[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak. 
%%tip-Kommentár Nem túl gyakori fordulat a magyarban. Az igehasználat és a tagmondatsorend tekintetében több variánsa is van, l. a példákat.   \\ /% 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem ander(e)n zu | Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem ander(e)n zu]
* Szlovén: [Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi. | Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi]
* Szlovák: [Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob im ani ty. | Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob im ani ty]
* Cseh: [Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. | Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim]%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [amit|Search:hukomamit] Lemma: [ami|Search:hulemami]

* [nem|Search:hukomnem] Lemma: [nem|Search:hulemnem]

* [akarsz|Search:hukomakarsz] Lemma: [akar|Search:hulemakar]

* [magadnak|Search:hukommagadnak] Lemma: [magad|Search:hulemmagad]

* [ne|Search:hukomne] Lemma: [ne|Search:hulemne]

* [tedd|Search:hukomtedd] Lemma: [tesz|Search:hulemtesz]

* [másnak|Search:hukommásnak] Lemma: [más|Search:hulemmás]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy másokat is úgy kezeljünk, ahogy mi szeretnénk, ha kezelnének bennünket, illetve hogy ne tegyünk másokkal olyat, amit nem szeretnénk, ha velünk tennének. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\    \\
   
    
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
  

%%(display:inline;) 
%%(display:inline;) Amit nem akarsz magadnak, ne akard másnak. [Példa 2 | 2 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Ne tedd másnak, amit nem kívánsz magadnak. [Példa 3 | 3 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Ne tedd másnak, amit magadnak nem kívánsz. [Példa 4 | 4 ] %% \\
%% \\
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak#Sprichwort]): \\
%%quote
Helvétius nem is különíti el a főhatalmat és a tanácsadó apparátust, hanem az üldözöttből üldözővé átlényegülő egyházak esetében is a mozgató logika felderítése izgatja, amelyet - makacs materialista lévén - nem morális, eszmei, metafizikai indítékokban keres, hanem az érdekben lel meg. Az 1769-es, de csak a szerző halála után, 1772-ben megjelent De l’homme itt következő passzusa a szólásszabadság problémájának első, önáltatás, valamint jogi és etikai misztifikáció nélkül, őszintén, racionálisan előadott foglalata. Az alfejezet sokat mondó címe: " Az érdek nap mint nap arra indít, hogy tagadjuk ezt az életigazságot: __Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak__! "%%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Sajtó és szabadság; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1986 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A bíró természetesen éppen ezért választotta ezt a fajta zenekúrát, és persze azért, hogy megtanítsa a hangoskodót arra: __amit nem akarsz magadnak, ne akard másnak__.%%tip-Forrás Hajdú-Bihari Napló; Cím: Polkára ítélte a bíróság; Dátum: 2001/09/06 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 1947._február_1. - Pavol Jantausch nagyszombati püspök memorandummal fordul Edvard Beneś köztársasági elnökhöz, Jan Masaryk külügyminiszterhez és a Szlovák Nemzeti Tanácshoz, melyben a Szlovák Katolikus Püspöki Kar nevében a szlovákiai magyarok csehországi deportálása ellen tiltakozik: " A toborzást olyan módon végzik, amellyel nem értek egyet sem úgy, mint az érintett terület egyházi elöljárója, sem mint az ország állampolgára. " A törvény betartását kéri, mivel a 88/1945/88. sz. elnöki dekrétum, amelyre hivatkozva a " toborzást " végzik, nem ad lehetoséget egész családok, köztük aggastyánok, terhes nok és gyermekek eroszakos elhurcolására és a deportáltak vagyonának elkobzására. A püspök szerint a magyarok zöme nyugodtan várta Csehszlovákia felújítását, s ha némelyek közülük buntettet követtek el, " még nem következik, hogy vád alá kell helyezni az egész nemzetet, nemzetcsoportot, kisebbséget ". Az emberségesség és igazságosság elvének betartására kéri az ország vezetoit: " __Ne tedd másnak, amit nem kívánsz magadnak.__ "%%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: tudományos; Cím: A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája ( 1947-1949 ); Szerző: Popély Árpád /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Mit tegyünk? Álljunk le vitatkozni ezzel a gyűlöletbeszéddel? Vitatkozni nem érdemes. De azt elmondhatjuk, hogy nincs más védelmünk, csak a józan ész, a racionalizmus, a körültekintő alaposság és a higgadt mérlegelés; nincs más zsinórmértékünk, mint az az ősi erkölcsi parancsolat, amely így szól: __ne tedd másnak, amit magadnak nem kívánsz__; nincs más menedékünk, mint Jézusnak ez a mondata: úgy szeresd magadat, mint a felebarátodat.%%tip-Forrás Népszava; Cím: A szabad világ ígérete; Dátum: 2001/09/22 /% 
/%
-----
 
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]