[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Az ígéret szép szó (ha megtartják, úgy jó). 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Versprochen ist versprochen. | Versprochen ist versprochen] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Ami meg van ígérve, az meg van ígérve."\\ /% 
* Szlovén: [Obljuba dela dolg. | Obljuba dela dolg] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Az ígéret az ígéret."\\ /% 
* Szlovák: [Sľub je sľub. | Sľub je sľub]
* Cseh: [Slib je slib. | Slib je slib]
%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [ígéret|Search:hukomígéret] Lemma: [ígéret|Search:hulemígéret]

* [szép|Search:hukomszép] Lemma: [szép|Search:hulemszép]

* [szó|Search:hukomszó] Lemma: [szó|Search:hulemszó]

* [ha|Search:hukomha] Lemma: [ha|Search:hulemha]

* [megtartják|Search:hukommegtartják] Lemma: [megtart|Search:hulemmegtart]

* [úgy|Search:hukomúgy] Lemma: [úgy|Search:hulemúgy]

* [jó|Search:hukomjó] Lemma: [jó|Search:hulemjó]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy csak úgy ér valamit az ígéret, ha teljesítik is. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Az ígéret szép szó#Sprichwort]): \\
%%quote
Nem tudta volna az Aris Rt. sem eladni, bármennyire bizonykodott is kortesbeszédeiben a volt polgármester, mert eleve adományból épült az objektum, az Aris Industrie pedig vegyes ( francia és román ) tőkével működő részvénytársaság. Az Aris is megbízást kapott csupán, hogy felépítse az épületet a Csereháton, s utána adományozza a görög katolikusoknak. Egyféleképpen mégis lehetne: a svájci Bazel Hilfe alapítványnak visszautalni az adományt, amit egyszerűbben és közérthetőbben így mondhatnánk: vissza gyorsan a kályhához, ha taktust vétünk, és kezdődik elölről a tánc! Nem ártott volna óvatosabban fogalmazni, esetleg csak így: előtárgyalások folynak az épület esetleges visszaszezésére... Vagy: vannak ígéretek, ugyebár. * __Az ígéret persze szép szó: be is kell tartani__. S a koncessziós szerződés? Az épület is tulajdonjogilag a városra száll majd - 99 év múlva. %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Nincs apelláta - pontot tettek a Cserehátra; Szerző: ( Telefonon ); Dátum: 2000/05/06 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Az ígéret szép szó#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
" Gyúrj össze mindent! " Az ígéretek tudományos földjén __Az ígéret - a közmondás szerint - szép szó__, ám a különféle tudományágak képviselői úgy vélik, bonyolult, összetett jelenség is, amelynek megértéséhez a nyelvészet eredményére éppúgy szükség van, mint a történettudományéra, a közgazdaságéra vagy éppen a lélektanéra. S mivel az ígéretek földjén nem árt jól tájékozódni, beszélgetésre hívtuk e tudományágak egy-egy képviselőjét. %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Cím: " Gyúrj össze mindent ! "; Dátum: 1998 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Az ígéret szép szó#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
__Az ígéret szép szó__
A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ), ha más módon nem megy, akár zajos demonstrációval is megpróbálja kikényszeríteni a kormány há-rom évvel korábbi ígéretének betartását – jelentette ki a HVG-nek Gál Rezső szakszervezeti elnök. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1998/05/16., 77 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Az ígéret szép szó#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
" Elmondhatják -e önről a kárpótlásijegy-tulajdonosok, hogy a magyar miniszterelnök úr szavatartó ember, avagy nem ismeri ön azt a mondást, hogy __az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó__? " %%tip-Forrás Országgyűlési Napló; Szerző: BOROS LÁSZLÓ jegyző :; Dátum: 1995/11/27 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Az ígéret szép szó#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Emiatt Dénes László elkeseredésében le is mondott, mert túl sötétnek látta lapja helyzetét, de aztán a " szomszéd tehénnek sincs mit ennie " alapon feltápászkodott, és ismét az Erdélyi Napló élére állt, bár a helyzet semmit sem javult. Jelenleg például székhely gondokkal küszködik, mert a szerkesztőség a katolikus egyház egyik épületében működik, három kicsi irodában, tízmillió lej lakbérért fenntartási költségekkel együtt. " Kértük a püspök urat, engedje el nekünk legalább a túl drága lakbért, de hajthatatlan volt, s zordon hangon kijelentette, nem teheti, nem engedi a káptalan. Ekkor Tőkés László református püspökhöz fordultunk, aki megígérte nekünk, hogy tanulmányozni fogja a helyzetet. __Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó__ " - gondolja némi reménnyel a főszerkesztő úr. NAGY ÁGENES SZERK. MEGJ.: Megértjük az Erdélyi Napló gondjait. Tényleg nem könnyű Romániában magyar nyelvű napi - vagy hetilapot kiadni.%%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Pomogáts Béla nem kér honoráriumot; Szerző: NAGY ÁGENES; Dátum: 2001/20/04 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Az ígéret szép szó#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Higgyük, ne higgyük? Aligha ez a lényeg. Elvégre lesz, ami lesz. És előfordulhat: éppen az lesz, hogy a csernátoni meghívóra többen válaszolnak majd, mint valaki is gondolná. S ha ez így lesz, ne Markó Bélát, ne Takács Csabát, és még csak Verestóy Attilát se kárhoztassuk, hanem a több mint kétszínű román politikát, amely képtelen megtanulni azt az egyszerű szabályt, hogy __az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó__. %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: A kör bezárul ?; Szerző: GYARMATH JÁNOS; Dátum: 1998/18/08 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Az ígéret szép szó#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Mit értsünk azon, hogy az MKP-nek a sarkára kell állnia? A kormányból való kilépést? Folyamatában kell látni a történteket. A kormányzás első évében a meciari korszakból örökölt hibákat próbáltuk helyrehozni, a második évben viszont egyetlen olyan határozat vagy intézkedés nem történt, amely az idei prioritások közé az MKP javaslatára bekerült célok megvalósítását szolgálta volna. Eljutottunk oda, hogy ki kell mondani: __az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó__. A koalíciós szerződés, a kormányprogram vagy az idei prioritások nemcsak gentlemani megállapodásnak tekinthetőek, hanem szerződéseknek, amelyeket ha valaki nem tart be, felborul a koalíció. Érzésem szerint az országos tanácsnak ki kell mondania, a kormánykoalíció arra kényszerítheti az MKP-t, hogy keményebben politizáljon. Ez nem is radikalizmus, hanem a kormányprogramnak és a koalíció választóknak tett ígéreteinek a határozott képviselete. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Bugár Béla : az MKP részéről nem radikalizmusról , hanem a kormányprogram és a prioritások képviseletéről van szó; Szerző: P. VONYIK ERZSÉBET; Dátum: 2000/10/07 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Az ígéret szép szó#Formvarianten]): \\
%%quote
Nos, " polgárnak lenni nem rang, hanem magatartás. Olyan közös értékrend és olyan józan életszemlélet egyben, mely ösztönösen keresi a dolgok természetes rendjét, és amely mindig is annak fenntartásában érdekelt. Ez a magatartás magától értetődő és elpusztíthatatlan. Elpusztíthatatlan, mert mélyen emberi. " A dolgok természetes rendje tehát most állt helyre, elvégre polgári kormány van hatalmon, amelyik megtartja ígéreteit, hiszen ( egy újabb alfejezet címét idézve ) " __az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó__ ". A kormány amúgy " időseink pártján áll ". Egészen pontosan: " A nyugdíjasoknak a nagy gyógyszergyártókkal és - forgalmazókkal vívott éveken át reménytelennek tűnő küzdelmében a polgári kormányzat az idősek pártjára állt. " %%tip-Forrás Belegquelle /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Az ígéret szép szó#Formvarianten]): \\
%%quote
Örvendetes viszont, hogy a reményteljes ipari parkok között az ismert losonci és erdőháti kezdeményezés mellett több dél-szlovákiai is előfordul: Horvátjárfalu, Bős és Léva. Bősön a vízi erőmű felvonulási területén telepednének meg a külföldi cégek, Léván pedig a Levitex területére szeretnének új beruházókat csábítani. A makrogazdasághoz visszatérve Elena Kohútiková, a jegybank új alelnöke bejelentette, hogy a tavalyi folyó fizetési mérleghiány valószínűleg a GDP 3, 7 százaléka lesz. Ez ugyan jóval kevesebb, mint a meciari idők önpusztító tízszázalékos hiányai, de szinte duplája annak, amit a kormánykoalíció ígért. Márpedig ebben a szférában különösen érvényes __az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó__ elve, így nem csodálkozhatunk, ha ennek pénzpiaci következményei lesznek. Az egyetlen mentség, hogy a hiány az utolsó negyedév váratlan, 25 milliárd koronás külkereskedelmi hiánya miatt ugrott meg, ez pedig nagyrészt a technológiák behozatalával függ össze. Enélkül a folyó fizetési mérleghiány 2, 5 százalék körül alakult volna.%%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: HETI GAZDA ( G ) SÁG; Szerző: TUBA LAJOS; Dátum: 2001/03/05 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]