wortart ||Kommentár 
| z.B.\\Füller1\\Füller2\\Füller3 | Wortart der Füller | Kommentar zu den Füllern  /% [Példa 13 | 13 ] [Példa 14 | 14 ] [Példa 15 | 15 ] [Példa 16 | 16 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Variáns a komponens komplex kitöltésével
%%tip-X 
||Füller ||Wortart ||Kommentar 
| z.B.\\Füller1\\Füller2\\Füller3 | Wortart der Füller | Kommentar zu den Füllern  /% [Példa 17 | 17 ] [Példa 18 | 18 ] [Példa 19 | 19 ] 
%% \\

%%
  
%%(display:none;)
!! Variánskomponensek
* [Variánskomponens 1] Lemma: [Az 1. variánskomponens lemmája]

* [Variánskomponens 2] Lemma: [A 2. variánskomponens lemmája]

* [Variánskomponens 3] Lemma: [A 3. variánskomponens lemmája]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%%(display:inline;) Verwendungsmuster mit komplexen Füllern der Komponente 
%%tip-X 
||Füller ||Wortart ||Kommentár 
| z.B.\\Füller1\\Füller2\\Füller3 | Wortart der Füller | Kommentar zu den Füllern  /% %%tip-Kommentár Ein optionaler Kommentar\\ /% [Példa 21 | 21 ] 
%% \\ 


%%(display:inline;) Einzelne typische Einbettung des Sprichworts, die vermehrt auftritt [Példa 20 | 20 ] 
%% \\
/%
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | (A)ki szelet vet, vihart arat#Sprichwort]): \\
%%quote
Az év elején meglehetősen komoly anyagi terheket készültek kiróni azokra a vállalkozókra, akik nem főfoglalkozásban működnek. Ki szelet vet, vihart arat: tömegesen adták vissza igazolványukat az önkormányzatoknak… %%tip-Forrás Népszabadság 1997/06/17., 12 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A)ki szelet vet, vihart arat#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Ami pedig Eörsi Mátyás irodalmi példáját illeti a Fidesz név einstandolására vonatkozóan, annyit szeretnék mondani, hogy a vörösingesek semmiféleképpen sem mi vagyunk, és a Geréb sem minálunk van. ( Derültség, taps a jobb oldalon. ) Engedjék meg, hogy sokadszor összefoglaljam a magyar-szlovák alapszerződésről álláspontunkat. A Fidesz álláspontja a kezdetektől az volt, hogy a jelenlegi magyar-szlovák viszonylatban az alapszerződés és az ettől elválaszthatatlan politikai helyzet több kérdést és problémát vet fel, mint amennyit megold. A magyar és a szlovák kormány az alapszerződéssel __szelet vetett, vihart arat__. Az alapszerződés március 19-i párizsi aláírása megítélésünk szerint máris növelte az instabilitást Szlovákia és Magyarország között. A Fidesz számtalanszor figyelmeztette az aláírás előtt a kormányt erre a várható fejleményre. Minden jel szerint elkerülhetetlen, hogy a szlovák-magyar alapszerződés precedenssé váljon, állandó hivatkozási alappá a nemzetközi és a kétoldalú kapcsolatokban. Különösen valószínű, hogy a magyar-román viszonylatban válik megkerülhetetlenné, de még ha a magyar diplomácia pihentetni is akarná és tudná a magyar-szlovák alapszerződést, azt a legkevésbé sem lesz képes megakadályozni, hogy a szlovák belpolitikában gyakran alkalmazott ütőkártyává váljék. %%tip-Forrás Belegquelle /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A)ki szelet vet, vihart arat#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Elvégre, legalábbbis hivatalosan, nem a párt központi szervei kezdeményezték a saját karhatalom megalakítását. Magától értetődik, hogy egy óvodáskorú gyermekért jelentkező idegen, továbbá egy-két ellenőrizhetetlen telefonhívás még korántsem elégséges ok ahhoz, hogy saját karhatalmat hozzon létre valaki. Azonban nem árt tudni, hogy ezeknek a lépéseknek a döntő indoka éppen az erő demonstrálása. Annak kitapogatása, hogy mit lép a többség. De sajnos igencsak igaz az a mondás, hogy __ki szelet vet, vihart arat__. Azt meg jobb lenne nem kitapasztalni. Ezt Kabu-ki! MaNcs, 2000._március_2. Kedves MaNcs! Kezdem rezignáltan tudomásul venni, hogy egykori kedvenc hetilapom, a Magyar Narancs kultúrrovata szerzőinek felületességét is felülmúlja az utód MaNcs kulturális téren megnyilatkozni bátor szerzőinek felületessége. %%tip-Forrás Magyar Narancs; Cím: Ki szelet vet - Tudományos nacionalizmus; Szerző: Dobrovits Mihály; Dátum: 2000/16/03 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A)ki szelet vet, vihart arat#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Az ország lakosságának több mint tíz százaléka depressziós. Ez a kóros kedélybetegség, szorongás súlyos esetben mániássá válik, üldöztetési téveszmékkel is együtt járhat. Kétségtelen tény, hogy a magyar cigányság asszimilációs folyamata a " rendszerváltozás " után megtört, s a szegénység, a munkanélküliség, az esélyegyenlőség hiánya a cigányokat jobban sújtotta, különösen a keleti területeken. Az is tény, hogy elsősorban a hasonlóan vagy közel hasonlóan nehéz helyzetben élő többségi magyar lakosság nézi rossz szemmel a segélyekből élő notórius munkakerülőket és a megélhetési bűnözőket éppúgy, mint a gyanús körülmények között meggazdagodott roma vállalkozókat. Akik azonban itthon és külföldről megpróbálják egymásra uszítani a cigányokat és a magyarokat, __szelet vetnek és vihart aratnak__. Talán jól jönne nekik egy kis népességfogyás itt, Magyarországon, talán még polgárháborús helyzetet is lehetne itt teremteni. A kibicnek semmi sem drága. De ki ad majd menedékjogot a kibiceknek? %%tip-Forrás Magyar Fórum; Cím: Cigányok , hercegek , grófok; Szerző: Szentmihályi Szabó Péter; Dátum: 2001/12/04 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A)ki szelet vet, vihart arat#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Francis Fukuyama receptjei A Brasenose College meghívására Francis Fukuyama, az amerikai külügyminisztérium és a Rand Corporation vezető elemzője, a George Mason Egyetem tanára három előadást tartott a múlt héten az oxfordi egyetemen. Nevét nyolc évvel ezelőtt ismerte meg a közvélemény, amikor a National Interest című folyóiratban közzétette elméletét a " történelem végéről ". Szőcs László ( Oxford ) a NÉPSZAVÁNAK A cikkel, majd a teóriát bővebben is kifejtő, magyarul is megjelent könyvével ( A történelem vége és az utolsó ember ) a szerző __szelet vetett és vihart aratott__: azt állította, hogy eszmetörténeti értelemben a történelem véget ért és a polgári ( liberális ) demokrácia egyedül maradt az ideológiai porondon. Fukuyama nem tért ki a vita elől, de hamarosan kutatási témát váltott. Legújabb könyvében ( A bizalom, avagy a társadalmi erények és a fellendülés megteremtése ) azt vizsgálja, hogy a gazdasági növekedés hogyan és milyen mértékben tudható be a nyers gazdasági mutatókon ( tőke, hitel stb. ) túllépő társadalmi tényezőknek. A műben részletes elemzések olvashatók arról, hogy az OECD hasonló fejlettségű tagországaiban miért szerveződnek különféleképpen a vállalkozások, hol és miért fő gazdaságszervező erő a család ( Dél-Olaszországban, Tajvanon, Hongkongban például ), hol a rokonság fokán túllépő civil társadalom ( az Egyesült Államokban, Közép - és Észak-Olaszországban, Japánban ), illetve egymást kiegészítő módon a család és az állam ( Franciaországban, Dél-Koreában ). Ahol a bizalom nem terjed túl a családon, érvel Fukuyama, ott a vállalkozások szerveződése is megreked a rokonság szintjén, legyen szó akár egy dél-olasz vagy kínai vendéglőről, akár egy elektronikai mamutvállalatról Dél-Koreában. %%tip-Forrás Népszava; Cím: Francis Fukuyama receptjei; Dátum: 1997/05/20 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A)ki szelet vet, vihart arat#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Az iskolaszék illetékesei 1999-es döntésüket azzal indokolták, hogy - nézetük szerint - az evolúció nélkülözi a kézzelfogható bizonyítékokat, és csupán a valóság egy lehetséges interpretációja. Így nem tehető kötelezővé mindenki számára, és a vizsgán sem lehet számon kérni. Annak mindenki tudatában volt, hogy e döntés következményeként a kansasi diákok úgy hagyják el az iskolát, hogy nem hallanak semmit az evolúcióról és az emberré válás darwini elméletéről. Az is átlátható volt, hogy a közvetlen tapasztalatok hiányának logikája alapján egy sor tudományág, a geológia vagy a történelem alapvető tényei is kétségbe vonhatók. Várható volt tehát, hogy a kansasiak " __szelet vetettek és vihart arattak__ " - nemcsak Amerikában, hanem szerte a világon. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Egy keresztes háború szakaszai; Dátum: 2001/09/1 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A)ki szelet vet, vihart arat#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
__Aki szelet vet, vihart arat__ Valami hasonló történt lapunkban is, amikor hétfőn közöltük Elek István írását, s bejelentettük, a Magyar Nemzetben publikált Jelentéstani töredékek ezután itt jelennek meg. Rég nem látott vita keletkezett szerkesztőségen belül és kívül. Több okból is. Elek István személye, eddigi írásai, nézetei miatt sok olvasónk lapunk liberális irányvonalát félti. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Aki szelet vet , vihart arat; Szerző: A szerk.; Dátum: 2000/07/05/% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | (A)ki szelet vet, vihart arat#Formvarianten]): \\
%%quote
Alfred Dreggernek igaza van, amikor visszautasítja, hogy azokkal sorolják egy táborba, akiknek politikai nézeteihez nincsen köze, a szélsőjobboldaliakkal. De hát __vihart arat, aki szelet vet…__ %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/05/4., 19 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | (A)ki szelet vet, vihart arat#Formvarianten]): \\
%%quote
A több mint 800 oldalas összefoglaló szerkesztője fent idézett mondatával – és azzal, hogy úgy vélte, a kommunizmus és a nácizmus között alapvető azonosság van – __szelet vetett, s azóta vihart arat__. Azt állította ugyanis, hogy a mindkét olda-lon több tízmilliónyi ártatlan élet kioltásának bűne e rendszerek alapvető jellegze-tességéhez tartozik. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1998/01/10., 71 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|HU_in_Arbeit]