Bez práce nie sú koláče.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že bez práce a vlastného pričinenia nie je možné dosiahnuť úspech resp. ocenenie. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizáciou niektorého komponentu, napr. koláče // koláže. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Bez práce nie sú ani koláče. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizáciou komponentu práca. [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
O dovolenku ide momentálne Marte Kučerovej, šéfke marketingu / PR z Porsche Slovakia, ktorá si Jozefovi Hübelovi, šéfredaktorovi Profitu, poťažkala: „Mala som ju naplánovanú od 30. júla, žiaľ, ako sa hovorí, pánboh a šéf menia všetko.“ 6. Volzová, zalomiť ako je naznačené: Silvii Volzovej, spolumajiteľke TV Markíza, nebránilo nič v dobrej nálade. Oslavovalo sa síce narodenie nového média, ale na pozíciu jej televízie v elektronických médiách to vplyv nemá. 7. Bez práce nie sú koláče, a keďže Michal Bláha, riaditeľ MARK / BBDO, s partiou šikovných ľudí má za sebou týždne roboty na príprave reklamnej kampane nášho týždenníka, bez výčitiek si mohol pochutiť. Profit 1998/08

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Poznatky zo svojich úvah treba dať na papier a zhrnúť si pozitíva i negatíva. Treba posúdiť ich dôležitosť a význam pre ďalšiu kariéru. Potom sa treba rozhodnúť, ktoré prednosti vylepšiť, aké nedostatky potlačiť a ktorým smerom v budúcnosti treba vyvíjať úsilie. V každom prípade si treba vytýčiť rozumné ciele a mať na pamäti jediný fungujúci princíp výkonnosti : svoju motiváciu môžete aktivizovať len túžbou po veľkom úspechu, nie strachom z neúspechu. A napokon : kto sa rozhodol dosiahnuť svoj cieľ, mal by pamätať, že bez práce nie sú koláče. Kto túži po veľkej kariére, musí podať aj nadpriemerný výkon. ( IPO ) Kto túži po kariére, musí podať nadpriemerný výkon. Profit 1999/01


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Dodal, že v Humennom sa uvažuje o zriadení rampy v hodnote asi 5 miliónov Sk s možnosťou prepravy áut autovlakom. fa, zdroj: tasr ZAUJALO NÁS 7. 11. 2005 4 V sninskej Galérii MIRO sa Emil Semanco objavuje pravidelne. Ako povedal, mal však pocit, že Sninčanom ukázal len isté útržky zo svojej práce, a preto sa tentokrát až do konca mesiaca november chce verejnosti prezentovať s ucelenou kolekciou, troma desiatkami koláži. Uplynulý týždeň sa v priestoroch Galérie Andrej Smolák MIRO v Snine uskutočnila netradičná vernisáž jeho tvorby nesúca názov Bez práce nie sú koláže. Andrej Smolák hovorí, že išlo o netradičnú vernisáž preto, lebo v skutočnosti to bol autorský večer. „Predstavili sme autora ako výtvarníka, spisovateľa, publicistu i nositeľa medzinárodnej ceny“, vysvetlil Smolák. Sám autor hovorí, že kolážami, ktoré návštevník nájde v galérii, si istým spôsobom riešil vlastné kompozičné, ale aj filozofické problémy. Sninské noviny 2005/45


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Debnár Hýll jej vyrábal perfektné dvestolitrové transportné súdky a Bakoš, ešte väčší a slávnejší modranský majster, sudy a sudiská dvadsať, tridsať, šesťdesiathektolitrové. Boli hladké, voňali a na čele mali vyrezané veľké iniciálky „ VŽ “. Háger i Bacigál vozili jej víno na stanicu do Šenkvíc, alebo priamo spotrebiteľovi do Teplíc, Ružomberka, Trutnova... Moky Vilmy Žákovej poznalo celé Slovensko, jej veltlíny, silvány, ryňáky, vlašáky i vzácne a voňavé otonely si spotrebitelia pochvaľovali i na Morave a v Čechách. Bez práce nie sú ani koláče, bez vinice, dobrého hrozna a vinohradníkovej lopoty niet ani skvelého vína. A víno Vilmy Žákovej bolo skutočne skvelé. Pilo sa s potešením za prvej republiky i za Slovenského štátu. A potom prišla vojna a jej netrpezlivo očakávaný koniec. Modru obsadila Malinovského armáda a mesto na tri mesiace evakuovali. Keď sa Vilma potom vrátila do svojich pivníc, zostali jej len oči pre plač. Chýbali dva vagóny vína a vagón kryštálového cukru. Malík, Fedor: Oškvarky vo fľaši. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2006


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Víťazné vojsko drancovalo Budín, rovinu medzi Dunajom a Tisou a odvlieklo desaťtisíce zajatcov. Zvyškové Uhorsko bolo v ohrození naďalej. Hneď ako Turci odtiahli, rozhoreli sa nové boje o korunu, privilégiá, Habsburgovci začali tlačiť na vytvorenie súštátia s Rakúskom. Trvalo stosedemdesiat rokov, kým sa Turkov podarilo vytlačiť. Uhorsko však prestalo byť tým, čím bolo v minulosti – Uhorsko prestalo existovať ako samostatná politická sila. Moháč sa preto stal pre všetky nasledujúce generácie synonymom národnej katastrofy. Bez publicity nie sú koláče. Rýchlokvasené hviezdy rôznych formátov reality show pobadali nestálosť svojej „slávy“ aj v zahraničí. Évi, víťazka prvej štafety maďarského Big Brother, nezvládla stratu popularity a smútok utápala v alkohole a spoločenských faux pas. Jednoduché dievča sa nedokázalo vyrovnať s opadnutím vlny šialenstva okolo televízneho fenoménu, ktorý u našich južných susedov odštartoval trend reality show. Víťazka, ktorá premrhala nadobudnutý majetok, napokon musela byť hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. Hospodárske noviny 06/08


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Mnoho ľudí má v takýchto prípadoch tendenciu uzavrieť sa pred svetom. Veľa z nich prepadne panika. Ako tento zvieravý kruh prekročiť ? Je overené, že prvým krokom k úspechu je nájsť pozitívny vzťah k hľadaniu práce. Kľúčovým momentom je okamih, keď negatívnu pasivitu vystrieda aktivita, vedomie, že človek má svoju hodnotu, ktorú môže predať - čo najskôr, najlepšie a najúčelnejšie. Druhým krokom k úspechu je vyrovnanie sa s faktom, že hľadanie zamestnania je práca časovo i emocionálne veľmi náročná. Staré a pravdivé - bez práce nie sú koláče - tu platí rovnako ako inde. Kto bude hľadať prácu päť hodín týždenne, má päťkrát menšiu šancu nájsť ju než ten, kto na to vynaloží dvadsaťpäť hodín týždenne. Na samom začiatku je racionálne si určiť, čo vlastne chceme dosiahnuť. Až potom si môžeme určiť prostriedky, ktoré pritom použijeme. Predpokladom úspechu sú dve zásadné podmienky : dobre zmapovať trh práce, na ktorom sa môžeme uplatniť, a správne ponúknuť sám seba ako ten najvhodnejší produkt. Vlastnú analýzu trhu možno vykonať viacerými spôsobmi. Profit 2001/02

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

TJaponské chronické presýtenie kapitálom zhoršilo predovšetkým zníženie kapitálových investícií z 22 % HDP v roku 1990 na 14 % v roku 2001. Pridajte k tomu zhoršujúcu sa defláciu, vysoko špekulatívny podnikový sektor a podkapitalizovaný bankový sektor, ktorému chýba dostatočný dohľad, a dostanete recept na takmer trvalú finančnú krízu. Keď svetová ekonomika prekvitala a veľkí výrobcovia dosahovali zisky za morom, japonskí politici si navrávali, že radikálne protiopatrenia nie sú potrebné. Ich sebauspokojenie zničilo celosvetové spomalenie ekonomiky a kolaps vo vývoze. Koizumiho vláda sa dostala k moci vďaka programu hlásajúcemu "bez práce nie sú koláče", ktorý bol medzi sklamanými voličmi veľmi populárny. V roku 2002 budú aj naďalej kľúčovými témami ukončenie zbytočných verejných prác a zabránenie nesplácaniu dlhov zo strany politicky dôležitých veriteľov bánk. Zároveň so zintenzívňovaním bolesti bude vláda stimulovať ekonomiku. Keď všetky tieto faktory sčítate, zistíte, že rok 2002 bude pre Japonsko konštruktívnym rokom. Ako zvyčajne, konvenčné múdre predpovede o krajine sú len chabým ukazovateľom budúcnosti. Štíhlejšie, odolnejšie a stále dynamické Japonsko stojí prekvapujúco na prahu. Profit 2001/WORD2002

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="práca"] []* [lemma="koláč"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«