[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Ani Rím nepostavili za jeden deň.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Tudi Rima niso zgradili v enem dnevu] 
* Česky: [Ani Řím nebyl postaven za jediný den. | Ani Řím nebyl postaven za jediný den]
* Maďarsky: [Rómát se egy nap alatt építették. / Róma se egy nap alatt épült. | Rómát se egy nap alatt építették. / Róma se egy nap alatt épült.]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [ani|Search:skkomani] Lemma: [ani|Search:sklemani]

* [Rím|Search:skkom.Rím] Lemma: [Rím|Search:sklem.Rím]

* [nepostavili|Search:skkomnepostavili] Lemma: [postaviť|Search:sklempostaviť]

* [za|Search:skkomza] Lemma: [za|Search:sklemza]

* [jeden|Search:skkomjeden] Lemma: [jeden|Search:sklemjeden]

* [deň|Search:skkomdeň] Lemma: [deň|Search:sklemdeň]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje zásadu, že každá činnosť si vyžaduje istý [čas|Search:skbegčas] a [trpezlivosť|Search:skbegtrpezlivosť]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Ani Rím nepostavili za jeden/jediný deň. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 5 | 5 ]  [Doklad 6 | 6 ]
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [jeden|Search:skvkojeden] Lemma: [jeden|Search:skvlejeden]

* [jediný|Search:skvkojediný] Lemma: [jediný|Search:skvlejediný]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej štandardnej citátovej forme. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Asi je priveľa dúfať, že niektorá z fariem sa objavuje na všetkých štyroch zoznamoch ? Väčšina žrebcov na prvom zozname sa vyskytuje aj na druhom. Je to logické. Ale žiaden z otcov výnimočných dvojročiakov nie je ani na jednom z prvých dvoch zoznamov. A žiaden z dvojročiakov nebol splodený u žiadneho z Barkov. Obaja boli skľúčení takými negatívnymi výsledkami po toľkej práci. Nič to, utešoval som ich. Zajtra skúsime ísť na vec ináč. Slečna Brittová odfrkla, čo som si vyložil ako súhlas. __Ani Rím nepostavili za deň__, poznamenala a prikývla. Zdalo sa, že pán Harris pochybuje, či náš Rím vôbec možno postaviť z dostupného materiálu, ale nesťažoval sa a na druhý deň ráno sa opäť zjavil a obaja sa znovu pohrúžili do práce. Do poludnia bol počet koní na dvoch prvých zoznamoch zredukovaný na dvadsať. Všetci sme šli na sendvič. O druhej pátranie pokračovalo. O tri desať slečna Brittová zhíkla a vypleštila oči. Čosi rýchlo načarbala na čistý hárok papiera, s hlavou naklonenou nabok zvažovala výsledok a vzápätí sa podívala na mňa... %%tip-Zdroj Francis, Dick: Krvavý šport. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1999. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Všetci by sa na tom náramne bavili, ale presne to by sa mu určite nepáčilo. S pocitom viny si pomyslela, že už by mu naozaj mala povedať o tom nápade s článkom, ale celkom určite sa to teraz nehodí, najmä po tom, čo zažil toľké poníženie, a určite ani vtedy, keď jej Phil a Laura dýchajú na chrbát. „Pozri, nedaj sa odradiť,“ posmeľovala ho. „Je to super, že si prevzal iniciatívu. __Ani Rím nepostavili za deň.__ Aj na najdlhšej púti treba spraviť prvý krok... !“ „ Nedostatok kuchárov skazí celú omáčku,“ uštipačne do nej zabrdla Laura. „Kto rýchlo dáva, dvakrát dostáva,“ dodal Phil. „Tak to nie je,“ namietla Laura. „Už som pochopil,“ povedal Jon Tracie. „Je deväť,“ vravela Laura. „Deväť!“ „Je po pol desiatej,“ zareagoval Phil. „A v tom prísloví sa hovorí: Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. %%tip-Zdroj Goldsmith, Olivia: Milý frajer. Bratislava: Ikar 2001. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov | Základný tvar príslovia#ámena komponentov]): \\
%%quote
 Texasky, úzke priliehavé tričko aj dĺžka bundy – postupne ste zrak dvíhali hore ako po dlhom čiernom stĺpe. Jedinú horizontálnu líniu vytvárali jeho plecia. Chvalabohu, že ich má. A nenápadné vypchávky na bunde ich ešte väčšmi zvýraznili. Hlava je ešte zlá. Niežeby bol škaredý, ale jej dielo kazil strih vlasov, okuliare a držanie tela, akoby chcel, aby najprv išla hlava a potom zvyšok tela. Treba urobiť poriadok s vlasmi, podobne ako predtým s nohavicami. Povedala si, že __ani Rím nepostavili za jediný deň__, uznala Bohu, že sa natrápil, a sebe, že za taký krátky čas sa to nedalo stihnúť. Jon nemal, prirodzene, ani potuchy, aká je nadšená. Aj s tým musí niečo urobiť. Zdá sa, že nemá radary, aby to sám vytušil. Čo si asi myslí, prečo naňho tak uprene pozerá, keď tam stojí rozkročený na vlhkej dlažbe. %%tip-Zdroj Goldsmith, Olivia: Milý frajer. Bratislava: Ikar 2001. /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Nepochybujem, že teraz už nebude núdza o záujemcov, keď sú dvere otvorené pre všetkých . Teším sa na Vašu skorú odpoveď. Srdečne Vás pozdravuje Váš Claude Glynne - Hunter Pavúčia jama Ballybarra Milý Cornelius McCarthy ! Nezabudol som na Vás, drahý chlapče, a neprejde deň, aby som si nespomenul na Vás a na Váš osamelý život v tých pustých vrchoch. Nie je ľahké niekoho Vám nájsť, a obaja vieme prečo, nuž to nejdem rozoberať. Jedno Vám však môžem sľúbiť. Nebudete stále bez ženy. __Ani Rím nepostavili za jeden deň.__ Je len otázkou času a vytrvalosti, kým nájdeme, čo hľadáme. Ja osobne nikdy nevnímam telesné chyby, akými ste postihnutý. Človek nie sú iba ruky a nohy, len keby to ľudia vedeli pochopiť. Najdôležitejšie je dobré srdce a z Vašich listov viem, že ho máte. Podľa mňa ste chlap, ktorému nechýba odvaha brániť si svoje. Nezúfajte si. Aj keď je zatiaľ obzor temný, v tejto oblasti zažiari slnko, keď ho človek najmenej čaká. %%tip-Zdroj Keane, John B.: Írska láska. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2000. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Výzva hľadať rôzne formy a nástroje komunikácie , ktoré budú pre recipientov dostatočne atraktívne a v neposlednom rade presvedčivé. Skrátka ako značku zviditeľniť na tisíc spôsobov. Že na pohľad jednoduchý fakt možno spracovať tak, aby vznikol zaujímavý príbeh. Príbeh, za ktorým stoja ľudia a najmä emócie. Výzva ako z možno triviálneho a každodenného produktu vytvoriť kultový brand. Ako osobnosť človeka dostať na najvyššie priečky spontánnej poznateľnosti v tom pozitívnom zmysle slova. Ako značku dostať hlboko do povedomia ľudí a vzbudiť ich záujem. Dnes a práve teraz. Samozrejme, že __ani Rím nepostavili za jeden deň__. Zvyčajne je nevyhnutné vyložiť nemalé prostriedky, čas, energiu a prepracované know - how, aby sa brandy stali nesmrteľnými. Reklama určite nie je navoňaná zdochlina. Je to často dych vyrážajúce novodobé umenie komunikácie. Každý z nás je brandom v prenesenom zmysle slova. Každý z nás sa potrebuje predať, každý z nás má svoj vlastný príbeh a ten vždy niekde pramení. Len treba nájsť tie správne slová. Dnes už viem, že ten môj je predovšetkým o písmenkách, príbehoch a komunikácii. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 08/04 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="Rím"] [[]* [[word="nepostavili"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]