[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Bez práce nejsou koláče. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Ohne Fleiß kein Preis] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Bez píle žádná odměna.\\ /% [Von nichts kommt nichts] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Z ničeho nic nevzejde.\\ /%
* Slovensky: [Bez práce nie sú koláče. | Bez práce nie sú koláče]
* Slovinsky: [Brez nič ni nič] 
* Maďarsky: [ | ]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [bez|Search:czkombez] Lemma: [bez|Search:czlembez]

* [práce|Search:czkompráce] Lemma: [práce|Search:czlempráce]

* [nejsou|Search:czkomnejsou] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [koláče|Search:czkomkoláče] Lemma: [koláč|Search:czlemkoláč]
%%

        
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že bez [práce] a [vlastního přičinění] nelze dosáhnout [úspěchu], ba dokonce ani materiálního [zabezpečení] v životě.  [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se občas vyskytuje v nominalizované podobě [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Bez práce nejsou %%tip-X podstatné jméno. /% [Doklad 3 | 3 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se často vyskytuje ve vedlejší větě uvozené větou hlavní, která obsahuje sloveso "platit" v různých formách. [Doklad 4 | 4 ] 
%%
\\

%%collapsebox-open
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Připomněl, že jeden z prvních pokusů o modernizaci profese přinesl pouze špatnou zkušenost. "Chlapi chodili po supermarketech s nápisem Podaruj! Marně, zadarmo vám dneska nikdo nic nedá. Musí se makat, a to nehledě na svátky i nemoce, __bez práce nejsou koláče__," prohlásil Josef R. Přidělil podřízeným kolegům oblasti a určil, na co se kdo bude specializovat. "Na vzdělávacích kurzech se budou všichni bez pardónu učit oceňovat nové druhy zboží a cizí měnu," doplnil. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 8. 12. 2000/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
__Čtyřkoaliční koláče bez práce__ Zvláštní věc se podařila čtyřkoalici: Ačkoliv téměř nic společně neudělala, občané ji podle agentury STEM začínají brát jako něco normálního, jako něco, co funguje. 
%%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 23. 2. 2000/% 
/%
-----
 


[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
"Bez práce nejsou koláče" platí pro studenty o prázdninách dvojnásobně a v mírně pozměněném znění: __bez práce nejsou prázdniny__. Na to, aby si mohli užít volna podle svých představ, si totiž musí většinou vydělat. %%tip-Zdroj ladá fronta DNES, 12. 7. 1999/% 
/%
-----

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Navíc od věků platilo a bude platit, že __bez práce nejsou koláče__. Pan Špidla a celá vláda by se měli velmi vážně zamyslet, zda není současný sociální systém rozmařilý. %%tip-Zdroj Právo, 14. 12. 1999/% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="práce"][]{0,2}[[word="koláče"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]